Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε …

Δρ. Β. Ζασπάλης, Χημικός Μηχανικός
Τ.Θ. 60361, 570 01 Θέρμη
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Tηλ: +30-2310-498114/115,
Fax: +30-2310-498131

E-mail: zaspalis / lim