Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε…

Δρ. Αγγ. Λάππας
Τ.Θ. 60361, 570 01 Θέρμη
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498305
Fax: (+30) 2310 498380
E-mail: angel