ΕΜΑΠ

ΕΜΑΠ
Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

ΕΜΑΠ
Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

Αποστολή

Το Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών (ΕΜΑΠ) ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1985. Αποστολή του Εργαστηρίου είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε προηγμένες υπολογιστικές μεθόδους, λειτουργικά υλικά, πράσινη χημεία, υγεία, ενέργεια και περιβάλλον με ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική προσομοίωση χημικών, βιοχημικών και βιολογικών διεργασιών, ψηφιακή κατασκευή, λειτουργικά υλικά, βιοπολυμερή, βιοκαύσιμα, βιοχημικά υψηλής προστιθέμενης αξίας, συστήματα ελεγχόμενης χορήγησης φαρμάκων και εφαρμογές βιοϊατρικής μηχανικής. Το ΕΜΑΠ υποστηρίζεται οικονομικά μέσω ερευνητικών κονδυλίων που λαμβάνει από τη Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση και μεγάλες Ελληνικές, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς βιομηχανίες παραγωγής πολυμερών.

Κύριες επιστημονικές και ερευνητικές κατευθύνσεις

Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου εστιάζονται στις παρακάτω περιοχές:

 1. Προηγμένες υπολογιστικές μέθοδοι και ψηφιακή παραγωγή υλικών.
 2. Ανάπτυξη σύνθετων οργανικών-οργανικών και οργανικών-ανόργανων πολυλειτουργικών υλικών.
 3. Μικροβιακή παραγωγή βιοπολυμερών και βιοχημικών.
 4. Ανάπτυξη νέων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την ελεγχόμενη μεταφορά φαρμάκων και εμβολίων.

Τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα

 1. Ψηφιακή Παραγωγή
  Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΜΑΠ στην περιοχή της “Ψηφιακής Παραγωγής” στοχεύουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονων μαθηματικών εργαλείων λογισμικού για το σχεδιασμό, προσομοίωση, βελτιστοποίηση και ρύθμιση χημικών και βιοχημικών διεργασιών και ειδικότερα στα ακόλουθα αντικείμενα:

  1. Μαθηματική μοντελοποίηση, προσομοίωση, βελτιστοποίηση και ρύθμιση βιομηχανικών διεργασιών παραγωγής πολυμερών και βιοχημικών και βιολογικών συστημάτων.

  2. Ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων μηχανικής μάθησης (machine learning) για την εξαγωγή και εκτίμηση της σχέσης της μοριακής δομής/αρχιτεκτονικής των πολυμερών και των τελικών μηχανικών ρεολογικών και θερμοφυσικών ιδιοτήτων των υλικών.

 2. Λειτουργικά Υλικά
  Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΜΑΠ στην περιοχή των “Λειτουργικών Υλικών” περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Σύνθεση υδροπηκτών για βιοϊατρικές εφαρμογές.

  2. Σύνθεση υβριδικών οργανικών-ανόργανων υλικών για προστατευτικές επικαλύψεις.

  3. Σύνθεση και εφαρμογή λειτουργικών υλικών με την τεχνική της μοριακής αποτύπωσης για την ανίχνευση και τον επιλεκτικό διαχωρισμό οργανικών και ανόργανων ενώσεων.

  4. Ανάπτυξη σύνθετων μεμβρανών ιοντοεναλλαγής με νανο-άνθρακες και την εφαρμογή τους σε συστήματα χωρητικού απιονισμού για την αφαλάτωση του νερού.

  5. Βιώσιμη παραγωγή νανοκυτταρίνης για την ανάπτυξη νανο-υλικών υψηλής απόδοσης.

 3. Μικροβιακή Παραγωγή
  Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΜΑΠ στην περιοχή της “Μικροβιακής Παραγωγής” περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Μετατροπή βιομάζας, αποβλήτων και γεωργικών υπολειμμάτων σε βιοπολυμερή, βιοκαύσιμα και χημικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας μέσω μικροβιακών βιοδιεργασιών.

  2. Βιοκατάλυση και κυτταρικές καλλιέργειες (βακτήρια, ζυμομύκητες και μικροφύκη) για την παραγωγή βιοπροϊόντων.

