• +30 2310 498112
 • Mon - Fri 8:00 - 16:00 (GMT +2)

Παρουσίαση Εργαστηρίου

Tο Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών (EMAΠ) έχει αναπτύξει σημαντική υποδομή στα πλαίσια σειράς ερευνητικών έργων, υποδομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφενός για την διεκπεραίωση ανταγωνιστικών προγραμμάτων και αφετέρου για την προσφορά τεχνολογικής υποστήριξης σε ελληνικές και ευρωπαϊκές βιομηχανίες στον ευρύτατο τομέα των πολυμερικών υλικών.

Ερευνητικές Περιοχές

The Laboratory’s research activities fall into the following general areas:

 • Catalyzed gas-phase olefin polymerization in fluidized bed reactors
 • Polymerization in supercritical fluids
 • Suspension and emulsion polymerization: experimental and theoretical studies 
 • Software and hardware sensor developments for the on-line monitoring of polymer quality 
 • Modeling, monitoring and diagnosis of polymer reactors by PLS and ANN methods 
 • Molecular and morphological characterization of polymers
 • Chemical modification of polymers under processing conditions
 • Production of porous and non-porous polymer microparticles
 • Synthetic polymer hydrogels: Structure-function relationships
 • Synthesis and transport properties of polymer membranes and films

Especially…

1. Fundamental Studies in Polymer Reaction Engineering

Polymers can be synthesized from monomers by a multitude of reaction mechanisms, including addition (e.g., free-radical, ionic, group transfer and Ziegler-Natta polymerizations) and step-growth (e.g., polycondensation) reactions. The macromolecular architecture (e.g., molar mass, molecular weight distribution (MWD), copolymer composition distribution (CCD), chain sequence length distribution (CSLD), branching distribution (BD), stereoregularity, etc.) depends not only on the chemical nature of the monomers, the type of polymerization mechanism and the physical state of the reacting system (e.g., polymerization process) but also on the type of reactor configuration.

A major objective of polymerization reaction engineering is to understand how the reaction mechanism, the physical transport phenomena (e.g., mass and heat transfer, mixing), reactor type and reactor operating conditions affect the “polymer quality” of the final product. The term “polymer quality” includes all the molecular structure properties (e.g., MWD, CCD, BD, stereoregularity, etc.) and the macroscopic morphological properties of the polymer product (e.g., particle size distribution, porosity, bulk density, etc.). The various chemical and physical phenomena occurring in a polymer reactor can be classified into the following three levels of modeling:

 • Microscale chemical kinetic modeling
 • Mesoscale physical /transport modeling
 • Macroscale dynamic reactor modeling

Προσωπικό

Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
Κύριος Ερευνητής, Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498168
Καμμώνα Όλγα
Κύρια Ερευνήτρια, Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498162
Πλαδής Προκόπιος
Εντεταλμένος Ερευνητής, Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498165

Ομότιμοι Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος
Ομότιμος Καθηγητής
(+30) 2310 498161

Επιστημονικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Ακύλας Βίκτορας
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498178
Μπάλτσας Απόστολος
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498164

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Kale Aditya
Χημικός Μηχανικός
Βασιλειάδου Αθηνά
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498172
Καραγεώργος Φίλιππος
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498172
Μπακόλα Βερονίκη
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498178
Τσανακτσίδου Τζένη
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498178

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Κοτρώτσιου Ολυμπία
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498170
Παύλου Αέξανδρος
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498166
Πενλόγλου Ιωάννης
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498166
Σερπετσή Στεφανία
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498172

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Μπλούτσου Μαρία
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498179
Πλατίδου Αλέκα
Τεχνολόγος Πετρελαίου
(+30) 2310 498171

Εξοπλισμός

Excellent experimental facilities exist for the synthesis, molecular, morphological characterization and testing of polymers. The following equipment is available in the LPRE:

1.
Fourier transform infrared spectrophotometer (FTIR, Perkin Elmer 2000)
2.
Luminescence spectrophotometer (LS, Perkin Elmer LS 45)
3.
Thermogravimetric analyzer (TGA, Perkin Elmer TGA-7)
4.
Dynamic light scattering (Malvern Zetasizer nanoZS90- Malvern Autosizer Lo-C)
5.
High temperature gel permeation chromatography with multiple detectors (PL-GPC210, PolymerLabs)
6.
GC-head space chromatograph (Hewlett Packard 6890- Hewlett Packard 7694)
7.
Scanning probe microscope (Digital Instruments, Nanoscope IIIa)
8.
Stereomicroscope (NIKON, Model SMZ-2T)
9.
Apparatus for measurement of polymer rheological properties
10.
Apparatus for interfacial tension measurements (Kross, Typ K10T)
11.
Four fully automated, high-pressure stirred autoclaves for polymer production
12
High pressure reactor (Parr 5100)
13.
Spray dryer (Mini Spray Dryer, Bochi B-191)
14.
Fluidized bed particle coating device (UniGlatt)
15.
Extrusion device for the synthesis of liposomes (LiposoFast-Pneumatic, avestin Inc.)
16.
Laminar flow (Thermo Electron Hera Safe KS12- Telstar Bio II A/P)
17.
Multi stage liquid impinger (MSLI, Copley)
18.
COincubator (Heraeus, HeraCell 150)
19.
Ultra centrifuge (Sorvall, Discovery 100SE)
20.
Deep freezer for cell cryo-preservation
21.
Steam Sterilizer (Raypa)
22.
Rotary evaporator (Heidolph Laborata 4002- Heidolph Laborata 4001)
23.
Water distilator and deionizer (GFL 2002- Elga Purelab Option S)
24.
Uv-Vis Spectrophotometer (UV-Vis, Perkin Elmer Lambda 35, Hitachi U-1800)
25.
Differential scanning calorimeter (DSC, Perkin Elmer DSC-7, TA Q100)
26.
Dynamic mechanical analyzer (DMA, Perkin Elmer TAC 7/DX)
27.
Laser diffraction particle size analyser (Malvern Mastesizer 2000- Malvern 2605c)
28
Gel Permeation chromatography (Varian Series)
29.
High performance liquid chromatography (HPLC, Agilent Technologies 1200 series)
30.
Optical Microscope- Image analysis system (Leika Optical Micro DM400B- Leitz Mettalux 3 Leika IM)
31.
Apparatus for intrinsic viscosity measurements
32.
Rheometer (Rheometric Scientific, SR-5000)
33.
High-precision apparatus for density measurements
34.
Low temperature UV-polymerization cabinet (Velp scientifica, FOC 225E)
35
Bioreactor for fermentation (Brunswick Scientific BioFlo 410- Brunswick Scientific BioFlo 110)
36.
Twin-screw BRABENDER extruder (DSE φ25) and mixer (PL 2100-6)
37.
Tangential flow filtration device (Misch)
38.
Freeze dryer (Thermo Electon Corp. MicroModulyo)
39.
Shaker incubator (GFL 3033)
40.
Transepithelial electrical resistance (TEER) voltometer (WPI)
41.
Colony counter (Reichert)
42
Vacuum concentration centrifuge (Thermo electron corp. Savant ISS110-230)
43.
Several mechanical dispersion units (Sonicator/Sonics Vibra Cell VC-505, Homogenizers/Kinematika Ag)
44.
High precision microbalance (Mettler Toledo MX5- Mettler Toledo Plus XP
45.
Low temperature incubator (Raypa)
46.
PH-meter (Mettler Toledo, Seven Multi)

The Laboratory has an up-to-date computer network which includes over sixty personal computers.

Εκτελούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

1. Polyolefins: Improved Property Control and Reactor Operability (POLYPROP)

Project Information

Funding Duration Participants
GROWTH GRD2-2000–30189    01.11.2001 – 31.10.2005
 1. Univercity Twente, THE NETHERLANDS
 2. ETH, SWITZERLAND
 3. Fluent, UK
 4. DSM, THE NETHERLANDS
 5. ATOFINA, FRANCE
 6. BP, UK
 7. Borealis, NORWAY

Based on 1997 market figures, 60-70% of the 100 million tones of thermoplastic polymeric materials produced worldwide are polyolefins and almost 80% of them are made on supported catalysts. PE and PP represent the 65% of the market of packaging material, 48% of the plastics used by the transportation industry and over 25% of the plastics used in electronic applications. Polyolefins are easy to compose, project1 imagerecycle or dispose. Thus, the continuous improvement of polyolefin properties, will accelerate their growth rate and they will continue to replace other more expensive and polluting polymers. Property improvements, such as higher heat resistance and increased impact strength, coupled with higher flexibility and scratch resistance are some of the direct consequences of the polyPROP project. These, will also lead to improved reactor operation and technology, such as higher catalytic yields, reduced fouling and cleaning, etc.

Despite the economic importance of the production of polyolefins, a significant number of process-related issues remain poorly understood. For example, it is well-known that the rapid process of rupture and expansion of particles during the first seconds of the reaction determines the morphology of the final particles. However, the way that the process and the particles interact needs further investigation. On a larger scale, comprehensive models combing population balances with improved particle models have not yet been able to understand phenomena such as sheeting. The definition of the role of particle morphology, the optimization of polymer properties and the quantification of polymer properties and thermodynamic effects are some of the tasks undertaken by the polyPROP project. On a larger scale, improvements of process operability and the role and optimization of phase changes during the polymerization will be thoroughly investigated.

Υπηρεσίες

Advanced, powerful, flexible, adaptive design software tools are available for tsoftware products 1he computer aided design, computer aided monitoring, computer-aided optimization and control of a wide-range  of industrial polymer  production processes. Various polymerization kinetics, reactors and other unit operations can be readily selected and combined to build a process model. Full access to kinetic parameters, species properties and concentrations as well as process conditions is allowed. More specifically, the advanced modeling tools can simulate a wide range of polymerization mechanisms, reaction media and reactor types (e.g., batch, semi-batch and continuous), including:software products 2

 • High-pressure polyethylene (PE) tubular reactors and autoclaves.
 • Polyvinylchloride (PVC) batch suspension polymerization reactors.
 • Ziegler-Natta solution and slurry (co)polymerization in tank and loop reactors.
 • Catalitic  olefin  gas-phase  copolymerizations  in continuous  stirred bed  reactors  and fluidized  bed reactors.

The software can be used in a wide range of industrial applications including:

 • Analysis of the effect of key process variables on polymer productivity and product quality.
 • Examination of process alternatives to increase plant throuput and improve polymer quality.
 • Parameter estimation using reaction kinetics data.
 • Evaluation of grade transition policies.
 • Conducting of safety  analysis for reactor runaway conditions.
 • Monitoring of important process quality variables using model-based estimators.
 • Development of open-loop and closed-loop optimal control policies.
 • Training of operators to handle process transitions and  equipment failure.

The applications performs a simulation of homopolymer grades on a LDPE tubular reactor.
The current version includes the following features:

 • Databases for monomers, solvents, initiators thermodynamics, kinetics and transport properties data. The user can enter his own data for any of these parameters (including the kinetic scheme of polymerization).
 • Detailed input of all operating conditions of a simulated case, i.e.: a) Type of monomers, solvents, initiator mixtures. b) Conditions and composition of the feedstreams and initiator injection streams. c) Simulation parameters (integration time, etc.) e) Model parameters (fouling factors and initiator efficiencies)
 • Values of the various kinetic, heat transfer and transport properties parameters (even editing of the functional relationship of the parameters)
 • Additional output options (i.e., generation of reports and output files, export to Excel format, additional options for graphics, etc.)
 • Parameter Estimation Module (for the estimation of the time varying model parameters, i.e. initiators efficiency and fouling factors)
 ldpe1  lpde2
Reactor Configuration   Simulation Results

The application  performs a simulation of VDF Emulsion Polymerization Reactors

 vdf1  vdf2
Reactor Configuration  Simulation Results 
 • PVC 1The present CAD simulation tool is based on state-of-the-art mathematical models capable to quantitatively describe the various chemical and physical phenomena occurring in different modeling levels in the polymerization reactor. The application is used for the simulation, optimization and control of industrial polyvinylchloride (PVC) batch suspension polymerization reactors.

 The current version includes the following features:

 • Databases for monofunctional and bifunctional initiators, inhibitors and kinetic data.PVC 2PVC 3
 • The user-engineer can enter his own data for any of these parameters including the kinetic scheme of polymerization.
 • Full access to kinetic parameters, species properties, species concentrations and process conditions.
 • Detailed input of all operating conditions, i.e., a) type of initiator mixtures, b) conditions and composition of the feed streams and initiator injection streams, c) simulation parameters (e.g., integration time), d) type of batch reactor (e.g., laboratory, pilot plant, industrial), e) reactor geometry, overhead condenser design characteristics and control scheme.

 

 

 

 

 

The CAD software tool is capable of predicting:

 a) The overall monomer conversion and polymerization rate.

PVC 4

b) The dynamic evolution of the polymer structural characteristics (i.e., molecular weight distribution and number and weight average molecular weights, long-chain branching, short-chain branching, terminal double bonds, particle size distribution and the morphology/porosity of the polymer particles).

PVC 5

c) The reactor and condenser temperatures and jacket inlet and outlet temperatures over the whole polymerization cycle.

PVC 6

d) The reactor pressure and monomer distribution in monomer, polymer, gas and aqueous phases.

