Ερευνητές
Διευθυντής Εργαστηρίου
Ουζούνης Χρήστος

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό
Διοικητική Υπάλληλος
Νταντουριάν Λώρα