Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε…

Καθ. Κ. Κυπαρισσίδης
Τ.Θ. 60361, 570 01 Θέρμη
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Tηλ: (+30) 2310 498161 / (+30) 2310 996211
Fax: (+30) 2310 498110 / (+30) 2310 996168
E-mail: cypress