PVC 7

Useful information about the polymer productivity, energy required, molecular and morphological characteristics of the PVC produced, is available to the user-engineer through multiple comparative graphs…

PVC 8

…or through report files that can be exported to Microsoft Excel:

PVC 9

The user-engineer is able to compare simulation results with experimental data on laboratory or industrial batch suspension PVC polymerization reactors which can be imported as excel files in the software package:

PVC 10

Software Application And Benefits

software apps benefits1

The software makes it possible to simulate polymer processes in a simple and straightforward manner bringing significant business benefits to a polymer producer, including:

 • Throuput and Yield Optimization: Maximize the production rate for each polymer grade and minimize the formation of byproducts.
 • Process Troubleshooting and Analysis: Models can be used to pinpoint process and equipment problems. They will also help engineers to understand process-product quality relationship and troubleshoot product quality problems.

software apps benefits2

 • Grade Transition Strategies: Develop grade transition strategies that will minimize the transition time and the amount of off-spec polymer.
 • New Grade Studies: Perform ‘process test runs’ with polymer models to develop new polymer grades, thus minimizing the number of pilot and plant trials.
 • Debottlenecking Studies: Analyze current process bottlenecks and assist in scale-up of existing polymer lines including reactor modifications, etc.
 • Design Advanced Control Systems: Polymer models can be used to support the development/implementation ofadvanced process control.

software apps benefits3

 • Debottlenecking Studies: Analyze current process bottlenecks and assist in scale-up of existing polymer lines including reactor modifications, etc.
 • Design Advanced Control Systems: Polymer models can be used to support the development/implementation of advanced process control.

The new simulator is easy to use and does not require highly skilled personnel.

Συνεργασίες

borealis

Mathematical modeling of the BORSTAR fluidized bed reactor.

dupont

Mathematical modelling of high pressure ethylene - vinyl acetate tubular reactors.

sovlay

Theoretical and experimental investigation of emulsion polymerization of VCM. Modeling and simulation of vinylidene fluoride polymerization in supercritical carbon dioxide.

arkema

Theoretical and experimental investigation of suspension polymerization of VCM. Modeling of particle size distribution and rheological properties of acrylic latexes in emulsion polymerization reactors. Modelling and simulation of vinylidene fluoride batch emulsion polymerization. Computer aided design of industrial poly (vinyl chloride) batch suspension polymerization reactors.

henkel

Confinement of selected actives into novel microencapsulation systems.

