Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε…

Καθ. A. Καράμπελας
Τ.Θ. 60361, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 2310 498181/182
Fax: (+30) 2310 498189
E-mail: karabaj

κα.Τάνια Μητρούλη

Τ.Θ. 60361, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 2310 498184
Fax: (+30) 2310 498189
E-mail: mitrouli