Προσωπικό

ΕΠΚΥ

Αγαπάκη Ελένη

Υποψήφιος Διδάκτορας
, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΕΤΕΜ

Αγγελάκογλου Κομνηνός

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
ΕΦΕΜ

Αθανασιάδη Αγγελική

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός Μηχανικός
ΕΑΝΟΣΥΣ

Αθανασίου Κώστας

Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ
, Καθηγητής
, ΔΠΘ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών
ΕΜΑΠ

Ακύλας Βίκτωρας

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΕΤΕΜ

Αλεβίζος Πέτρος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Μαθηματικός
ΕΠΕΤΕΜ

Αλεξάνδρου Αλέξανδρος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Επιστήμη Υπολογιστών, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
ΕΜΑΠ

Αλεξόπουλος Αλέξανδρος

Ερευνητής
, Κύριος Ερευνητής
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Αλιτζανίδης Αθανάσιος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Τεχνολόγος Πετρελαίου
ΕΠΕΤΕΜ

Αλμπάνης Πέτρος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Πολιτικός Μηχανικός
ΕΠΕΤΕΜ

Αμάραντος Παναγιώτης

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΕΤΕΜ

Αναγνωστοπούλου Ελισάβετ

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, MSc, Διοίκηση Επιχειρήσεων
ΕΠΚΥ

Ανθόπουλος Στέλιος

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΕΤΕΜ

Αντύπα Δέσποινα

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΕΤΕΜ

Αντώνογλου Ορέστης

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός
ΕΠΕΤΕΜ

Αντωνοπούλου Χριστίνα

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΕΤΕΜ

Αντωνούδης Σωτήριος-Ευστάθιος

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Μηχανικός Περιβάλλοντος
ΕΠΕΤΕΜ

Αποστολόπουλος Βασίλειος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Πολιτικός Μηχανικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Ασημακοπούλου Ακριβή

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΕΤΕΜ

Ασημακοπούλου Σταματίνα

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Γεωλόγος
ΕΠΕΤΕΜ

Ατσόνιος Κωνσταντίνος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Πολιτικός Μηχανικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Βαβάλας Κωνσταντίνος

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Τεχνικός Αυτοκινήτων
ΕΠΚΥ

Βακλά Σταυρούλα

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Γραμματεία Εργαστηρίου
ΕΠΚΥ

Βαλασιάδου Τάνια

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Γραμματεία Εργαστηρίου
ΕΠΕΤΕΜ

Βαλιάκος Απόστολος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Μηχανικός Υπολογιστών
ΑΡΤΕΜΙΣ

Βαρβέρη Φανή

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Γραμματεία Εργαστηρίου
ΕΠΕΤΕΜ

Βαρελτζής Δημήτριος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Μηχανολόγος Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Βασάλος Ιάκωβος

Επίτιμος Ερευνητής
, Επίτιμος Ερευνητής, Καθηγητής
ΕΠΚΥ

Βασδέκης Βασίλειος

Ερευνητής
, Χημικός Μηχανικός
ΕΠΚΥ

Βάσσου Μιχάλης

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Βατός Μιχάλης

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Τεχνικός Αυτοκινήτων
ΑΡΤΕΜΙΣ

Βλάχος Νικόλαος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Αεροναυπηγός
ΕΠΚΥ

Βογιατζής Λάζαρος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Μηχανικός Αυτοματισμών
ΑΡΤΕΜΙΣ

Βούρρος Αναστάσιος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΑΝΟΣΥΣ

Βουτετάκη Αλεξία

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΕΑΝΟΣΥΣ

Βουτετάκης Σπύρος

Διευθυντής, Ερευνητής
, Διευθυντής του ΙΔΕΠ
, PhD, Χημικός Μηχανικός

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)