Δημοσιεύσεις

 1. Kiparissides C., Alexopoulos AH, Karageorgos P., Vasileiadou A., Bourganis V., “A Process System Approach to Nose-to-Brain Delivery of Biopharmaceutics“, Computer Aided Chemical Engineering 43, 1661-1666, (2018)
 2. Chrysikou L., Bezergianni S., Kiparissides C., “Environmental Analysis of a Lignocellulosic-based Biorefinery Producing bioethanol and High-added Value Chemicals”, Sustainable Energy Technologies and Assessments, 28, 103–109, (2018)
 3. Pladis P., Baltsas A, Meimaroglou D. and Kiparissides C., “A Dynamic Simulator for Slurry-phase Catalytic Olefin Copolymerization in a Series of CSTRs: Prediction of Distributed Molecular and Rheological Properties”, Macromolecular Reaction Engineering, (Special Issue "Dedicated to Hamielec, Ray, Cozewith"), 1800017, (2018)
 4. Bourganis V., Kammona O., Alexopoulos A. and Kiparissides C., “Recent Advances in Carrier Mediated Nose-to-Brain Delivery of Pharmaceutics“, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 128, 337-362, (2018)
 1. Pladis P., Baltsas A., Kiparissides C., “A Comprehensive Model for the Simulation of Ethylene Decomposition in High-Pressure LDPE Autoclaves”, Computer Aided Chemical Engineering, 40, 337-342, (2017)
 2. Penloglou G., Vasileiadou A., Chatzidoukas C., Kiparissides C., “Model-based intensification of a fed-batch microbial process for the maximization of polyhydroxybutyrate (PHB) production rate”, Bioprocess and Biosystems Engineering, 40(8), 1247-1260, (2017)
 3. Margaroni M., Agallou M., Athanasiou E., Kammona O., Kiparissides C., Gaitanaki C., Karagouni E., “Vaccination with poly(D,L-lactide-co-glycolide) nanoparticles loaded with soluble Leishmania antigens and modified with a TNFα-mimicking peptide or monophosphoryl lipid A confers protection against experimental visceral leishmaniasis”, International Journal of Nanomedicine, 12, 6169–6184, (2017)
 4. Athanasiou E., Agallou M., Tastsoglou S., Kammona O., Hatzigeorgiou A., Kiparissides C., Karagouni E., “A Poly(Lactic-co-Glycolic) Acid Nanovaccine Based on Chimeric Peptides from Different Leishmania infantum Proteins Induces Dendritic Cells Maturation and Promotes Peptide-Specific IFNγ-Producing CD8+ T Cells Essential for the Protection against Experimental Visceral Leishmaniasis”, Frontiers in Immunology - Vaccines and Molecular Therapeutics, Vol 8, Article 684, (2017)
 5. Kammona O., Bourganis V., Karamanidou T., Kiparissides C., "Recent Developments in Nanocarrier-Aided Mucosal Vaccination", Nanomedicine, 12(9), 1057-1074, (2017)
 6. Agallou M., Margaroni M., Athanasiou E., Toubanaki D., Kontonikola K., Karidi K., Kammona O., Kiparissides C., Karagouni, E., "Identification of BALB/c Immune Markers Correlated with a Partial Protection to Leishmania infantum after Vaccination with a Rationally Designed Multi-epitope Cysteine Protease A Peptide-based Nanovaccine", PLOS Neglected Tropical Diseases, 11(1), e0005311, (2017)
 7. Milenkovic J., Alexopoulos A., Kiparissides C., “Optimization of a DPI Inhaler: A Computational Approach”, Journal of Pharmaceutical Sciences, 106(3), 850–858, (2017)
 8. Bourganis V., Karamanidou T., Kammona O., Kiparissides C., "Polyelectrolyte Complexes as Prospective Carriers for the Oral Delivery of Protein Therapeutics", European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 111, 44–60, (2017)
 9. Karapatsia Α., Pappas Ι., Penloglou G., Kotrotsiou O., Kiparissides C., "Optimization of Dilute Acid Pretreatment and Enzymatic Hydrolysis of Phalaris aquatica L. Lignocellulosic Biomass in Batch and Fed-batch Processes", BioEnergy Research, 10, 225-236, (2017)
 1. Penloglou G., Vasileiadou A., Chatzidoukas C., Kiparissides C., “Model-based Intensification of the Fed-batch Microbial Process for the Production of Polyhydroxybutyrate (PHB) with Maximum Rate”, submitted to Bioprocess and Biosystems Engineering, 2016
 2. Bezergianni S., Chrysikou L., Kiparissides C., “Environmental analysis of a lignocellulosic-based biorefinery producing bioethanol and high-added value chemicals” submitted to Environmental Management, (2016)
 3. Karamanidou T., Bourganis V., Kammona O., Kiparissides C., "Lipid-based Nanocarriers for the Oral Administration of Biopharmaceutics", Nanomedicine, 11(22), 3009-3032, (2016)
 4. Malsch I., Rutkowska-Zbik D., Himly M., Kiparissides C., Kammona O., Szafran B., Lynch I., Ntow F., “Current Trends in Nanoeducation for Industry and Society”, Current Bionanotechnology, 2, 112-115, (2016)
 5. Meimaroglou D., Pladis P., Kiparissides C., “Dynamic Monte Carlo Simulation of the l,l-Lactide Ring-Opening Polymerization“, Macromolecular Reaction Engineering, (2016), DOI: 10.1002/mren.201600039
 6. Margaroni M., Agallou M., Kontonikola K., Karidi K., Kammona O., Kiparissides C., Gaitanaki C., Karagouni E., “PLGA Nanoparticles Modified with a TNF Mimicking Peptide, Soluble Leishmania Antigens and MPLA Induce T Cell Priming in Vitro via Dendritic Cell Functional Differentiation”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 105, 18–31, (2016)
 7. Malsch I., Rutkowska-Zbik D. , Duschl A., Himly M., Zadrozny Th., Kiparissides C., Kammona O., Talesnik M., Rothschild Y., Rosenberg D., Szafran B., Rodriguez P.Q., and Lynch I. Chapter 6: “Nanoeducation for Industry and Society“, Springer - Managing Risk in Nanotechnology, Topics in Governance, Assurance and Transfer, 93-115, (2016)
 8. Karapatsia A., Penloglou G., Chatzidoukas Ch., Kiparissides C., “Fed-batch Saccharomyces Cerevisiae Fermentation of Hydrolysate Sugars: A Dynamic Model-based Approach for High Yield Ethanol Production”,  Biomass and Bioenergy, 90, 32-41, (2016)
 9. Karapatsia A., Penloglou G., Chatzidoukas Ch., Kiparissides C., “An Experimental Investigation of Stichococcus Sp. Cultivation Conditions for Optimal Co-Production of Carbohydrates, Proteins and Lipids Following a Biorefinery Concept”, Biomass and Bioenergy, 89, 123-132, (2016)
 10. Gkementzoglou Ch., Kotrotsiou O., Koronaiou M., Kiparissides C., “Development of a Sandwich-type Filtration Unit Packed with MIP Nanoparticles for Removal of Atrazine from Water Sources”, Chemical Engineering Journal, 287, 233–240, (2016)
 1. Bode GH, Pickl KE, Sanchez-Purrà M., Albaiges B, Borrós S., Pötgens A., Schmitz Ch., Frank M. Sinner FM, Losen M., Steinbusch H., Frank HG, Martinez-Martinez P., Wagemann, K., Klok, H.-A., Unger, R.E., Pieber, T., Cesaro, A., Engbersen, J., Kasemo, B., Moeller, M., Korenstein, R., Grandfils, C., Bernkop-Schnuerch, A., Kiparissides, C., Slomkowski, s., Venturini, P., Paleos, C.M., Podobnik, B., Borm, P., Van Winden, E.C.A., Groll, J., Zassler, B., Gregoriadis, G., Nielsen, P.K., Elouahabi, A., "Detection of Peptide-Based Nanoparticles in Blood Plasma by ELISA", PloS ONE, 10 (5), art. no. e0126136, (2015)
 2. Karapatsia A., Penloglou G., Chatzidoukas C., Kiparissides C., “Development of a Macroscopic Model for the Production of Bioethanol with High Yield and Productivity via the Fermentation of Phalaris aquatica L. Hydrolysate“, Computer Aided Chemical Engineering, 37, 2129-2134, (2015)
 3. Karamanidou Th., Karidi K, Bourganis V., Kontonikola K., Kammona O., Kiparissides C., “Effective Incorporation of Insulin in Mucus Permeating Self-Nanoemulsifying Drug Delivery Systems”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics,  97, 223-229, (2015)
 4. Karidi K., Mantourlias Th., Seretis A., Pladis P. and Kiparissides C., “Synthesis of High-Molecular Weight Linear and Branched Polylactides: A Comprehensive Kinetic Investigation” European Polymer Journal, 72, 114-128, (2015)
 5. Dünnhaupt S., Kammona O., Waldner C., Kiparissides C. and Bernkop-Schnürch A.,  “Nano-carrier systems: Strategies to overcome the mucus gel barrier”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 97, 447-453, (2015)
 6. Bourganis V., Karamanidou Th., Samaridou E., Karidi K., Kammona O. and Kiparissides C., “On the Synthesis of Mucus Permeating Nanocarriers”, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics, 97, 239-249, (2015)
 7. Pladis P., Meimaroglou D. and Kiparissides C., “Prediction of the Viscoelastic Behaviour of Low-density Polyethylene Produced in High-Pressure Tubular Reactors”, Macromolecular Reaction Engineering, 9(3), 271–284, (2015)
 8. Karakosta, P., Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Computational Model of Particle Deposition in the Nasal Cavity under Steady and Dynamic Flow”, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, 18(5), 514-526, (2015)
 1. Kiparissides, C., Kammona, O., "Nanotechnology Advances in Diagnostics, Drug Delivery and Regenerative Medicine", Fecht, Werner, Van de Voorde (Eds.): The Nano-Micro Interface. Bridging the Micro and Nano Worlds, 2/e, to be published by Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA. (Chapter)
 2. Samaridou E., Karidi K., Pereira de Sousa I., Cattoz B., Griffiths P., Kammona O., Bernkop-Schnürch A. and Kiparissides C., “Enzyme Functionalized PLGA Nanoparticles with Enhanced Mucus Permeation Rate”, Nano LIFE, 4(4), 1441013, (2014)
 3. Pladis P., Karidi K., Mantourlias Th., and Kiparissides C., “An Experimental and Theoretical Investigation of the Ring-Opening Polymerization of L,L-Lactide”, Macromolecular Reaction Engineerin, 8(12), 813-825, (2014)
 4. Karapatsia A., Penloglou G., Pappas I. and Kiparissides C., “Bioethanol Production via the Fermentation of Phalaris Aquatica L. Hydrolysate”, Chemical Engineering Transactions, 34, 289, (2014)
 5. Pladis, P., Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Mathematical Modelling and Simulation of Vinylidene Fluoride Emulsion Polymerization”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53, 7352−7364, (2014)
 6. Meimaroglou, D., Kiparissides, C., “A Review of Monte Carlo Methods for the Prediction of Distributed Molecular & Morphological Polymer Properties”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 53, 8963−8979, (2014)
 7. Pladis, P., Baltsas, A., Kanellopoulos, V., and Kiparissides, C., “Dynamic Multi-phase, Multi-zone Modeling of Flash Separators for Highly-Viscous Polymerization Processes”, Macromolecular Reaction Engineering, 8, 392–405, (2014)
 8. Milenkovic, J., Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Airflow and Particle Deposition in a Dry Powder Inhaler. An Integrated CFD Approach”, Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications, Advances in Intelligent Systems and Computing 256, 127-140, (2014)
 9. Milenkovic, J., Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Deposition and Fine Particle Production during Dynamic Flow  in a Dry Powder Inhaler: A CFD Approach”, International Journal of Pharmaceutics, 461 (1–2), 129-136, (2014)
 10. Najafi, M., Parvazinia, M., Ghoreishy, M.H.R. and Kiparissides, C., “Development of a 2-D Dynamic Particle Growth Model to Analyze the Effects of Initial Catalyst Shape and Size in Ziegler-Natta Olefin Polymerisation”, Macromolecular Reaction Engineering, 8 (1), 29–45, (2014)
 1. Karidi, K., Pladis, P. and Kiparissides, C., “A Theoretical and Experimental Kinetic Investigation of the ROP of L,L-Lactide in the Presence of a Polyalcohol”,  Macromolecular Symposia, 333, 206-215, (2013)
 2. Kiparissides, C. and Kammona, O. “Nanoscale Carriers for Targeted Delivery of Drugs and Therapeutic Biomolecules”, Canadian Journal of Chemical Engineering, 91, 638-561, (2013)
 3. Κarakosta,  P., Koumlili, E., Kammona, O. and Kiparissides, C., “Antimicrobial Agent-Containing Polymeric Materials”, Macromolecular Symposia, 331-332, 144-151, (2013)
 4. Gkementzoglou Ch, Kotrotsiou O., Stoukides M. and  Kiparissides C., “On the Synthesis of Molecularly Imprinted Polymersfor Analytical and Sensor Applications”, Macromolecular Symposia, 331-332, 26-33, 2013
 5. Gkementzoglou, Ch, Kotrotsiou, O. and Kiparissides, C., “Synthesis of Novel Composite Membranes Based on Molecularly Imprinted Polymers for Removal of Synthetic Organic Compounds from Water”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 52, 14001−14010, (2013)
 6. Milenkovic, J., Alexopoulos, A. H.  and Kiparissides, C., “Flow and Particle Deposition in the Turbuhaler. A CFD Simulation”, International Journal of Pharmaceutics, 448, 205– 213, (2013)
 7. Chatzidoukas Ch., Penloglou G., Kiparissides C., "Development of a Structured Dynamic Model for the Production of Polyhydroxybutyrate (PHB) in A. Lata Cultures", Biochemical Engineering Journal, 71, 72– 80 (2013)
 8. Kiparissides, C. and Kammona, O. “Nanoscale Carriers for Targeted Delivery of Drugs and Therapeutic Biomolecules”, Canadian Journal of Chemical Engineering, 91, 638-651, (2013)
 1. Penloglou, G., Chatzidoukas, Ch. and Kiparissides, C., “Microbial production of polyhydroxybutyrate with tailor-made properties: An integrated modelling approach and experimental validation”, Biotechnology Advances, 30, 329–337 (2012)
 2. Penloglou G. Kretza E., Chatzidoukas Ch., Parouti, S., Kiparissides, C. “On the Control of Molecular Weight Distribution of Polyhydroxybutyrate in Azohydromonas lata Culutres”, Biochemical Engineering Journal, 62, 39– 47 (2012)
 3. Roussos, A. and Kiparissides, C., “A Bivariate PBE Approach for the Description of Microbial PHB Production Processes”, Chemical Engineering Science, 70, 45–53 (2012)
 1. Kechagia Z., Pladis P., Kammona O., Alexopoulos A. and Kiparissides C. “A Kinetic Investigation of Removal of Residual Monomers from Polymer Latexes via Post-Polymerization and Nitrogen Stripping Methods”, Macromolecular Reaction Engineering 5(9-10), P: 479–489 (2011)
 2. Meimaroglou, D., Pladis, A., Baltsas, A. and Kiparissides, C. “Prediction of the Molecular and Polymer Solution Properties of LDPE in a High-Pressure Tubular Reactor Using a Novel Monte Carlo Approach”, Chemical Engineering Science, 66(8), 1685-1696 (2011)
 3. Sarti F., Perera G., Hintzen F., Kotti K., Karageorgiou V., Kammona O., Kiparissides C., Bernkop-Schnurch A., “In Vivo Evidence of Oral Vaccination with PLGA Nanoparticles Containing the Immunostimulant Monophosphoryl Lipid A”, Biomaterials, 32 (16), 4052-4057 (2011)
