Θέση ερευνητή Γ’ Βαθμίδας

Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Συστημάτων Φυσικοχημικών Διεργασιών, Ενέργειας και Χημικών Προϊόντων με Προηγμένες Υπολογιστικές Μεθόδους και Τεχνολογίες» και μία …

Read More...

Θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας (Post-doc) στο Πανεπιστήμιο

Προκήρυξη για μια θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας (Post-doc) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» Περισσότερα…

Read More...
Close Menu