ΕΦΕΜ

ΕΦΕΜ
Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΦΕΜ
Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

Mission

 • An overarching goal of CPERI is to develop processes/technologies and tools for the sustainable utilization/management of natural resources and energy.
 • Toward achieving this goal, the NRRE Laboratory has focused (in the past two decades) on key issues regarding sustainable management of water and waste water, as well as industrial effluents, with emphasis on agro-industrial effluents and waste streams; furthermore, utilization/production of renewable energies (e.g., biogas) is a target.
 • Through the development of innovative processes, valorization of such effluents/wastes (considered resources) is pursued in tandem with pollution abatement for environmental and human health protection.
 • Collaboration with industry, and special services to other stakeholders, is a prime objective in these activities.

Research focus

Membrane technology is the core expertise of NRRE Lab, implemented in the form of advanced membrane processes and hybrids thereof, outlined below. Such special expertise (by trained scientific and technical personnel) and related infrastructure have been developed within NRRE/CPERI, in recent decades. Infrastructure includes state-of-the-art analytical equipment, fully instrumented/automated pilot units, and advanced process simulation tools. The pilot facilities (and software tools) are developed and constructed (in most cases) within NRRE/CPERI.

An integrated approach to process development is pursued/implemented, whereby:

 1. phenomena/ mechanisms are experimentally investigated at laboratory/bench scale,
 2. tools involving constitutive- expressions/correlations are developed next (aided by process modeling/simulation),
 3. process scale-up (and testing) follows in laboratory pilot units, thus enabling d) realistic pilot-process demonstration and optimization.

This approach allows process development to high Technology Readiness Level – TRL (i.e., TRL 6-7), starting from low TRL (2-3).

Areas of R&D activities in NRRE Lab include:

 • Water desalination and purification for specified uses (potable, irrigation, industrial process needs).
 • Treatment/reuse of wastewater and effluents (of any type), while pursuing Zero-Liquid Discharge-ZLD
 • Valorization of natural resources and of agro-industrial by-products/wastes, through the recovery of valuable bioactive compounds, recycled materials, nutrients and renewable energy (i.e., biogas, hydrogen).
 • Other membrane-based processes for niche applications; e.g., membrane haemo-filtration.

Main scientific directions

R&D activity at present is in the following main directions:

 1. Advanced and established membrane separation processes (i.e., RO, NF, UF, MD/Membrane- Distillation, FO/Forward-Osmosis, etc.), for adaptation to various applications.
 2. Advanced chemical/photochemical oxidation and electrochemical technologies (e.g., TiO2/UV, H2O2/UV-C, electro-Fenton, photo(electro)-Fenton, BDD anodic oxidation, etc.).
 3. Advanced biotechnological processes for various applications, including production and purification of both bulk bio-based chemicals and high-value niche products.
 4. Development of hybrid technologies, involving the above types of processes.

Έργα & Δράσεις

ΕΦΕΜ

BioRECER

/GA 101060684 

Από: 01/09/2022
Έως: 13/06/2024
36 μήνες
ΕΦΕΜ

AquaSole

/MIS 5136633 

Από: 10/08/2021
Έως: 10/07/2023
25 μήνες
ΕΦΕΜ

MedwayCap

/C-B.4.1 0042 

Από: 01/10/2021
Έως: 31/07/2023
24 μήνες
ΑΡΤΕΜΙΣ, ΕΦΕΜ

CERESiS

/GA 101006717 

Από: 11/06/2020
Έως: 13/06/2024
42 μήνες
ΕΦΕΜ

Bio(Cat)Dieselc

/Τ2ΕΔΚ-00573/MIS 5074534 

Από: 13/06/2024
Έως: 13/06/2024
37 μήνες
ΕΦΕΜ

AgRefine: A Disruptive Innovative Coop

Από: 10/01/2019
Έως: 13/06/2024
48 μήνες

Προσωπικό

ΕΦΕΜ

Αθανασιάδη Αγγελική

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός Μηχανικός
ΕΦΕΜ

Καράμπελας Αναστάσιος

Επίτιμος Ερευνητής
, Επίτιμος Ερευνητής, Καθηγητής
ΕΦΕΜ

Καρανάσιου Ανθούλα

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΕΦΕΜ

Καραστογιαννίδου Αυγή

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Βοηθός Διοίκησης
ΕΦΕΜ

Κώστογλου Μαργαρίτης

Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ
, Καθηγητής
, ΑΠΘ, Τμήμα Χημείας
ΕΦΕΜ

Λέκκας Αστέριος

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Τεχνική Υποστήριξη
ΕΦΕΜ

Λέκκας Μιχάλης

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Τεχνική Υποστήριξη
ΕΦΕΜ

Μαστούλη Αλεξάνδρα

Υποψήφιος Διδάκτορας
, Μηχανικός Χημικού & Βιοχημικού Περιβάλλοντος
ΕΦΕΜ

Μοσχονά Αλεξάνδρα

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΦΕΜ

Μπιζιρτσάκης Παναγιώτης

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός
ΕΦΕΜ

Μπουκουβάλα Θωμαΐς

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός Μηχανικός
ΕΦΕΜ

Πάτσιος Σωτήριος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΦΕΜ

Πέτση Παναγιώτα

Υποψήφιος Διδάκτορας
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΕΦΕΜ

Πλάκας Κωνσταντίνος

Ερευνητής
, Κύριος Ερευνητής
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΦΕΜ

Σαρασίδης Βασίλειος

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΕΦΕΜ

Σιουτόπουλος Δημήτριος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός

Publications

Moschona A., Kostoglou M., Karabelas A.