 4. Kammona, O., Alexopoulos, A.H., Karakosta, P., Kotti, K., Karageorgiou, V. and Kiparissides, C., “Nanocarrier Aided Nasal Vaccination: An Experimental and Computational Approach”, Industrial & Engineering Chemistry Research, 50 (2), 590–601, (2011)
 1. Kiparissides C., Krallis A., Meimaroglou D., Pladis P., and Baltsas A., “From Molecular to Plant Scale Modeling of Polymerization Processes: A Digital High-Pressure LDPE Production Paradigm”, Chem. Eng. Technol, 33 (11), 1754–1766 (2010)
 2. Meimaroglou, D. and Kiparissides, C. “A Novel Stochastic Approach for the Prediction of the Exact Topological Characteristics of Highly-Branched Polymers” Macromolecules, 43, 5820–5832 (2010)
 3. Penloglou, G., Roussos, A., Chatzidoukas, Ch., and Kiparissides, C., “A Combined Metabolic/Polymerization Kinetic Model on the Microbial Production of Poly(3-hydroxybutyrate)”, New Biotechnology, 27(4), 358-367, (2010)
 4. Kotti, K and Kiparissides, C., “Synthesis of Composite Polystyrene/Silica Nanoparticles via Precipitation and Emulsion Polymerization Methods”, Macromol. React. Eng., 4(5), 347-357 (2010)
 5. Krallis, A., Pladis, P., Kanellopoulos and Kiparissides, C. “Development of Advanced Computer-Aided Software Tools for Design, Simulation and Optimization of Polymerization Processes”, Macromol. React. Eng., 4(5), 303-308, (2010)
 6. Touloupides, V., Kanellopoulos, V., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Modeling and Simulation of Industrial Slurry-Phase Catalytic Olefin Polymerization Reactors Series”, Chemical Engineering Science, 65(10), 3208-3222 (2010)
 1. Kotrotsiou, O., Chaitidou, S. and Kiparissides, C., “Boc-L-Tryptophan Imprinted Polymeric Microparticles for Bioanalytical Applications”, Materials Science & Engineering C 29(7), 2141-2146, (2009)
 2. Katsikari, A., Patronidou, Chr., Kiparissides, C. and Arsenakis, M., “Uptake and Cytotoxicity of Poly(D,L-Lactide-Co-Glycolide) Nanoparticles in Human Colon Adenocarcinoma Cells”, Materials Science & Engineering B, 165(3), 15, 160-164, (2009)
 3. Alexopoulos, A.H.,  Roussos, A. and Kiparissides, C., “Part V: Dynamic Evolution of the Multivariate Particle Size Distribution Undergoing Combined Particle Growth and Aggregation”, Chemical  Engineering Science 64, 3260—3269, (2009)
 4. Chaitidou, S., Kotrotsiou, O. and Kiparissides, C., “On the Synthesis and Rebinding Properties of [Co(C2H3O2)2(z-Histidine)] Imprinted Polymers Prepared by Precipitation Polymerization”, Materials Science & Engineering C, 29, 1415-1421, (2009)
 5. Kammona, O., Kotti, K., Kiparissides, C., Fransaer, J. and Celis, J.-P., “Synthesis of Polymeric and Hybrid Nanoparticles for Electroplating Applications”, Journal of Electrochimica Acta, 54, 2450, (2009)
 6. Chatzidoukas, Ch., Pistikopoulos, E. and Kiparissides C., “A Hierarchical Optimisation Approach to Optimal Production Scheduling in an Industrial Continuous Olefin Polymerization Reactor”, Macromolecular Reaction Engineering, 3, 36 (2009)
 1. Kotrotsiou, O., Chaitidou, S. and Kiparissides, C., “On the Synthesis of Peptide Imprinted Polymers by a Combined Suspension - Epitope Polymerization Method”, Materials Science & Engineering B, 165(3), 15, 256-260 (2009)
 2. Krallis, A. and Kiparissides, C., “Computer Aided Design and Operation of Industrial Poly(Vinyl Chloride) Batch Suspension Polymerization Reactors”, Plastics, Rubber and Composites: Macromolecular Engineering (PRC:ME), 37, 436,(2008)
 3. Saliakas, V., Kotoulas, C., Meimaroglou, D. and Kiparissides, C. “Dynamic Evolution of the Particle Size Distribution in Suspension Polymerization Reactors: A Comparative Study on Monte Carlo and Sectional Grid Methods”, Canadian Journal of Chemical Engineering, 86, 924 (2008)
 4. Patronidou, C., Karakosta, P., Kotti, K., Kammona, O., Karageorgiou, V. and Kiparissides, C., “PLGA nanocarriers for systemic and lymphatic oral delivery of proteins and peptides”, Journal of Controlled Release, 132(3), e5-e6, (2008)
 5. Pladis, P, Kanellopoulos, V., Chatzidoukas, Ch. and Kiparissides, C., “Effect of Reaction Conditions and Catalyst Design on the Rheological Properties of Polyolefins Produced in Gas-phase Olefin Polymerization Reactors”, Macromolecular Theory and Simulation, 17, 478-487 (2008)
 6. Chaitidou, S., Kotrotsiou, O., Kotti, K., Kammona, O., Bukhari, M. and Kiparissides, C. “Precipitation Polymerization for the Synthesis of Nanostructured Particles”,  Materials Science and Engineering B', 152, 55-59 (2008)
 7. Kiparissides, C. and Kammona, O. “Nanotechnology Advances in Controlled Drug Delivery Systems”, Physica Status Solidi, (c) 5, No. 12, 3828-3833 (2008)
 8. Meimaroglou, D., Krallis, A. and Kiparissides, C., “Prediction of Bivariate  Molecular Property Distributions in Free-Radical Polymerization Systems Using Monte Carlo and Sectional Grid Methods”, Chemical Product and Process Modeling, vol. 3, iss. 1, article 44, CAPE Special Issue, (2008)
 9. Krallis, A., Meimaroglou, D. and Kiparissides, C., “Dynamic Prediction of the Bivariate Molecular Weight – Copolymer Composition Distribution Using Sectional-Grid and Stochastic Numerical Methods”, ChemEngiSci, 63, 4342-4360 (2008)
 10. Kanellopoulos, V., Gustafsson, B. and Kiparissides, C., “Gas-phase Olefin Polymerization in the Presence of Supported and Self-supported Ziegler-Natta Catalysts”, Macromolecular Reaction Engineering, 2, 240-252 (2008)
 11. Kechagia, Z., Kiparissides, C. and Economou, I., “Determination of Liquid-Gas Partition Coefficients of Bua and MMA by Headspace-Gas Chromatography Utilizing the Phase Ratio Variation Method”, Fluid Phase Equilibria 266, 21-30, (2008)
 12. Kammona, O., Dini, E., Kiparissides, C. and Allabashi, R., “Synthesis of Polymeric Porous Microparticles for Water Purification”, Microporous and Mesoporous Materials 110, (1), 141-149, (2008)
 13. Dompazis, G., Kanellopoulos, V., Touloupides, V. and Kiparissides, C., “Development of a Multi-scale, Multi-phase, Multi-zone Dynamic Model for the Prediction of Particle Segregation in Catalytic Olefin Polymerization FBRs”, Chemical Engineering Science, 63, 4735-4753 (2008)
 1. Kotti, K., Kammona, O. and Kiparissides, C., “Synthesis of Polymer-Silica Composite Nanoparticles For Electroplated Coatings”, Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites, 3, 75-81 (2007)
 2. Kotrotsiou, O., Chaitidou, S., Liakopoulou-Kyriakides, M. and Kiparissides, C., “Molecularly Imprinted Polymers for Selective Recognition of Biomolecules”, Journal of Nanostructured Polymers and Nanocomposites, 3, 35-45 (2007)
 3. Chatzidoukas, C., Kanellopoulos, V. and Kiparissides, C., “On the Production of Polyolefins with Bimodal Molecular Weight and Copolymer Composition Distributions in Catalytic Gas-phase Fluidized Bed Reactors”, Macromolecular Theory & Simulations, 16, 755-769 (2007)
 4. Kotoulas, C. and Kiparissides, C., “Polymer Reaction Engineering, Chapter 5. Suspension Polymerization”, Blackwell Publishing Ltd, 209-230, (2007)
 5. Meira, G. R. and Kiparissides, C., “Polymer Reaction Engineering, Chapter 4. Free Radical Polymerization: Heterogeneous Systems”, Blackwell Publishing Ltd, 179-206, (2007)
 6. Krallis, A., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Prediction of the Bivariate Molecular Weight – Long Chain Branching Distribution in High – Pressure Low – Density Polyethylene Autoclaves”, Macromolecular Theory & Simulations, 16, 593-609, (2007)
 7. Krallis, A. and Kiparissides, C., “Mathematical Modeling of the Bivariate Molecular Weight – Long Chain Branching Distribution of Highly Branched Polymers. A Population Balance Approach”, Chem Eng Sci, 62, 5304-5311, (2007)
 8. Meimaroglou, D and Kiparissides, C., “Monte Carlo Simulation for the Solution of the Bi-Variate Dynamic Population Balance Equation in Batch Particulate Systems”, Chem Eng Sci, 62, 5295-5299, (2007)
 9. Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Solution of the Bivariate Dynamic Population Balance Equation in Batch Particulate Systems: Combined Aggregation and Breakage”, Chem. Eng. Sci., 62, 5048-5043 (2007)
 10. Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “On the prediction of internal particle morphology in suspension polymerization of vinyl chloride. Part I: The effect of primary particle size distribution”, Chem. Eng. Sci.,  62(15), 3970-3983, (2007)
 11. Meimaroglou D., Krallis, A., Saliakas, V. and Kiparissides, C., “Prediction of the Bivariate Molecular Weight - Long Chain Branching Distribution in Highly Branched Polymerization Systems Using Monte Carlo and Sectional Grid Methods” , Macromolecules 40(6), 2224-2234, (2007)
 12. Kanellopoulos, V., Tsiliopoulou, E., Dompazis, G., Touloupides, V. and Kiparissides, C.  Evaluation of the Internal Particle Morphology in Catalytic Gas-Phase Olefin Polymerization Reactors”, Ind. & Eng. Chem. Res, 46(7), 1928-1937, (2007)
 13. Saliakas, V., Chatzidoukas, C., Meimaroglou, D., Krallis, A. and Kiparissides, C., "Dynamic Optimization of Molecular Weight Distribution Using Orthogonal Collocation on Finite Elements and Fixed Pivot Methods: An Experimental and Theoretical Investigation",  Macromol. React. Eng. 1(1), 119-136, (2007)
 14. Kanellopoulos, V., Mouratides, D., Tsiliopoulou, E. and Kiparissides, C., "An Experimental and Theoretical Investigation on the Diffusion of Olefins in Semi-Crystalline Polymers: The Influence of Swelling in Polymer-Penetrant Systems", Macromol. React. Eng.1(1), 106-118, (2007)
 1. Karayiannis, N., Mavrantzas, V., Mouratides, D., Chiotellis, E. and Kiparissides, C., "Chapter 6: Atomistic molecular dynamics simulation of short-chain branched polyethylene melts", Elsevier: Multiscale Modelling of Polymer Properties (2006)
 2. Kiparissides C., Pladis P. and Moen O., "Chapter 3: From polyethylene rheology curves to molecular weight distributions", Elsevier: Multiscale Modelling of Polymer Properties (2006)
 3. Kanellopoulos, V., Mouratides, D., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Prediction of Solubility of α-Olefins in Polyolefins Using a Combined Equation of State - Molecular Dynamics Approach”, Ind. & Eng. Chem. Res, 45, 5780, (2006)
 4. Dompazis, G., Kanellopoulos, V. and Kiparissides, C., “Assessment of Particle Agglomeration in Catalytic Olefin Polymerization Reactors Using Rheological Measurements”, Ind. & Eng. Chem. Res, 45(11), 3800 (2006)
 5. Meimaroglou, D., Roussos, A.I. and Kiparissides, C. “Part IV: Dynamic Evolution of the Particle Size Distribution in Particulate Processes. A Comparative Study between Monte Carlo and the Generalized Method of Moments”, Chem Eng Sci, 61, 5620 (2006)
 6. Kotoulas, C. and Kiparissides, C., “A Generalized Population Balance Model for the Prediction of Particle Size Distribution in Suspension Polymerization Reactors”, Chem. Eng. Sci, 61, 332 (2006)
 7. Kiparissides, C.Challenges in Polymerization Reactor Modeling and Optimization: A Population Balance Perspective”, J Proc Contr, 16, 205-224 (2006)
 8. Roussos, A.I., Alexopoulos, A.H. and Kiparissides, C. “Dynamic Evolution of PSD in Continuous Flow Reactos: A Comparative Study of Fixed and Moving Grid Numerical Techniques”, Chem Eng Sci, 61, 124 (2006)
 9. Kiparissides, C., Alexandridou, S., Kotti, K. and Chaitidou, S., “Recent Advances in Novel Drug Delivery Systems”, Journal of Nanotechnology online, 2, 1-11, (2006)
 1. A.I. Roussos, A.H. Alexopoulos, and C. Kiparissides, “Part III: Dynamic Evolution of the Particle Size Distribution in Batch and Continuous Particulate Processes: A Galerkin on Finite Elements Approach, Chem. Eng. Sci, 60(24),  6998 (2005)
 2. Dompazis, G., Kanellopoulos, V. and Kiparissides, C., “A Multi-scale Modeling Approach for the Prediction of Molecular and Morphological Properties in Multi-site Catalyst Olefin Polymerization Reactors”, Macromol Mater Eng, 290, 525–536 (2005)
 3. Alexopoulos, A.H.  and Kiparissides, C.“Part II:  Dynamic  Evolution  of  the  Particle  Size  Distribution  in  Particulate  Processes  Undergoing  Simultaneous Particle Nucleation, Growth  and  Aggregation”, Chem Eng Sci, 60, 4157 (2005)
 4. C. Kiparissides, A. Baltsas, E. Papadopoulos, J. P. Congalidis, J. R. Richards, M. B. Kelly and Y. Ye, “Mathematical Modeling of LDPE Copolymers in High - Pressure Tubular Reactors”, Ind. & Eng. Chem. Res., 44, 2592 (2005) (Special Issue, in honor H.W.Ray)
 5. Kotrotsiou Ο., Kotti K., Dini E., Kammona Ο. and Kiparissides C. “Nanostructured Materials for Selective Recognition and Targeted Drug Delivery”, Journal of Physics: Conference Series, 10, 281–284  (2005)
 1. C. Kiparissides, A Alexopoulos, A. Roussos, G. Dompazis, and C. Kotoulas, “Population Balance Modeling of Particulate Polymerization Processes”, Ind. & Eng. Chem. Res., 43(23), 7290 (2004)
 2. A.H. Alexopoulos,  A.I. Roussos,  and C. Kiparissides, “Part I:  Dynamic  Evolution  of  the  Particle  Size  Distribution  in  Particulate  Processes  Undergoing  Combined  Particle  Growth  and  Aggregation”, Chem Eng Sci, 59, 5751 (2004)
 3. A. Krallis, C. Kotoulas, E. Papadopoulos, C. Kiparissides, J. Bousquet and C. Bonardi, “A Comprehensive Kinetic Model for the Free-Radical Polymerization of Vinyl Chloride Initiated by Mixture of Monofunctional and Bifunctional Initiators” Ind. & Eng. Chem. Res., 43(20), 6382 (2004)
 4. Kanellopoulos,V., Dompazis, G., Gustafsson, B. and Kiparissides C., “A Comprehensive Analysis on Single Particle Growth in Heterogeneous Olefin Polymerization: The Random Pore Polymeric Flow Model”, Ind. & Eng. Chem. Res., 43(17), 5166 (2004)
 1. Assimopoulou AN, Papageorgiou VP, Kiparissides C, “Synthesis and Release Studies of Shikonin-Containg Microcapsules Prepared by the Solvent Evaporation Method”, J Microencapsul, 20(5), 581-596 (2003)
 2. C. Chatzidoukas, J.D. Perkins, E.N. Pistikopoulos and C. Kiparissides, “Optimal Grade Transition and Selection of Feedback Control Loops in a Gas-Phase Polyolefin FBR using a Mixed Integer Dynamic Optimisation Approach”, Chem Eng Sci, 58, 3643-3685 (2003)
