Έργα

ΕΠΕΤΕΜ

ConsenCUS

KOH.051030, KOH.051038 

Από: 01/05/2021
Έως: 30/04/2025
48 μήνες
ΕΠΕΤΕΜ

SOLARSCO2OL

KOH.051023  

Από: 01/10/2020
Έως: 30/09/2025
60 μήνες
ΕΠΕΤΕΜ

COMMUNITAS

KOH.051062, 031073, 021246 

Από: 01/01/2023
42 μήνες
ΕΠΕΤΕΜ

RENplusHOMES

KOH 051066, 021277 

Από: 01/06/2023
Έως: 30/11/2026
42 μήνες
ΕΠΕΤΕΜ

eLITHE

KOH.51087, 51086 

Από: 01/01/2024
Έως: 31/12/2027
48 μήνες
ΕΠΕΤΕΜ

Reformers

KOH.51081, KOH.051085, KOH.021336  

Από: 01/11/2023
Έως: 31/10/2028
60 μήνες
ΕΠΕΤΕΜ

GINNGER

KOH.051078+KOH.021310,KOH.021309 

Από: 08/11/2023
Έως: 31/10/2027
48 μήνες
ΕΠΕΤΕΜ

Di-Hydro

KOH.051077  

Από: 01/10/2023
Έως: 30/10/2025
36 μήνες
ΕΠΕΤΕΜ

SINNOGENES

KOH.051061 

Από: 01/01/2023
Έως: 31/12/2026
48 μήνες
ΕΠΕΤΕΜ

ISLANDR

Από: 19/05/2023
Έως: 30/04/2026
36 μήνες
ΕΠΕΤΕΜ

CoalHeritage

Από: 07/07/2023
Έως: 30/06/2025
24 μήνες
ΕΑΝΟΣΥΣ, ΕΠΕΤΕΜ

Ephyra

KOH.011251, KOH.051068 

Από: 01/06/2023
Έως: 31/05/2028
60 μήνες

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)