  3. Ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων 2ης και 3ης γενιάς για την παραγωγή βιοϋλικών.

 4. Βιοϊατρική Μηχανική
  Οι τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες του ΕΜΑΠ στην περιοχή “Βιοϊατρικης Μηχανικής” περιλαμβάνουν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Σύνθεση βιοαποικοδομήσιμων/ βιοσυμβατών πολυμερικών και λιπιδικών νανοσωματιδίων, νανοκυστιδίων, νανογαλακτωμάτων για τη χορήγηση θεραπευτικών βιομορίων και αντιγόνων μέσω βλεννωδών μεμβρανών.

  2. Ανάπτυξη πολυλειτουργικών βιομιμητικών υδροπηκτών.

  3. Ανάπτυξη φαρμακευτικών σκευασμάτων με βάση νανοφορείς για τη στοχευμένη χορήγηση εμβολίων;

  4. «Ψηφιακός φυσιολογικός άνθρωπος». Ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης των ανθρωπίνων λειτουργιών και οργάνων, χορήγησης, κινητικής και βιοδιαθεσιμότητας των φαρμάκων, κλπ.

Έργα & Δράσεις

ΕΜΑΠ

FUELGAE

GA 101122151 

Από: 01/10/2024
Έως: 30/09/2028
48 μήνες
ΕΜΑΠ

Hiperion

/MIS 5131353/Τ2ΕΔΚ-01394 

Από: 29/07/2021
Έως: 28/11/2023
28 μήνες
ΕΜΑΠ

Bio2Brain

/GA 956977 

Από: 01/01/2021
Έως: 31/12/2024
48 μήνες
ΕΜΑΠ

NanoVacLeish

/MIS 5031816/Τ1ΕΔΚ-03902 

Από: 31/07/2018
Έως: 30/03/2022
44 μήνες
ΕΜΑΠ

CO2 BioProducts

/MIS 5031682/Τ1ΕΔΚ-02681 

Από: 25/07/2018
Έως: 24/06/2022
47 μήνες
ΕΜΑΠ

NANOPOL

/MIS 5031218/Τ1ΕΔΚ-02663 

Από: 18/07/2018
Έως: 17/01/2022
42 μήνες

Προσωπικό

ΕΜΑΠ

Ακύλας Βίκτωρας

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός Μηχανικός
ΕΜΑΠ

Αλεξόπουλος Αλέξανδρος

Ερευνητής
, Κύριος Ερευνητής
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΜΑΠ

Καμμώνα Όλγα

Ερευνητής, Μέλος ΕΣΙ
, Κύριος Ερευνητής
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΜΑΠ

Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος

Διευθυντής, Επίτιμος Ερευνητής
, Επίτιμος Καθηγτής
ΕΜΑΠ

Κωτρότσιου Ολυμπία

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΜΑΠ

Μπακόλα Βερονίκη

Υποψήφιος Διδάκτορας
, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΕΜΑΠ

Μπάλτσας Απόστολος

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός Μηχανικός
ΕΜΑΠ

Μπλούτσου Μαρία

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Χημικός Μηχανικός
ΕΜΑΠ

Παύλου Αλέξανδρος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΜΑΠ

Πενλόγλου Ιωάννης

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΜΑΠ

Πλαδής Προκόπης

Ερευνητής
, Κύριος Ερευνητής
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΕΜΑΠ

Πλατίδου Αλέκα

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Τεχνολόγος Πετρελαίου
ΕΜΑΠ

Τσανακτσίδου Τζένη

Υποψήφιος Διδάκτορας
, MSc, Χημικός Μηχανικός

Δημοσιεύσεις

Kiparissides C.

On the Elucidation of Polymer Fouling Mechanisms and Ethylene Decomposition in High-Pressure LDPE Tubular Reactors

2022

Macromolecular Reaction Engineering, 2200023, 2022

Kiparissides C., Pladis P.