 3. Parouti, S., Kammona, O., Kiparissides, C. and Bousquet, J., “A Comprehensive Experimental Investigation of the Methyl Methacrylate/Butyl Acrylate/Acrylic Acid Emulsion Terpolymerization”, Polymer Reaction Engineering, 11(4), 829-853  (2003)
 4. Kammona, O., Pladis, P., Frantzikinakis, C. and Kiparissides, C., “A Comprehensive Experimental & Theoretical Investigation of the Styrene/2-Ethylhexyl Acrylate Emulsion Copolymerization”, Macromolecular Chem & Phys, 204, 983-999 (2003)
 5. Kotoulas, C., Krallis, A., Pladis P. and Kiparissides C., “A Comprehensive Kinetic Model for the Combined Chemical and Thermal Polymerization of Styrene up to High Conversion”, Macromolecular Chemistry and Physics, 204, 1305-1314 (2003)
 6. Dini, E., Alexandridou, S., and Kiparissides, C., “Synthesis and Characterization of Crosslinked Chitosan Microspheres for Drug Delivery Applications”, J. Microencapsulation, 20(3), 375-385 (2003)
 7. Tzika, M., Alexandridou, S., and Kiparissides C., “Evaluation of the Morphological and Release Characteristics of Coated Fertilizer Granules Produced in a Wurster Fluidized-Bed”, Powder Techn, 132, 16-24, (2003)
 8. Keramopoulos, A. and Kiparissides, C., “Mathematical Modeling of Diffusion-Controlled Free-Radical Terpolymerization Reactions”,J. of Appl. Pol. Sci. 88, 161-176 (2003)
 9. Chatzidoukas, C., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Mathematical Modeling of Dispersion Polymerization of Methyl Methacrylate in Supercritical Carbon Dioxide”, Ind. & Eng. Chem Res., 42, 743-751 (2003)
 10. Kiparissides, C., Dimos, V., Boultouka, T., Anastasiadis, A. and Chasiotis, A., “An Experimental and Theoretical Investigation of Solubility and Diffusion of Ethylene in Semi-crystalline PE at Elevated Pressure and Temperature”, J. of Appl. Pol. Sci. 87, 953-966 (2003)
 1. Kiparissides, C., Seferlis, P., Mourikas, G and Morris, A.J., “On-line Optimizing Control of Molecular Weight Properties in Batch Free Radical Polymerization Reactors”, Ind. & Eng. Chem Res. 41(24), 6120-6131 (2002)
 2. Kiparissides, C., Achilias, D.S., and Frantzikinakis, C., “The Effect of Oxygen on the Kinetics and Particle Size Distribution in Vinyl Chloride Emulsion Polymerization”, Ind. & Eng. Chem Res. 41(13), 3097-3109 (2002)
 3. Keramopoulos, A. and Kiparissides, C., “Development of a Comprehensive Model for Diffusion-Controlled Free-Radical Copolymerization Reactions”, Macromolecules, 35 (10), 4155-4166  (2002)
 4. Alexopoulos, A.H., Maggioris, D. and Kiparissides, C., “CFD Analysis of Turbulence Non-Homogeneity in Mixing Vessels a Two-compartment Model”, Chem Eng Sci, 57(10), 1735-1752 (2002)
 1. E.A. Efthimiadis, A.A. Lappas, D.K. Iatrides and I.A. Vasalos, “Selective Catalytic Reduction of NOx by Hydrocarbons/Oxygenates. Application for the Control of NOx from the Regenerator of an FCC Pilot Plant Unit”, Ind. Eng. Res. Dev, 40, 2001.
 2.  A.A. Lemonidou, L. Nalbandian, I.A. Vasalos, “Oxidative Dehydrogenation of Propane over Vanadium Oxide Based Catalysts. Effect of Support and Alkali Promoter”, Catal. Today, 61 333, (2000).
 3. Tzevelekos K.P., Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E., Stubos A.K., Kanellopoulos N.K. and Kaselouri V., “Adsorption-Desorption Condensable Vapor Permeability through Mesoporous Media. Network Modeling and Percolation Theory”, J. Colloid Interf. Sci., 223, 89 (2000).
 4. Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E., Stefanopoulos K., Mitropoulos A.Ch., Stubos A.K. and Kanellopoulos N.K., “0Combination of Small Angle Scattering and 3-D Stochastic Reconstruction for the Study of Adsorption-Desorption Processes in Vycor Porous Glass”, J. Chem. Phys., 112(22), 9881 (2000).
 5. G.Ch. Charalambopoulou, P. Karamertzanis, E.S. Kikkinides, A.K. Stubos, N.K. Kanellopoulos, A.Th. Papaioannou, “A Study on Structural and Diffusion Properties of Porcine Stratum Corneum based on Very Small Angle Neutron Scattering Data”, Pharmaceutical Research, 17(9) 1085 (2000).
 6. Zouridakis N., Economou I., Tzevelekos K.P. and Kikkinides E.S., ”Investigation of the Physicochemical Characteristics of Ancient Mortars by Static and Dynamic Studies”, Cement and Concrete Research, 30(7), 1151 (2000).
 7. Kikkinides E.S. and Burganos V.N., “Permeation properties of three-dimensional self-affine reconstructions of porous materials”, Physical Review E, 62(5) 6906 (2000).
 8. M.E. Kainourgiakis, E.S. Kikkinides, Th.A. Steriotis, A.K. Stubos, K.P. Tzevelekos, and N.K. Kanellopoulos, “Structural and Transport Properties of Alumina Porous Membranes from Process-Based and Statistical Reconstruction Techniques”, J. Colloid Interf. Sci., 231,157 (2000).
 9. Kikkinides E.S., Steriotis Th., Stubos A.K., Stefanopoulos K., Mitropoulos N. and Kanellopoulos N.K., “Structural Characterization and Applications of Ceramic Membranes for Gas Separations”, STUD SURF SCI CATAL, Vol. 128, 429-438 (2000).
 10. Kallus S., Langlois P., Romanos G.E., Steriotis Th., Kikkinides E.S., Kanellopoulos N.K. and Ramsay J.D.F., “Zeolite Membranes - Characterisation and Application in Gas Separations”, STUD SURF SCI CATAL, Vol. 128, 467-474 (2000).
 11. Charalambopoulou G.Ch., Kikkinides E.S., Stubos A.K., Varelas C.G. and Papaioannou A., “Modeling Sustained Drug Release from Biphasic Polymer Hydrogels” , J. Contr. Rel., 64, 338 (A) (2000).
 12. K.Eleftheriadis, A.Angelaki, A.Kungolos, L. Nalbandian, G.P.Sakellaropoulos, “Assessing the Impact of Atmospheric Wet and Dry Deposition using Chemical and Toxicological Analysis”, in G.Persoone (ed.) “New Microbiotests for Routine Toxicity Screening and Biomonitoring”, Kluver Academic/Plenum Publishers, New York, 2000, pp.469-473.
 13. Samolada M. C., Papafotica A. and I. A. Vasalos, “Catalyst evaluation for catalytic biomass pyrolysis for the production of improved quality bio-oil”, Energy & Fuels, 2000, 14, 1161-1167.
 14. Toubeli A.; Efthimiadis, E.A.; Vasalos I.A., "NO reduction by C3H6 in excess oxygen over fresh and sulfated Pt- and Rh-based catalysts", Catal. Lett., 2000, 69, 157.
 15. Christoforou, S.C.; E.F. Iliopoulou; Efthimiadis, E.A.; A.A. Nikolopoulos; Vasalos, I.A., "Novel bifunctional catalytic systems for the SCR of NOx using hydrocarbons using reductants: Step one, NO oxidation", Global Nest: the Int. J., 2000, 2, 159.
 16. Sanopoulos D., Kunglos A. Keramaris V., Kiparissidi Z., "Developing a database for energy and environment: Ôhe Hephaistos project", Fresenius Environmental Bulletin (FEB), 2000, Vol. 9, n. 5-6, p. 281-286.
 17. Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E. and Kanellopoulos N.K., “Simulation of Gas Transport in a Network of Micropores. The effect of pore structure on Transport Properties”, in Membrane Science and Technology Series 6, N. Kanellopoulos ed., Elsevier, Chapter 2.3 p.297-322 (2000).
 18. Georgiadis, M.C., and Macchietto S. (2000) “Dynamic Modelling and Simulation of Plate Heat Exchangers under Milk Fouling”, Chemical Engineering Science, 55, 1605-1619.
 19. Georgiadis, M.C., Papageorgiou, L.G., and Macchietto S., (2000), “Optimal Cleaning Policies in Heat Exchanger Networks under rapid fouling”, Ind. Eng. Chem. Res., 39 441-454.
 20. Georgiadis, M.C. and L.G. Papageorgiou (2000), "Optimal Cleaning and Energy Management in Heat Exchanger Networks under Fouling", Chem. Eng. Res. & Des., 78 Part A, 168-179.
 1. Stavropoulos Y. and Kiparissides, C: “Development of a software package for quality assurance and statistical process control”, Tech. Chron. Science Journal, TCG, V 21 (1-2) : 7-17 (2001)
 2. Stavropoulos, Y. and Kiparissides, C., “Development of a Prototype MSPC Software Package for On-line Process Monitoring and Statistical Quality Control”, Comp. Appl. in Eng. Edu., 9, 157-170, (2001)
 3. Stavropoulos, Y., Kammona, O., Chatzi, E.G. and Kiparissides, C., “Multivariate Statistical Analysis of Mid-Infrared Spectra for the On-line Monitoring of 2-Ethylhexyl Acrylate/Styrene Emulsion Copolymerization”, J. of Appl. Pol. Sci., 82, 1776-1787 (2001)
 4. Yiagopoulos, Α., Yiannoulakis, H., Dimos, V. and Kiparissides, C., “Heat and Mass Transfer Phenomena during the Early Growth of a Catalyst Particle in Gas Phase Olefin Polymerizations: The Effect of Prepolymerization Temperature and Time”, Chem. Eng Sci, 56, 3979-3995 (2001)
 5. Alexandridou, S., Kiparissides, C., Mange, F. and Foissy, A., “Surface Characterization of Oil-containing Polyterephtalamide microcapsules prepared by Interfacial Polymerization”, J. Microencapsulation, 18, No 6, 767-781 (2001)
 6. Lazaridis, N., Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Semi-Batch Emulsion Copolymerization of Vinyl Acetate and Butyl Acrylate Using Oligomeric Nonionic Surfantants”, Macromol. Chem. Phys., 202, 2614-2622 (2001)
 7. Mourikas, G.; Seferlis, P.; Morris, A. J.; Kiparissides, C., “On-line Optimal Operating Policy and Control of a Batch Free Radical Polymerization Process”, Computer Aided Chemical Engineering, 9, 705-710, (2001)
 8. Yiagopoulos, H. Yiannoulakis, J. Morris and Kiparissides, C. “Simulation of an Industrial Olefin Polymerization FBR Operating under Condensed Mode”, Computer Aided Chemical Engineering, 9, 327-332, (2001)
 9. Dini, E., Alexandridou, S. and Kiparissides, C., “Synthesis and Characterization of Crosslinked Microparticles for Drug Delivery”,Chimia, 55, 239-241 (2001)
 10. Yiannoulakis H., Yiagopoulos, and Kiparissides, C., “Recent Developments in the Particle Size Distribution Modeling of Fluidized Bed Olefin Polymerization Reactors”, Chem. Eng. Sci., 56, 917-925 (2001)
 1. Maggioris, D., Goulas, A., Alexopoulos, A.H., Chatzi, E.G. and Kiparissides, C., “Prediction of Particle Size Distribution in Suspension Polymerization Reactors: Effect of Turbulence Nonhomogeneity”, Chem. Eng. Sci., 55, 4611-4627 (2000)
 2. Alexopoulos, A. and Kiparissides, C., “Solution of population balance equations for prediction of particle size distribution in emulsion polymerization: comparison and evaluation of different numerical methods”, Computer-Aided Chemical Engineering 8, 43-48 (2000)
 3. Yiannoulakis H., Yiagopoulos, A., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Comprehensive Dynamic Model for the Calculation of the Molecular Weight and Long Chain Branching Distributions in Metallocene-Catalyzed Ethylene Polymerization Reactors”, Macromolecules, 33 (7), 2757-2766 (2000)
 4. Hatzantonis, H., Yiannoulakis H., Yiagopoulos, A. and Kiparissides, C., “Recent Developments in Modeling Gas-Phase Catalyzed Olefin Polymerization Fluidized Bed Reactors: The Effect of Bubble Size Variation on the Reactor’s Performance”, Chem.Eng.Sci., 55, 3237-3259 (2000)
 1. Martin, E.B., Morris, A.J. and Kiparissides, C., “Manufacturing Performance Enhancement Through Multivariate Statistical Process Control”, Annual Reviews in Control, 23, 35-44 (1999)
 2. Lazarides, N., Alexopoulos, A., Chatzi, E.G. and Kiparissides, C., "Steric Stabilization in Emulsion Polymerization Using Oligomeric Nonionic Surfactants", Chem. Eng. Sci., 54, 3251-3261 (1999)
 3. Pladis, P., and Kiparissides, C., “Dynamic Modeling of Multizone, Multifeed High Pressure LDPE Autoclaves”, Journal of Applied Polymer Science, 73, 2327-2348 (1999)
 4. Zhang, J., Martin, E.B., Morris, A.J. and Kiparissides, C., “Estimation of Impurity and Fouling in Batch Polymerization Reactors through the Application of Neural Networks”, Computer &. Chemical Engineering, 23, 301-314 (1999)
 5. Kammona, O. Chatzi, E.G., and Kiparissides, C., “Recent Developments in Hardware Sensors for the On-line Monitoring of Polymerization Reactions”, Journal of Macromolecular Science, Reviews in Macromolecular Chemistry and Physics, C39(1), 57-134 (1999)
 1. Pladis, P., and Kiparissides, C., “Calculation of Long-Chain Branching and Molecular Weight Distribution in LDPE Reactors. A Comprehensive Model, Entropie, 212/213, 37-44 (1998)
 2. Chatzi, E.G., Nasiopoulos, V. and Kiparissides C. “Stabilization of Liquid (Solid)/ Liquid Dispersions in Polymerization Reactors”, Entropie, 212/213, 75-80 (1998)
 3. Maggioris, D., Goulas, A., Alexopoulos, A.H., Chatzi, E.G. and Kiparissides C., “Prediction of Drop Size Distributions in Suspension Polymerization Reactors: Effects of Agitation Rate, Viscosity and Interfacial Tension”, DECHEMA, Berlin, Germany, October 5-7 (1998)
 4. Kammona, O., Chatzi, E.G. and Kiparissides C., “On-Line Monitoring of Emulsion Copolymerization Using a MIR Probe in Combination with Factor Analysis”, DECHEMA, Berlin, Germany, October 5-7 (1998)
 5. Maggioris, D., Goulas, A., Alexopoulos, A.H., Chatzi, E.G., and Kiparissides, C., “Use of CFD in Prediction of Particle Size Distribution in Suspension Polymer Reactors”, Computers and Chemical Engineering, 22, Suppl., S315-322 (1998)
 6. Hatzantonis, H. and Kiparissides, C., “The Effect of the Mean Particle Size on the Dynamic Behaviour of Catalyzed Olefin Polymerization Fluidized Bed Reactors”, Computers and Chemical Engineering, 22, Suppl., S127-134 (1998)
 7. Baltsas, A., Papadopoulos, E. and Kiparissides, C., “Application and Validation of the Pseudo-Kinetic Rate Constant Method to High Pressure LDPE Tubular Reactors”, Computers and Chemical Engineering, 22, Suppl., S95-102 (1998)
 8. Toubeli, A. and Kiparissides, C., “Synthesis and Characterization of Polyterephthalamide Membranes for Encapsulation Use: Effect of the Amine Type and Composition on the Membrane Permeability”, Journal of Membrane Science, 146, 15-29 (1998)
 9. Hatzantonis, H., Goulas, A. and Kiparissides, C., “A Comprehensive Model for the Prediction of Particle Size Distribution in Catalyzed Olefin Polymerization Fluidized Bed Reactors”, Chemical Engineering Science, 53, 3251-3267 (1998)
 10. Zhang, J., Morris, A.J., Martin, E.B. Martin and Kiparissides, C., “Prediction of Polymer Quality in Batch Polymerization Reactors Using Robust Neural Networks”, Chem. Eng. J., 69, 135-143 (1998)
