• Ειδικές αναλυτικές διατάξεις GC/MS, GPC/HPLC, GC, Ion Chrοmatography
  • Εξοπλισμός για αναλύσεις νερού και λυμάτων (BOD, COD, μικροβιολογικές)
  • Αναλυτής ολικού άνθρακα (TOC-500, Shimadzu)
  • Διάταξη μέτρησης ζ- δυναμικού και μεγέθους σωματιδίων (Zetasizer, Malvern)
  • Μέτρηση επιφανειακών χαρακτηριστικών λεπτών στιβάδων (Veeco, Dektac 3ST)
  • Διατάξεις χαρακτηρισμού μεμβρανών (ζ- δυναμικό, γωνία επαφής)
  • Ειδικές διατάξεις μελέτης επικαθίσεων και δημιουργίας λεπτών στιβάδων
  • Ειδικές πειραματικές διατάξεις μεμβρανών (MF, UF, NF, LP-RO, SBR-Φωτοκατάλυση)
  • Πρόδρομες μονάδες μεμβρανών χαμηλής, μέσης και υψηλής πίεσης  (MF/UF, NF, RO, MBR) πλήρως αυτοματοποιημένες, ελεγχόμενες απο Η/Υ.
  • Ειδικές διατάξεις για μελέτη επικαθίσεων αλάτων και λεπτών στιβάδων
  • Διατάξεις για μετρήσεις φαινομ. μεταφοράς (διατμ. τάσεων, συντ. μεταφ. μάζας, κλπ)
  • Λογισμικό και υπολογιστικά δίκτυα για προσομοιώσεις και άλλους υπολογισμούς
  eksoplismos_elliniko eksoplismos_elliniko2
  Αναλυτικές διατάξεις για χαρακτηρισμό νερού, λυμάτων, ρυπαντών