Mass transfer characteristics of haemo-filtration modules – Experiments and modeling

2022

Membranes 2022, 12, 62

Karabelas A.

Comments on “Deformation-induced cleaning of organically fouled membranes: Fundamentals and techno-economic assessment for spiral-wound membranes”

2022

Journal of Membrane Science 642 119932

Proskynitopoulou V., Lorentzou S., Yaman R., Herbert B., Rincon F., Plakas K., Kougias P., Zouboulis A., Panopoulos K.

Sustainable exploitation of biogas plant digestate for the production of high-quality products using selective electrodialysis

2022

Environmental Science Proceedings 21 (2022) 75

Koutsonikolas D., Karagiannakis G., Plakas K., Chatzis V., Skevis G., Giudicianni P., Ragucci R., Sabia P., Boukis N., Stoll I.

Membrane and electrochemical based technologies for the decontamination of exploitable streams produced by thermochemical processing of contaminated biomass

2022

Energies (MDPI) 15 (2022) 2683

Rodríguez-Sáez L., Patsios S., Senán-Salinas J., Landaburu-Aguirre J., Molina S., García-Calvo E.

A Novel Application of Recycled Ultrafiltration Membranes in an Aerobic Membrane Bioreactor (aMBR): A Proof-of-Concept Study

2022

Membranes, 2022, 12 (2), 218

Nastouli, Tsirigka A., Harasek M., Karabelas A., Patsios S.

The Effect of Heat Sterilization on Key Filtration Performance Parameters of a Commercial Polymeric (PVDF) Hollow-Fiber Ultrafiltration Membrane

2022

Membranes 2022, 12, 725

Voutetaki A., Papadopoulos A.I., Plakas K., Seferlis P.

Integration of electrodialysis process for selective nitrate removal with renewable energy sources

2022

Chemical Engineering Transactions 94 (2022) 721-726

Karanasiou A., Karabelas A., Mitrouli S.

Incipient membrane scaling in the presence of polysaccharides during reverse osmosis desalination in spacer-filled channels

2021

Desalination, 500 (2021) 114821

Moschona A., Kostoglou M., Karabelas A.

Mass transfer characteristics of haemo-filtration modules – Experiments and modeling

2022

Membranes 2022, 12, 62

Karabelas A.

Comments on “Deformation-induced cleaning of organically fouled membranes: Fundamentals and techno-economic assessment for spiral-wound membranes”

2022

Journal of Membrane Science 642 119932

Proskynitopoulou V., Lorentzou S., Yaman R., Herbert B., Rincon F., Plakas K., Kougias P., Zouboulis A., Panopoulos K.

Sustainable exploitation of biogas plant digestate for the production of high-quality products using selective electrodialysis

2022

Environmental Science Proceedings 21 (2022) 75

Koutsonikolas D., Karagiannakis G., Plakas K., Chatzis V., Skevis G., Giudicianni P., Ragucci R., Sabia P., Boukis N., Stoll I.

Membrane and electrochemical based technologies for the decontamination of exploitable streams produced by thermochemical processing of contaminated biomass

2022

Energies (MDPI) 15 (2022) 2683

Rodríguez-Sáez L., Patsios S., Senán-Salinas J., Landaburu-Aguirre J., Molina S., García-Calvo E.

A Novel Application of Recycled Ultrafiltration Membranes in an Aerobic Membrane Bioreactor (aMBR): A Proof-of-Concept Study

2022

Membranes, 2022, 12 (2), 218

Nastouli, Tsirigka A., Harasek M., Karabelas A., Patsios S.

The Effect of Heat Sterilization on Key Filtration Performance Parameters of a Commercial Polymeric (PVDF) Hollow-Fiber Ultrafiltration Membrane

2022

Membranes 2022, 12, 725

Voutetaki A., Papadopoulos A.I., Plakas K., Seferlis P.

Integration of electrodialysis process for selective nitrate removal with renewable energy sources

2022

Chemical Engineering Transactions 94 (2022) 721-726

Karanasiou A., Karabelas A., Mitrouli S.

Incipient membrane scaling in the presence of polysaccharides during reverse osmosis desalination in spacer-filled channels

2021

Desalination, 500 (2021) 114821

Kostoglou M., Moschona A., Karabelas A., Sioutopoulos D.

Implementation and validation of an innovative method for fluid mechanical characterization of haemo-catharsis modules

2021

Journal of Membrane Science, 624, (2021) 119117

Takavakoglou V., Georgiadis E., Pana E., Georgiou P., Karpouzos D., Plakas K.

Screening life cycle environmental impacts and assessing economic performance of floating wetlands for marine water pollution control

2021

Journal of Marine Science and Engineering 9 (2021) 1345

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)