Έργο
Προϋπολογισμός
Ημ. Έναρξης
Ημ. Λήξης

Συνολικός Προϋπολογισμός 0€
  • Advanced solar volumetric air receiver for commercial
  • Αριθμός Συμβολαίου: ERK6-CT1999-00021
  • Κωδικός Έργου: STREP
0€ 18/11/2009 18/11/2009
  • Catalytic monolith reactor for hydrogen generation from solar water splitting (HYDROSOL)
  • Αριθμός Συμβολαίου: ENK6-CT-2002-00629
  • Κωδικός Έργου: STREP
0€ 18/11/2009 18/11/2009
  • IN SItu study and DEvelopment of processes involving nanoPORE Solids (INSIDE-PORES)
  • Αριθμός Συμβολαίου: NMP3-CT-2004-500895
  • Κωδικός Έργου: Network of Excellence
0€ 18/11/2009 18/11/2009
  • Προσφερόμενες Υπηρεσίες από τη Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών
  • Αριθμός Συμβολαίου:
  • Κωδικός Έργου: 157
0€ 18/11/2009 18/11/2009