VERDEinMED: Κυκλική οικονομία στην Κλωστοϋφαντουργία

Ενισχύοντας την κυκλική οικονομία του κλωστοϋφαντουργικού τομέα στη Μεσόγειο

 • Το ευρωπαϊκό έργο VERDEinMED στοχεύει στη μείωση των κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων στην περιοχή της Μεσογείου
 • Το έργο συγχρηματοδοτείται με σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Interreg Euro-MED
 • Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από 10 εταίρους και 15 σχετιζόμενους (associated) φορείς από 11 διαφορετικές χώρες

 Πτολεμαΐδα, 13 Μαΐου 2024. Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), οι πολίτες παράγουν 12,6 εκατομμύρια τόνους κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων ετησίως, εκ των οποίων μόνο το 22% συλλέγεται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Επιπλέον, και όπως αναφέρεται από τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ), ο τομέας της κλωστοϋφαντουργίας καταναλώνει μεγάλες ποσότητες νερού και είναι επίσης η δεύτερη πιο ρυπογόνα βιομηχανία μετά τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων.

Για αυτούς τους λόγους, το ευρωπαϊκό έργο VERDEinMED, ‘PreVEnting and ReDucing the tEXtiles waste mountain in the MED area’, έχει ξεκινήσει τις εργασίες του για τη μείωση των κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων στην περιοχή της Μεσογείου. Η πρωτοβουλία, η οποία συγχρηματοδοτήθηκε με σχεδόν 3 εκατομμύρια ευρώ από το πρόγραμμα Interreg Euro-MED της ΕΕ, πραγματοποίησε την εναρκτήρια συνάντηση της κοινοπραξίας τον Φεβρουάριο στην Καστοριά για να καθορίσει τις δράσεις της για την επόμενη περίοδο.

«Οι μεσογειακές χώρες αντιμετωπίζουν την κοινή πρόκληση της λειψυδρίας, οπότε στο VERDEinMED θα επικεντρωθούμε στη βελτίωση της βιωσιμότητας της αλυσίδας αξίας της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, προωθώντας την καλύτερη χρήση των πόρων και μειώνοντας το παραγόμενο ανθρακικό αποτύπωμα», λέει ο Χρυσοβαλάντης Κετικίδης, επιστημονικός συνεργάτης στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στην Ελλάδα και συντονιστής του έργου.

Επιπλέον, το έργο VERDEinMED θα διαθέσει τις προσπάθειές του στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας, υποστηρίζοντας την υιοθέτηση διαδικασιών και τεχνολογιών της κυκλικής οικονομίας. Σε ευθυγράμμιση με την Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα, η οποία επιβάλλει τη χωριστή συλλογή κλωστοϋφαντουργικών αποβλήτων έως το 2025, και με τη Στρατηγική της ΕΕ για Βιώσιμα και Κυκλικά Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα, το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός καινοτόμου μοντέλου προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης. Έτσι, το VERDEinMED θα επιδιώξει θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία, προτείνοντας διαδικασίες αποδοτικές ως προς το κόστος και τους πόρους.

Εργαλεία για την προώθηση της κυκλικότητας

Το έργο VERDEinMED είναι ένα από τα 14 θεματικά έργα του προγράμματος Interreg Euro-MED Innovative Sustainable Economy Mission και ένα από τα δύο εγκεκριμένα έργα που αφορούν την κυκλική οικονομία. Κατά τη διάρκεια 33 μηνών, οι εταίροι του θα αναπτύξουν εργαλεία για τη διευκόλυνση της μετάβασης στην κυκλικότητα και τη βιωσιμότητα στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, καλύπτοντας κρίσιμα ζητήματα όπως οι τεχνικές βιομηχανικής παραγωγής, οι καταναλωτικές συνήθειες και οι επιλογές επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης.

Η δημιουργία μιας Πράσινης Πυξίδας (Verde Bussola), νοούμενη ως την επιτομή των εργαλείων και της γνώσης που θα παράχθεί στο VERDEinMED, θα αποτελέσει τη βάση για την ενσωμάτωση των διαφόρων δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν από τους εταίρους του. Αυτές περιλαμβάνουν τη δημιουργία περιφερειακών ή εθνικών κόμβων, τη δημιουργία μιας πλατφόρμας γνώσης και τη δημιουργία μιας υπηρεσίας υποστήριξης για τις επιχειρήσεις, τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και τους πολίτες.

25 Μεσογειακοί φορείς

Το έργο VERDEinMED, που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2024, και συγκεντρώνει 10 εταίρους και 15 σχετιζόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών κέντρων, εταιρειών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, δημόσιων διοικήσεων, συνεργατικών σχηματισμών και συνεταιρισμών. Οι 10 εταίροι βρίσκονται σε 7 χώρες: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Βόρεια Μακεδονία, Πορτογαλία, Σλοβενία και Ισπανία.

Επιπλέον, το έργο έχει 15 συνδεδεμένους εταίρους που θα διαδώσουν το μήνυμα VERDEinMED στην περιοχή συνεργασίας Interreg Euro-MED. Με τη συνεργασία ιδρυμάτων από το Βέλγιο, τον Λίβανο, την Τυνησία και την Τουρκία, 11 χώρες συμμετέχουν συνολικά στην πρωτοβουλία.

Παρακάτω είναι ο κατάλογος των εταίρων και των οντοτήτων που σχετίζονται με το έργο.

Εταίροι:

 • ΕΚΕΤΑ – Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ελλάδα
 • ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. – Ελλάδα
 • Bulgarian Fashion Association – Βουλγαρία
 • CITEVE – Πορτογαλία
 • Confindustria Umbria- Ιταλία
 • Consorci de la Ribera – Ισπανία
 • Corporación Tecnológica de Andalucía – Ισπανία
 • e-Zavod – Σλοβενία
 • Legambiente – Ιταλία
 • Textile Trade Association – Textile Cluster (TTA-TC) – Βόρεια Μακεδονία

Σχετιζόμενοι φορείς:

 • Agence Nationale de Promotion de la Recherche Scientifique (ANPR) – Τυνησία
 • American University of Beirut – Λίβανο
 • BURSA Fashion Week – Τουρκία
 • Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry – Βουλγαρία
 • Comune di Narni – Ιταλία
 • Dali Sport – Σλοβενία
 • Δήμος Κοζάνης – Ελλάδα
 • Insieme Società Cooperativa Sociale a.r.l. – Ιταλία
 • Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial – Ισπανία
 • Moden Vikend Skopje – Βόρεια Μακεδονία
 • Municipality of Vila Nova de Famalicão – Πορτογαλία
 • SASIA – Reciclagem de Fibras Têxteis S.A – Πορτογαλία
 • Sistema Moda Italia – Federazione Tessile e Moda – Ιταλία
 • Reuse and Recycling European Union Social Enterprises – Βέλγιο
 • Zavod Korak Naprej Murska Sobota – Σλοβενία

 

Περισσότερες πληροφορίες

Χρυσοβαλάντης Κετικίδης (Συντονιστής) ketikidis@certh.gr

 

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)