Νέα

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, 4 ΙΟΥΝΙΟΥ 2024, “From solar research to business: Experience share from successful start-ups and spin-offs”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναβολή του CPERI’s ERA_2024 Conference

VERDEinMED: Κυκλική οικονομία στην Κλωστοϋφαντουργία

Εργαλείο αξιολόγησης ανθρακοφόρων περιοχών

Διαγωνισμός Ανοιχτής Καινοτομίας – Innovation for Society Awards (IFS)

BioSFerA Τελική εκδήλωση (Δελτίο Τύπου)

P5 INNOBROKER 2-DAY WORKSHOP

CPERI ERA_2024

SOLARHUB IGNITION ACCELERATION PROGRAM – Υποβολή προτάσεων έως 30 Απριλίου 2024

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Πρακτικές διαδρομές σύναψης Δημοσιών Συμβάσεων Καινοτομίας

Choice plus

Βραβεία Confluence Challenge

Ημερίδα Κυκλικής Βιοοικονομίας

CPERI’s Scientific Extroversion Days 2024

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)