 11. Pladis, P. and Kiparissides, C., “A Comprehensive Model for the Calculation of Molecular Weight-Long Chain Branching Distribution in Free-Radical Polymerization”, Chemical Engineering Science, 53, 3315-3333 (1998)
 1. Liakopoulou-Kyriakides, M., Tzanakakis, E.S., Kiparissides C., Ekaterianiadou, L.V., Kyriakidis, D.A., “Kinetics of Xanthan Gum Production from Whey by Constructed Strains of Xanthomonas Campestris in Batch Fermentations”, Chemical & Engineering Technology, 20(5), 354-360 (1997)
 2. Chatzi, E.G., Kammona, O, Kentepozidou and Kiparissides, C., “Infrared Spectra and Compositional Analysis of Styrene/2-Ethyl Hexyl Acrylate Copolymers”, Macromolecular Chemistry and Physics, 198, 2409-2420 (1997)
 3. Boutris, C., Chatzi, E. and Kiparissides, C., “Characterization of the LCST Behaviour of Aqueous Poly(N-Isopropylacrylamide) Solutions by Thermal and Cloud Point Techniques”, Polymer, 38(10), 2567-2570 (1997)
 4. Kiparissides, C., Daskalakis, G., Achilias, D.S., and Sidiropoulou, E., “Dynamic Simulation of Industrial PVC Batch Suspension Polymerization Reactors”, I&EC Research, 36(4), 1253-1267 (1997)
 5. Zhang, J., Martin, E.B., Morris, A.J. and Kiparissides, C., “Inferential Estimation of Polymer Quality Using Stacked Neural Networks”, Computers and Chemical Engineering, 21, Suppl., S1025-1030 (1997)
 1. Chatzi, E.G., Kammona, O. and Kiparissides, C., “Use of a Mid-Range Infrared Optical-Fiber Probe for the On-line Monitoring of 2-Ethyl Hexyl Acrylate/ Styrene Emulsion Copolymerization”, Journal of Applied Polymer Science, 63, 799-809 (1996)
 2. Bachtsi, A.R. and Kiparissides, C., “Synthesis and Release Studies of Oil-Containing Poly(Vinyl Alcohol) Microcapsules Prepared by Coacervation”, Journal of Controlled Release, 38(1), 49-58 (1996)
 3. Kentepozidou, A., Kiparissides, C., Kotzia, C., Kollia, C. and Spyrellis, N., “Nickel/Microcapsules Composite Electrocoatings. Synthesis of Water-Containing Microcapsules and Preparation of the Coatings”, Journal of Materials Science, 31, 1175-1181 (1996)
 4. Bachtsi, A., Boutris, C. and Kiparissides, C., “Production of Oil-Containing Cross-linked Poly(vinyl Alcohol) Microcapsules by Phase Separation: Effect of Process Parameters on the Capsule Size Distribution”, Journal of Applied Polymer Science, 60, 9-20 (1996)
 5. Pertsinides, A., Papadopoulos, E. and Kiparissides, C., “Computer Aided Design of Polymer Reactors”, Computers & Chemical Engineering, 20, Suppl. A., S449- S455 (1996)
 6. Kiparissides, C. and Morris, J., “Intelligent Manufacturing of Polymers”, Computers & Chemical Engineering, 20, Suppl. B., S1113- S1118 (1996)
 7. Martin, E.B., Morris, J., Papazoglou, M.C. and Kiparissides, C., “Batch Process Monitoring for Consistent Production”, Computers & Chemical Engineering, 20, Suppl. B., S599- S605 (1996)
 8. Kiparissides, C., Verros, G., Pertsinides, A. and Goossens, I., “On-Line Parameter Estimation in High-Pressure LDPE Tubular Reactor”, A.I.Ch.E. J., 42, 440-454 (1996)
 9. Kiparissides, C., “Polymerization Reactor Modelling: A Review of Recent Developments and Future Directions”, Chemical Engineering Science, 51(10), 1637-1659 (1996)
 10. Topalis, E., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Dynamic Modeling and Steady-State Multiplicity in HighPressureMultizone LDPE Autoclaves”, Chemical Engineering Science, 51(10), 2461-2470 (1996)
 11. Baltsas, A., Achilias, D. and Kiparissides, C., “A Theoretical Investigation of the Production of Branched Copolymers in Continuous Stirred Tank Reactors”, Macromolecular Theory and Simulation, 5, 477-497 (1996)
 1. Kentepozidou, A. and Kiparissides, C., “Production of Water-Containing Polymer Microcapsules by the Complex Emulsion/Solvent Evaporation Technique. Effect of Process Variables on the Microcapsule Size Distribution”, Journal of Microencapsulation, 12, 627-638 (1995)
 2. Bachtsi, A. and Kiparissides, C., “An Experimental Investigation of Enzyme Release from Poly(vinyl alcohol) Crosslinked Microspheres”, Journal of Microencapsulation, 12(1), 23-35 (1995)
 3. Alexandridou, S., Kiparissides, C., Fransaer, J., and Celis, J.P. “On the Synthesis of Oil-Containing Microcapsules and their Electrolytic Codeposition”, Surface and Coatings Technology, 71, 267-276 (1995)
 4. Chatzi, E. and Kiparissides, C., “Steady-State Drop Size Distribution in High Holdup Fraction Dispersion Systems”, A.I.Ch.E. J., 41, 1640-1652 (1995)
 5. Topalis, E., Pladis, P. and Kiparissides, C., “Computer Aided Design of Multizone, Multifeed LDPE Autoclaves”, 5thInternational Workshop on Polymer Reaction Engineering, DECHEMA, Reichert, K.-H., and Moritz, H.-U., (eds), Vol. 131, 631-653 (1995)
 6. Kiparissides, C., Papadopoulos, E. and Morris, J., “Real-Time Optimization and Model-Based Control of Polymer Reactors”, NATO-ASI on Methods of Model Based Process Control, Ed. Berber, R., Martnus Nijhoff Publishers, 495-530 (1995)
 1. Kiparissides, C., Achilias, D.S., and Chatzi, E., "Dynamic Simulation of Primary Particle-Size Distribution in Vinyl Chloride Polymerization", J. of Applied Polymer Sci., 54, 1423-1438 (1994)
 2. Chatzi, E. and Kiparissides, C., "Drop Size Distribution in High Holdup Fraction Suspension Polymerization Reactors: Effect of the Degree of Hydrolysis of PVA Stabilizer", Chem. Eng. Sci., 49(24) , 5039-5052 (1994)
 3. Kiparissides, C., Verros, G. and Pertsinides, A., "On-line Optimization of a High Pressure Low Density Polyethylene Tubular Reactor", Chem. Eng. Sci., 49, 5011 (1994)
 4. Achilias, D. and Kiparissides, C. "On the Validity of the Steady-State Approximations in High Conversion Diffusion-Controlled Free-Radical Copolymerization Reactions", Polymer, 35, 1714-1721 (1994)
 5. J.F. MacGregor, Jaeckle, C., Kiparissides, C. and Koutoudi, M., "Process Monitoring and Diagnosis by Multi-Block PLS Methods", A.I.Ch.E. J., 40, 826-838 (1994)
 6. Alexandridou, S. and Kiparissides, C., "Production of Oil-Containing Polyterephthalamide Microcapsules by Interfacial Polymerization. An Experimental Investigation of the Effect of Process Variables on the Microcapsule Size Distribution", J. of Microencapsulation, 11(6), 603-614 (1994)
 1. Kiparissides, C., Verros, G. and MacGregor, J. F. "Mathematical Modeling, Optimization and Quality Control of High-Pressure Ethylene Polymerization Reactors", J.M.S.- Rev. Macrom. Chem. Phys., C33(4), 437-527 (1993)
 2. Verros, G., Papadakis, M., and Kiparissides, C. "Mathematical Modeling of High Pressure Ethylene Copolymerization Reactors", Polym. Reaction Engin. J., 1(3), 427-460 (1993)
 3. Kiparissides C., Verros, G., Kalfas, G., Koutoudi, M. and Kantzia, C. and "A Comprehensive Mathematical Model of a Multizone Tubular High Pressure LDPE Reactor", Chem. Engin. Commun., 121, 193-217 (1993)
 4. Kiparissides, C., Moustakis, I. and Hamielec, A.E. "Electrostatic and Steric Stabilization of PVC Primary Particles", J. Appl. Polym. Sci., 44, 445-459 (1993)
 1. Skagerberg, B., MacGregor, J.F. and Kiparissides, C., "Multivariate Data Analysis Applied to Low-Density Polyethylene Reactors", Chemometrics and Intelligent Laboratory Systems, 14, 341-356 (1992)
 2. Achilias, D. and Kiparissides, C. "Development of a General Mathematical Framework for Modelling Diffusion-Controlled Free Radical Polymerization Reactions", Macromolecules, 25, 3739 (1992)
 3. Penlidis, A., Ponnuswammy, S.R., Kiparissides, C. and O'Driscoll, K.F., "Polymer Reaction Engineering: Modelling Considerations for Control Studies", Chemical Engin. J., 50, 95 (1992)
 4. Konstandinidis, K., Achilias, D. and Kiparissides, C. "Development of a Unified Mathematical Framework for Modelling Molecular and Structural Changes in Free Radical Homopolymerization Reactions", Polymer, 33, 5019 (1992)
 5. Achilias, D. and Kiparissides, C. "Toward the Development of a General Framework for Modeling Molecular Weight and Compositional Changes in Free Radical Copolymerization Reactions", J.M.S.- Rev. Macromol. Chem. Phys. C32, 183 (1992)
 6. Chatzi, E.G. and Kiparissides, C., "Dynamic Simulation of Bimodal Drop Size Distributions in Low-Coalescence Batch Dispersion Systems", Chem. Eng. Sci., 47, 445 (1992)
 1. Know, W.Y., Kiparissides, C., Yuet, P. Harris, T.J. and Goosen, M.F.A., "Mathematical Modelling of Diffusion Effects in Microcapsules: A Comparison With Experimental Results", Can. J. Chem. Eng., 69, 361 (1991)
 2. Mikos, A.G. and Kiparissides, C. "Skin Formation in Heterogeneous Polymerization Reactions", J. Membrane Science, 59, 205 (1991)
 3. Chatzi, E.G., Boutris, C., and Kiparissides, C. "On-line Monitoring of Drop Size Distributions in Agitated Vessels: II. Effects of Stabilizer Concentration", Ind. Eng. Chem. Res., 1307, 30 (1991)
 4. Chatzi, E.G., Boutris, C., and Kiparissides, C., "On-line Monitoring of Drop Size Distributions in Agitated Vessels: I.Effects of Temperature and Impeller Speed", Ind. Eng. Chem. Res., 30, 536 (1991)
 1. Kiparissides, C., Sidiropoulou, E., Voutetakis, S. and Frousakis, C., "Control of Molecular Weight in a Batch Polymerization Reactor Using Long-Range Predictive Control Methods", Commun. in Chem. Engin., 92, 1 (1990)
 2. Sidiropoulou, E. and Kiparissides, C., "Mathematical Modelling of PVC Suspension Polymerization: A Unifying Approach and Some New Results", J. Macromol. Sci. Chem. A27(3), 257 (1990)
 3. Kiparissides, C. "Prediction of the Primary Particle Size Distribution in Vinyl Chloride Polymerization", Die Makromol. Chemie, Macrom. Symp. 35/36, 171 (1990)
 4. Diamadopoulos, E., Zoubourtikoudis, I. and Kiparissides, C., "Aggregation Phenomena in the Suspension Polymerization of VCM", Colloid and Polym. Sci. J., 286, 306 (1990)
 1. Chatzi, E.G., Gavrielides, A. and Kiparissides, C., "Generalized Model for Prediction of the Steady-State Drop Size Distributions in Batch Stirred Vessels" Ind.Eng. Chem. Res., 28, 1704 (1989)
 2. Ponnuswamy, S.R., Kiparissides, C., Penlidis, A. and O'Driscoll, K.F., "Batch Solution Polymerization of Methyl Methacrylate: Parameter Estimation", Chemical Engineering Journal, 39, 175 (1989)
 1. Achilias, D. and Kiparissides, C. "Modelling of Diffusion-Controlled Free-Radical Polymerization Reactions", J. Appl. Polym. Sci., 35, 1303 (1988)
 1. Achilias, D. and Kiparissides, C., "Mathematical Modelling of Thermal Co-polymerization of Styrene/p-Methylstyrene", Polymer Process Engin., 5, 23 (1987)
 2. Kiparissides, C. and Georgiou, A., "Finite Element Solution of Nonlinear Optimal Control Problems with a Quadratic Performance Index", Comput. Chem. Eng., 11, 77 (1987)
 3. Ponnuswamy, S.R., Shah, S.L. and Kiparissides, C., "Computer Optimal Control of Batch Polymerization Reactors", I & EC Process Design and Development, 26, 2229 (1987)
 1. Ponnuswamy, S.R., Shah, S.L. and Kiparissides, C., "On-line Monitoring of MWD in a Batch Polymerization Reactor by Size Exclusion Chromatography", J. Liquid Chrom., 9, pp. 2411-2423 (1986)
 2. Kiparissides, C. and Mavridis, H., "Mathematical Modelling and Sensitivity Analysis of High Pressure Polyethylene Reactors" ; Chemical Reactor Design and Technology, H. De Lasa ed., Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, pp. 759-777 (1986)
 3. Ponnuswamy, S.R., Shah, S.L. and Kiparissides, C., "On-line Monitoring of Polymer Quality in a Batch Polymerization Reactor", J. Appl. Polym. Sci., 32, pp. 3239-3253 (1986)
 1. Mavridis, H. and Kiparissides, C., "Optimization of a High Pressure Polyethylene Tubular Reactor", Polym. Proc. Eng., 3, pp. 263-290 (1985)
 1. Thomas, I.M. and Kiparissides, C., "Computation of the Near-Optimal Temperature and Initiator Policies for a Batch Polymerization Reactor", Can. J. Chem. Eng., m 62, pp. 284-291 (1984)
 2. Thomas, I.M. and Kiparissides, C., "Sensitivity Analysis of a Batch Polymerization Reactor", J. Appl. Polym. Sci., 29, pp. 2195-2204 (1984)
 1. Kiparissides, C. and Shah, S.L., "Self-Tuning and Stable Adaptive Control of a Batch Polymerization Reactor", Automatica, 19, pp. 225-235 (1983)
 1. Kiparissides, C. and Ponnuswamy, S.R., "Application of Population Balance Equations to Latex Reactors", Chem. Eng. Commun., 10, pp. 283-291 (1981)
 2. Lynch, D. and Kiparissides, C., "Numerical Simulation of a Tubular Polymerization Reactor", J. Appl. Polym. Sci., 26, pp. 1283-1293 (1981)
 3. Kiparissides, C., MacGregor, J.F. and Hamielec, A.E., "Suboptimal Stochastic Control of a Continuous Latex Reactor", AIChE Journal, 27, pp. 13-19 (1981)
 4. Kiparissides, C. and Ponnuswamy, S.R., "Hierarchical Control of a Train of Continuous Polymerization Reactors", Can. J. Chem. Eng., 59, pp. 752-759 (1981)
 1. Kiparissides, C., MacGregor, J.F. and Hamielec, A.E., "Characterization of Size Distribution during Continuous Emulsion Polymerization - Oscillations in Vinyl Acetate Polymerization", in Polymer Colloids II, ACS-Symposium Series, Plenum Publishing Co., N.Y., pp. 555-582 (1980)
 2. Kiparissides, C., MacGregor, J.F., Singh, S. and Hamielec, A.E., "Continuous Emulsion Polymerization of Vinyl Acetate. Part III: Detection of Reactor Performance by Turbidity - Spectra and Liquid Exclusion Chromatography", Can. J. Chem. Eng., 58, pp. 65-71 (1980)
 3. Kiparissides, C., MacGregor, J.F. and Hamielec, A.E., "Continuous Emulsion Polymerization of Vinyl Acetate. Part II: Parameter Estimation and Simulation Studies", Can. J. Chem. Eng., 58, pp.   56-64 (1980)
 4. Kiparissides, C., MacGregor, J.F. and Hamielec, A.E., "Continuous Emulsion Polymerization of Vinyl Acetate. Part I: Experimental Studies", Can. J. Chem. Eng., 58, pp. 48-55 (1980)
 1. Kiparissides, C., MacGregor, J.F. and Hamielec, A.E., "Continuous Emulsion Polymerization. Modelling Oscillations in Vinyl Acetate Polymerization", J. Appl. Polym. sSci., 23, pp. 401-418 (1979)
 1. Kiparissides, C. and Vlachopoulos, J., "A Study of Viscous Dissipation in the Calendering of Power-Law Fluids", Poly. Eng. Sci., 18, pp. 210-214 (1978)
 1. Kiparissides, C. and Vlachopoulos, J., "Finite Element Analysis of Calendering", Poly. Eng. Sci., 16, pp. 712-719 (1976)