On the prediction of suspension viscosity, grain morphology, and agitation power in SPVC reactors

2022

The Canadian Journal of Chemical Engineering, 100 (4), 714-730, 2022

Tsanaktsidou E., Kammona O., Kiparissides C.

Recent Developments in Hyaluronic Acid-Based Hydrogels for Cartilage Tissue Engineering Applications

2022

Polymers 14 (4), 839, 2022

Kiparissides C., Pladis P.

On the Prediction of Suspension Viscosity, Grain Morphology, and Agitation Power in SPVC Reactors

2021

The Canadian Journal of Chemical Engineering (SI)

Karageorgos F., Kiparissides C.

Prediction of Viscoelastic Properties of Enzymatically Crosslinkable Tyramine–Modified Hyaluronic Acid Solutions Using a Dynamic Monte Carlo Kinetic Approach

2021

International Journal of Molecular Sciences, 22(14), 7317

Kammona O., Tsanaktsidou E.

Nanotechnology-Aided Diagnosis, Treatment and Prevention of Leishmaniasis

2021

International Journal of Pharmaceutics, 605, 120761

Kiparissides C., Vasileiadou A., Karageorgos F., Serpetsi S.

A Computational Systems Approach to Rational Design of Nose-to-Brain Delivery of Biopharmaceutics

2020

Industrial & Engineering Chemistry Research, 59(6), 2548-2565

Tsanaktsidou E., Kammona O., Labude N., Neuss S., Krüger M., Kock L., Kiparissides C.

Biomimetic Cell-Laden MeHA Hydrogels for the Regeneration of Cartilage Tissue

2020

Polymers, 12 (7), 1598

Kiparissides C.

On the Elucidation of Polymer Fouling Mechanisms and Ethylene Decomposition in High-Pressure LDPE Tubular Reactors

2022

Macromolecular Reaction Engineering, 2200023, 2022

Kiparissides C., Pladis P.

On the prediction of suspension viscosity, grain morphology, and agitation power in SPVC reactors

2022

The Canadian Journal of Chemical Engineering, 100 (4), 714-730, 2022

Tsanaktsidou E., Kammona O., Kiparissides C.

Recent Developments in Hyaluronic Acid-Based Hydrogels for Cartilage Tissue Engineering Applications

2022

Polymers 14 (4), 839, 2022

Kiparissides C., Pladis P.

On the Prediction of Suspension Viscosity, Grain Morphology, and Agitation Power in SPVC Reactors

2021

The Canadian Journal of Chemical Engineering (SI)

Karageorgos F., Kiparissides C.

Prediction of Viscoelastic Properties of Enzymatically Crosslinkable Tyramine–Modified Hyaluronic Acid Solutions Using a Dynamic Monte Carlo Kinetic Approach

2021

International Journal of Molecular Sciences, 22(14), 7317

Kammona O., Tsanaktsidou E.

Nanotechnology-Aided Diagnosis, Treatment and Prevention of Leishmaniasis

2021

International Journal of Pharmaceutics, 605, 120761

Kiparissides C., Vasileiadou A., Karageorgos F., Serpetsi S.

A Computational Systems Approach to Rational Design of Nose-to-Brain Delivery of Biopharmaceutics

2020

Industrial & Engineering Chemistry Research, 59(6), 2548-2565

Tsanaktsidou E., Kammona O., Labude N., Neuss S., Krüger M., Kock L., Kiparissides C.

Biomimetic Cell-Laden MeHA Hydrogels for the Regeneration of Cartilage Tissue

2020

Polymers, 12 (7), 1598

Tsanaktsidou E., Kammona O., Kiparissides C.

On the Synthesis and Characterization of Biofunctional Hyaluronic Acid Based Injectable Hydrogels for the Repair of Cartilage Lesions

2019

European Polymer Journal, 114, 47-56

Pladis P., Kiparissides C.

110th Anniversary: Nonideal Mixing Phenomena in High-Pressure Low-Density Polyethylene Autoclaves: Prediction of Variable Initiator Efficiency and Ethylene Decomposition

2019

Industrial & Engineering Chemistry Research, 58 (29), 13093-13111

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)