Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε… 

κ. Ο. Ορφανού
Τ.Θ. 60361, 570 01 Θέρμη
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498153
Fax: (+30) 2310 498131
E-mail: orfanou