Διπλωματικές & Διδακτορικές Διατριβές

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Σε Εξέλιξη
 1. Βασιλειάδου Αθηνά
 2. Καραγεώργος Φίλιππος
 3. Μπακόλα Βερονίκη
 4. Τσανακτσίδου Τζένη
Ολοκληρωμένες
 1. Rezaei, M., “Mathematical Modeling of Micro-, Meso- and Macro-Scale Phenomena on a Heterophase Catalytic Reactor”
 2. Αθανασίου, Ε.Β., “Έλεγχος Απόδοσης Συστημάτων Μεταφοράς Αντιγόνου: Κυτταρική Στόχευση και Λειτουργική Διαφοροποίηση”, (2015)
 3. Σαμαρίδου, Ε., “Ανάπτυξη Νανοφορέων για τη Στοματική και Οφθαλμική Χορήγηση Θεραπευτικών Βιομορίων”, (2015)
 4. Μπουργάνης, Β., “Νανοφορείς με Υψηλή Ικανότητα Διαπέρασης του Βλεννογόνου και Ελεγχόμενη Αποδέσμευση Βιομορίων”, (2015)
 5. Καραμανίδου, Θ., “Νανοδομημένα Συστήματα Μεταφοράς Φαρμάκων με Δυνατότητα Διαπέρασης των Βλεννωδών Ιστών”, (2015)
 6. Κοντονικόλα, Αικ., “Σύνθεση Νανοφορέων για Στοχευμένη Μεταφορά Αντιγόνων σε Δενδριτικά Κύτταρα”, (2015)
 7. Milencovic, J. “Airflow and Particle Deposition in a Dry Powder Inhaler: A CFD and Particle Computational Approach”, (2015)
 8. Κορωναίου, Μ. “Ανάπτυξη Προηγμένων Υβριδικών Νανοϋλικών Τύπου Πυρήνα-Κελύφους για την Προστασία και Στεγανοποίηση Επιφανειών”, (2015)
 9. Καραπατσιά, Α. “Πειραματική Μελέτη Παραγωγής Βιοκαυσίμων και Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Βιοχημικών Προϊόντων από Λιγνοκυτταρινική Βιομάζα”, (2015)
 10. Γκεμεντζόγλου Χ. “Σύνθεση Υβριδικών Μεμβρανών για τον Καθαρισμό του Νερού από Οργανικούς Ρυπαντές”, (2013)
 11. Σερέτης, Α. “Χημική Σύνθεση Γραμμικών και Διακλαδισμένων Βιοαποικοδομήσιμων Πολυμερών και Συμπολυμερών του Πολύγαλακτικού Οξέος”, (2011)
 12. Μαντούρλιας, Θ. “Κινητική Μελέτη του Πολυμερισμού του Λακτιδίου: Σύνθεση και Χαρακτηρισμός των Πολυμερών”, (2010)
 13. Κρέτζα, Ε.Α. “Πειραματική Μελέτη της Παραγωγής Ενζύμων και Πολυ(υδροξυ-αλκανοϊκών) Εστέρων (Phas) από Θερμόφιλους και Μεσόφιλους Μικροοργανισμούς”, (2011)
 14. Καρακώστα, Π. “Simulation of Flow and Deposition of Drug Delivery Carriers in the Respiratory Tract”, (2011)
 15. Τουλουπίδης, Β. “Mathematical Modelling and Simulation of an Industrial a-Olefins Catalytic Slurry Phase Loop-Reactor Series”, (2010)
 16. Πενλόγλου, Ι. “Μικροβιακή Παραγωγής του Βιοαποικοδομήσιμου Πολύ(3-Υδροξυ Βουτυρικού) Εστέρα (ΡΗΒ) με Στοχευμένες Μοριακές Ιδιότητες: Πειραματική Βελτιστοποίηση και Μαθηματική Προσομοίωση”, (2010)
 17. Bukhari, M. “Synthesis of Nano-particles by Miniemulsion Polymerization”, (2009)
 18. Σαλιάκας, Β. “Μη-γραμμικός Έλεγχος Αντιδραστήρων Πολυμερισμού με τη Βοήθεια Μαθηματικού Υπολογιστικού Προτύπου”, (2008)
 19. Μεϊμάρογλου, Δ. “Στοχαστική Δυναμική Προσομοίωση και Επίλυση Πολυδιάστατων Πληθυσμιακών Ισοζυγίων με Εφαρμογή στις Διεργασίες Πολυμερισμού”, (2008)
 20. Kόττη, Αικ. “Σύνθεση Υβριδικών Νανοσωματιδίων και Εφαρμογές”, (2008)
 21. Κοτρώτσιου, Ο. “Μελέτη της Μοριακής Αποτύπωσης Πολυμερών για Αναλυτικές Εφαρμογές”, (2008)
 22. Χαϊτίδου, Σ. “Πειραματική Μελέτη της Σύνθεσης Μοριακά Αποτυπωμένων Πολυμερικών Μικρο- και Νανοσωματιδίων για την Επιλεκτική Αναγνώριση Πεπτιδίων”, (2008)
 23. Δομπάζης, Γ. “Δυναμική Προσομοίωση Αντιδραστήρων Ρευστοστερεάς Κλίνης Παραγωγής Πολυολεφινών: Πρόβλεψη της Κατανομής των Πολυμερικών Σωματιδίων”, (2007)
 24. Κράλλης, A. “Δυναμική Προσομοίωση και Μη-γραμμική Βελτιστοποίηση Βιομηχανικών Διεργασιών Πολυμερισμού”, (2007)
 25. Κωτούλας, Κ. “Πρόβλεψη Κατανομής Μεγέθους Σωματιδίων σε Αντιδραστήρες Πολυμερισμού Αιωρήματος”, (2006)
 26. Κανελλόπουλος, Β. “Μαθηματική και Πειραματική Μελέτη των Μορφολογικών Ιδιοτήτων Πολυμερικών Σωματιδίων στον Eτερογενή Kαταλυτικό Πολυμερισμό Aερίων Oλεφινών”, (2006)
 27. Ρούσσος, Α. “Προσδιορισμός της Κατανομής Μεγέθους Σωματιδίων σε Πολυφασικούς Αντιδραστήρες Γαλακτώματος: Μελέτη Φαινομένων Πυρήνωσης και Σταθεροποίησης των Κολλοειδών Σωματιδίων”, (2005)
 28. Παρούτη, Σ. “Πειραματική Μελέτη των Διεργασιών Πολυμερισμού Γαλακτώματος Ακρυλικών Μονομερών σε Αντιδραστήρες Ασυνεχούς και Ημισυνεχούς Λειτουργίας”, (2004)
 29. Ντίνη, Ν. “Συστήματα Ελεγχόμενης Απόδοσης Βιοενεργών Ουσιών Μοριακής Κλίμακας”, (2004)
 30. Κεχαγιά, Ζ. “Προσδιορισμός και Απομάκρυνση Μονομερών και Πτητικών Συστατικών από Πολυμερή Παραγόμενα με τη Διεργασία Πολυμερισμού Γαλακτώματος”, (2004)
 31. Χατζηδούκας, Χ. “Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός του Αντιδραστήρα Πολυμερισμού, Βελτιστοποίηση και έλεγχος της λειτουργίας του” (2004), (σε συνεργασία με το Imperial College London, Αγγλία)
 32. Τζήκα, Μ. “Πειραματική Μελέτη της Παρασκευής Λιπασμάτων Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης με τη Βοήθεια Φυσικών και Χημικών Μεθόδων Εγκλεισμού”, (2002)
 33. Σταυρόπουλος, Ι. “Στατιστικές Τεχνικές Ελέγχου Διεργασιών με Μεθόδους Πολυμεταβλητής Προβολής”, (2001)
 34. Λαζαρίδης, Ν. “Νέα Γενιά Επιφανειοδραστικών για Διεργασίες Πολυμερισμού Γαλακτώματος και Παραγωγή Υψηλής Ποιότητας Φιλικών προς το Περιβάλλον Επικαλύψεων”, (2001)
 35. Κεραμόπουλος, Α. “Μαθηματική Προσομοίωση της Κινητικής Αντιδράσεων Πολυμερισμού Ελευθέρων Ριζών & Πρόβλεψη τωνΜοριακών Ιδιοτήτων των Πολυμερών”, (2002)
 36. Γιαννουλάκης, Χ. “Μελέτη του Πολυμερισμού των Ολεφινών με Χρήση Ετερογενών Μεταλλογενών Καταλυτών στην Αέρια Φάση”, (2001)
 37. Γιαγκόπουλος, Α. “Μαθηματική Προσομοίωση Αντιδραστήρων Παραγωγής Πλαστομερών και Ελαστομερών Πολυολεφινών με Χρήση Ετερογενών Καταλυτών”, (2001)
 38. Φρατζικινάκης, Κ. “Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη του Συμπολυμερισμού Γαλακτώματος σε Αντιδραστήρες Ασυνεχούς Λειτουργίας”, (2002)
 39. Δήμος, Β. “Πειραματικός και Θεωρητικός Προσδιορισμός της Διαχυτότητας των α-Ολεφινών σε Πολυολεφίνες και Κινητική Μελέτη του Ετερογενούς Καταλυτικού Πολυμερισμού του Αιθυλενίου”, (2001)
 40. Πλαδής, Π. “Δυναμική Συμπεριφορά, Πολλαπλότητα Μονίμων Καταστάσεων και Μη-Γραμμική Ρύθμιση Αυτόκλειστων Αντιδραστήρων Υψηλής Πίεσης Παραγωγής Πολυαιθυλενίου”, (2000)
 41. Τουμπέλη, Α. “Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Υδρόφιλων Πολυμερικών Μεμβρανών και Εφαρμογή τους στην Ελεγχόμενη Απόδοση Δραστικών Ουσιών”, (1999)
 42. Χατζαντώνης, Ι. “Μαθηματική Προσομοίωση της Συμπεριφοράς Πολυμερικών Σωματιδίων σε Αντιδραστήρα Ρευστοστερεάς Κλίνης”, (1999), (σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ)
 43. Καμμώνα, Ο. “Ανάπτυξη Τεχνικών Χαρακτηρισμού για τη Μελέτη της Σύνθεσης Σωματιδίων με Συμπολυμερισμό Γαλακτώματος”, (1999)
 44. Παπάζογλου, Μ. “Εφαρμογή του Στατιστικού Ελέγχου Ποιότητας (SPC) σε Διεργασίες Ασυνεχούς Λειτουργίας”, (1998), (σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Newcastle, Αγγλία)
 45. Μουρίκας, Γ. “Μαθηματική Προσομοίωση, Πρόβλεψη και Βελτιστοποίηση Ασυνεχών Αντιδραστήρων Πολυμερισμού”, (1998),(σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Newcastle, Αγγλία)
 46. Σιδηροπούλου, Ε. “Μαθηματική Προσομοίωση και Αριστοποίηση της Λειτουργίας Αντιδραστήρα Πολυμερισμού Βινυλοχλωριδίου”, (1997)
 47. Μπούτρης, Κ. “Σύνθεση, Χαρακτηρισμός και Θερμοδυναμική Ανάλυση των Υδατοδιαλυτών Πολυμερών και Υδροπηκτών”, (1997)
 48. Μπαχτσή, Α. “Ανάπτυξη Τεχνικών Μικροεγκλεισμού για την Παραγωγή Καινοτόμων Συστημάτων Ελεγχόμενης Αποδέσμευσης”, (1997)
 49. Βέρρος, Γ. “Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Αντιδραστήρων Πολυαιθυλενίου Υψηλής Πίεσης”, (1994)
 50. Βουτετάκης, Σ. “Λειτουργία και Ρύθμιση ενός Αντιδραστήρα Πολυμερισμού Αιωρήματος με Ηλεκτρονικό Υπολογιστή”, (1992)
 51. Αχιλλιάς, Δ. “Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη των Αντιδράσεων Πολυμερισμού Ελευθέρων Ριζών που Ελέγχονται από Διάχυση”, (1991)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε Εξέλιξη ή Ολοκληρωμένες
 1. Γεωργίου Α. (1982), “Εφαρμογή της Μεθόδου των Πεπερασμένων Στοιχείων στη Λύση Αρίστων Προβλημάτων με Αρχικές και Τελικές Οριακές Συνθήκες
 2. Τζουάνας Β. (1982), “Μελέτη της Αυτόματης Ρύθμισης ενός Ασυνεχούς Αντιδραστήρα PVC
 3. Aναστασιάδης Σ.Χ. – Μίκος Α.Γ. (1983), “Παραμετρική Ανάλυση ενός Αυλωτού Αντιδραστήρα Παραγωγής Πολυαιθυλενίου
 4. Θεοδουλίδης Σ. – Ταυρίδης Ε. (1983), “Εφαρμογές του Μη-Γραμμικού Προγραμματισμού στη Χημική Μηχανική
 5. Πετρουλάκης Γ.Ε. (1983), “Αριστοποίηση μιας Συστοιχίας Αντιδραστήρων Συνεχούς Έργου Πολυμερισμού Στυρενίου προ Πολυστυρένιο
 6. Σαρρής Μ. – Τζογανάκης Κ. (1983), “Μελέτη της Δυναμικής Λειτουργίας ενός Στάζουσας Ροής Αντιδραστήρα Υδρογονοπυρόλυσης
 7. Βαλτάρας Σ.Α. – Μαυρίδης Χ.Π. (1984), “Παραμετρική Ανάλυση και Αριστοποίηση ενός Αυλωτού Αντιδραστήρα Παραγωγής Πολυαιθυλενίου Χαμηλής Πυκνότητας
 8. Καραγιάννης Α. (1984), “Δυναμική Ανάλυση και Ρύθμιση Αποστακτικών Στηλών
 9. Μουρατίδης Π. (1984), “Προσομοίωση Συστοιχίας Αντιδραστήρων Συνεχούς Ανάδευσης Πολυμερισμού Αιθυλενίου προς Πολυαιθυλένιο
 10. Αχιλιάς Δ. (1985), “Μαθηματική Εξομοίωση Αντιδραστήρων Συμπολυμερισμού δι’ Ελευθέρων Ριζών
 11. Τσακίρογλου Χ.Δ. (1985), “Μελέτη της Ρύθμισης Αντιδραστήρων για Διάφορα Συστήματα Εξώθερμων Αντιδράσεων
 12. Γιαμαλίδου Α.Χ. (1985), “Μαθηματική Προσομοίωση της Μορφολογίας των Σωματιδίων στον Πολυμερισμό Αιώρησης του Βινυλοχλωριδίου
 13. Δημητριάδης Β. – Παπαμαργαρίτης Κ. (1986), “Προσομοιωτής για την Ανάλυση και το Σχεδιασμό Συστημάτων Ρύθμισης
 14. Σαχινίδης Ν.Β. (1986),  “α) Ρύθμιση με τη Βοήθεια Δυναμικού Πίνακα (Θεωρία και Εφαρμογές), β) Προγράμματα για Ρύθμιση με τη Βοήθεια Δυναμικού Πίνακα
 15. Αζάς Ε.Γ. (1987), “Μελέτη των Φαινομένων Διάσπασης – Συσσωμάτωσης Σταγόνων Στυρενίου σε Β.R.
 16. Γαβριηλίδης Α.Δ. (1987), “Μελέτη Διάσπασης-Συσσωμάτωσης σε Ασυνεχή Συστήματα Στυρενίου-Νερού
 17. Ζουμπουρτικούδης Ι. (1987), “Μελέτη Φαινομένων Συσσωμάτωσης σε Πολυμεριζόμενη Σταγόνα VCM
 18. Κάλφας Α.Γ. (1987), “Μαθηματική Εξομοίωση Αυλωτού Αντιδραστήρα Πολυαιθυλενίου
 19. Κωνσταντινίδης Κ. (1987), “Συγκριτική Μελέτη Μεθόδων Προσομοίωσης Συστημάτων Πολυμερισμού με Ελεύθερες Ρίζες
 20. Λαζαρίδης Θ. (1987), “Μαθηματική Προσομοίωση και Αριστοποιητικός Έλεγχος Βιοαντιδραστήρων
 21. Μερτζιμένης Χ.Κ. (1987), “Εγκατάσταση, Μοντελοποίηση και Σχεδιασμός Συστήματος Ρύθμισης Ασυνεχούς Αντιδραστήρα
 22. Νταουτίδης Π. (1987), “Μέθοδοι Επαναληπτικής Ταυτοποίησης και Εφαρμογή τους στον Προσαρμοστικό Έλεγχο
 23. Προκοπίου Θ. (1987), “Τεχνική Μέτρησης Επιφανειακής Τάσης (On-line)
 24. Σαβιολάκης Α.Α. (1987), “Προσδιορισμός των Μέσων Μοριάκων Βαρών και της Κατανομής Μοριακών Βαρών Πολυμερούς με Χρωματογραφία Διαχωρισμού Μεγέθους
 25. Φρουζάκης Χ. (1987), “Ρύθμιση με τη Βοήθεια του Δυναμικού Πίνακα: Α.Υπό Περιορισμούς Β.Μη Γραμμικά Συστήματα
 26. Χαριτωνίδης Π.Κ. (1987), “Προσομοίωση Αντιδραστήρα Συνεχούς Λειτουργίας και Πλήρους Ανάμιξης Παραγωγής Πολυαιθυλενίου Χαμηλής Πυκνότητας
 27. Δασκαλάκης Γ. (1990), “Μαθηματική Προσομοίωση Λειτουργίας Ασυνεχών Αντιδραστήρων Παραγωγής PVC με τη Μέθοδο του Αιωρήματος
 28. Κοτούδη Μ. – Καντζιά Χ. (1990), “Προβλεψη Μοριακών Ιδιοτήτων του Πολυαιθυλενίου σ’ ένα Αυλωτό Αντιδραστήρα Υψηλής Πίεσης
 29. Μπαντή Μ. (1990), “Μαθηματική Προσομοίωση της Λειτουργίας ενός Αντιδραστήρα UNIPOL Παραγωγής Πολυαιθυλενίου
 30. Μπαχτσή Α.Ρ. – Παπαδόπουλος Π. (1990), “Μελέτη της Δυναμικής Συμπεριφοράς Κατανομής Μεγέθους Μικροσωματιδίων σε Αντιδραστήρες Πολυμερισμού Αιωρήματος
 31. Μπούτρης Ι.Κ. (1990), “Μελέτη της Δυναμικής Συμπεριφοράς της Κατανομής Μεγέθους Σταγόνων Στυρενίου σε Νερό σε Αναδευόμενα Δοχεία
 32. Νομικός Π. – Σεφερλής Π. (1990), “Μαθηματική Προσομοίωση της Εσωτερικής Δομής Πορώδων Υλικών και Μελέτη της Διάχυσης
 33. Παπαδάκης Μ. (1990), “Μελέτη του Συμπολυμερισμού του Αιθυλενίου σε Αυλωτούς Αντιδραστήρες Υψηλής Πίεσης
 34. Παπαδόπουλος Η. (1990), “Απογύμνωση του Πολυμερούς PVC από το Μονομερές του VCM
 35. Ανδρεάδης Σ. – Πόλιος Ι. (1991), “Παρασκευή και Μελέτη Σωματιδίων PGA με Ταυτόχρονο Εγκλωβισμό Δείκτη για Ελεγχόμενη Διάχυση
 36. Ζιώγας Β. (1991), “Μελέτη των Μεθόδων Μικροεγκλεισμού Οργανικών και Βιολογικών Μορίων
 37. Κεντεποζίδου Α. – Μαχαιρίδου Γ. (1991), “Πειραματική Μελέτη του Πορώδους Σωματιδίων PVC
 38. Μουστάκης Ι. (1991), “Προσδιορισμός της Εσωτερικής Μορφολογίας Πολυμερικών Μικροσωματιδίων Σωματιδίων PVC
 39. Αλεξανδρίδου Σ. (1992), “Παρασκευή και Μελέτη Μικροσωματιδίων με Μεμβράνη Πολυαμιδίου Nylon 6-10 με τη Μέθοδο του Διεπιφανειακού Πολυμερισμού
 40. Δημητριάδης Β. – Φαϊτάκης Ι. (1992), “Χαρακτηρισμός Σωματιδίων και Μελέτη Διόκγωσης Δικτυομένων Πολυμερών με Χρήση Τεχνικών Επεξεργασίας Εικόνας
 41. Ηλιόπουλος Η. (1992), “Θεωρητική Μελέτη Μοντέλου Διάχυσης για Διογκούμενα Συστήματα Ελεγχόμενης Απόδοσης
 42. Κυρίδης Π. – Τσαρουχίδης Β. (1992), “Μαθηματική Εξομοίωση Αντιδραστήρα Συνεχούς Λειτουργίας και Πλήρους Ανάμιξης Παραγωγής Πολυαιθυλενίου
 43. Μακρυγιαννάκης Γ. (1992), “Εισαγωγή στα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα. Εφαρμογή τους στον Αντιδραστήρα Παραγωγής Πολυμερούς LDPE
 44. Νταϊλιάννης Ν. (1992), “Θερμοδυναμική Μελέτη του Βαθμού Διόγκωσης των Υδροπηγμάτων
 45. Παπαδόπουλος Ε. (1992), “Ρύθμιση Συνεχή Αντιδραστήρα Συμπολυμερισμού με τη Βοήθεια του Δυναμικού Πίνακα
 46. Τσολακίδης Κ. (1992), “Πειραματική Μελέτη του Συμπολυμερισμού Στυρενίου-Μεθακρυλικού Μεθυλεστέρα σε Αντιδραστήρα Αιωρήματος
 47. Αθανασιάδης Ι. (1993), “Μαθηματική Προσομοίωση και Ρύθμιση μιας Ρευστοστερεάς Κλίνης Παραγωγής Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλενίου
 48. Δασκαλάκης Ν. (1993), “Πειραματική Μελέτη της Κατανομής Μοριακού Βάρους σε Ομοπολυμερή και Συμπολυμερή
 49. Καμμώνα Ο. (1993), “Προσδιορισμός της Κατανομής Μεγέθους Σωματιδίων με τη Μέθοδο της Θολερομετρίας
 50. Μπάλτσας Α. (1993), “Μαθηματική Εξομοίωση Αντιδράσεων Συμπολυμερισμού για την Παραγωγή Διακλαδισμένων Πολυμερών
 51. Χαμπούρη Ζ. (1993), “Μεγιστοποίηση της Παραγωγής σε Φυσικοχημικές Διεργασίες Ασυνεχούς Λειτουργίας
 52. Καλαματιανός Σ. (1993), “Προσομοίωση Λειτουργίας Διεργασιών στη Χημική Μηχανική με Νευρωνικά Δίκτυα
 53. Τσιτσιφλή Σ. (1994), “Πειραματική και Θεωρητική Μελέτη της Σταθεροποίησης Σταγόνων VCM ή Προτύπου Μονομερούς Παρουσία Πολυμερικών Σταθεροποιητών
 54. Μύθης Μ. (1994), “Ρύθμιση Ασυνεχούς Αντιδραστήρα Πολυμερισμού με τη Βοήθεια μη Γραμμικού Δυναμικού Πίνακα
 55. Σταμάτας Γ. (1994), “Θεωρητική Μελέτη της Στερεοχημικής Σταθεροποίησης των Κολλοειδών Συστημάτων Διασποράς
 56. Τρόπιος Ι. (1994), “Εφαρμογή σε Συνεχείς Αντιδραστήρες της Στρατηγικής Ρύθμισης του Μη Γραμμικού Εσωτερικού Μοντέλου με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων
 57. Πλαδής Π. (1994), “Μελέτη των Θερμοδυναμικών Ιδιοτήτων του Μίγματος Αιθυλενίου-Πολυαιθυλενίου και Μαθηματική Προσομοίωση Αντιδραστήρα Παραγωγής Πολυαιθυλενίου
 58. Κατσής Δ. (1994), “Στατιστική Θεωρία Συζευγμένου Ρευστού: Ελεγχος και Επαλήθευση Αποτελεσμάτων της Καταστατικής Εξίσωσης
 59. Δούφας Α. (1995), “Μελέτη του Εγκλεισμού της Ουρίας σε Πολυμερικά Μικροσωματίδια και της Ελεγχόμενης Απελευθέρωσής της σε Υδατικά Μέσα
 60. Κίκιρας Π. (1995), “Ιξωδομετρικός Προσδιορισμός του Μοριακού Βάρους και Διαγράμματα Φάσεων Υδατοδιαλυτών Πολυμερών
 61. Μαγγιώρης Δ. – Φραντζικινάκης Κ. (1994), “Λιπαντική Θεωρία για Ιξωδοελαστικές Ροές
 62. Αγγελίδης Κ. (1994), “Εκβολή Ενισχυμένων Πολυμερών
 63. Μπουντίνας Κ. – Λεσκίδου Μ. (1995), “Ανακύκλωση Πλαστικών Απορριμμάτων
 64. Βαρναλίδου Ε. (1995), “Μελέτη της Διαπερατότητας Δικτυωμένων Μεμβρανών Υδροπήγματος PVA από Αρωματικούς Διαλύτες
 65. Χουρίδου Π. (1995), “Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Μεμβρανών Πολυαμιδίου για Ελεγχόμενη Απόδοση Ενεργών Ουσιών
 66. Τζανακάκης Ε. (1995), “Μελέτη και Μοντελοποίηση της Παραγωγής Ξανθάνης από Βελτιωμένα Στελέχη του Μικροοργανισμού Χ. Campestris
 67. Οικονόμου Λ. (1995), “Μελέτη του Μικροεγκλεισμού της Σικονίνης σε Μαστίχα Χίου
 68. Τεγούλια Β. (1995), “Σύνθεση Δικτυωμένων Σωματιδίων Συμπολυμερούς Στυρενίου/ Διβινυλοβενζολίου Παρουσία Ελαιώδους Φάσεως με Στόχο τον Εγκλεισμό της
 69. Βαγγελινός Β. (1995), “Μαθηματική Εξομοίωση της Κινητικής Δικτύωσης του Πολυαιθυλενίου Υψηλής Πυκνότητας Χρησιμοποιώντας την Τεχνική της Αριθμητικής Κλασματοποίησης
 70. Αλμπάνης Ι. (1995), “Αξιολόγηση της εφαρμογής της Τεχνικής Σκέδασης του Φωτός για τον Προσδιορισμό της Κατανομής Μεγέθους Σωματιδίων σε Πολυμερικά Γαλακτώματα
 71. Σταυρόπουλος Ι. (1995), “Στατιστικός Ελεγχος Διεργασίας Παραγωγής Πολυαιθυλενίου Χαμηλής Πυκνόητας (LDPE) με τη Μέθοδο Προβολής σε Λανθάνουσες Δομές
 72. Ξανθόπουλος Θ. (1996), “Μαθηματική Εξομοίωση της Κινητικής της Βιορρόφησης
 73. Τσαντεκίδου Ε. (1996), “Διερεύνηση των Λειτουργικών Τεχνικών της Δυναμικής Μηχανικής Ανάλυσης Πολυμερών
 74. Σίμογλου Α. (1995), “Μη Γραμμική Ρύθμιση Αντιδραστήρων Πολυμερισμού με τη Βοήθεια του Δυναμικού Πίνακα
 75. Ζάνας Ν. (1996), “Εφαρμογές των Κυματοειδών Δικτύων στη Χημική Μηχανική
 76. Κεχαγιά Π. – Τσεκάκη Ρ.Λ. (1996), “Μελέτη της Παρασκευής Πολυμερικών Σωματιδίων και Εφαρμογή στη Χρωματογραφία Μοριακής Διήθησης Πρωτεϊνών
 77. Πατσιατζής Δ. (1996), “Βέλτιστος Ελεγχος Αντιδραστήρα Πολυμερισμού
 78. Κολοζώφ Μ. (1996), “Θεωρητική Ανάλυση Διόγκωσης Εκβάλλοντος Ιξωδοπλαστικού Υγρού
 79. Γιαγκόπουλος Α. – Γιαννουλάκης Χ. (1996), “Προβλεπτικός Ελεγχος Φυσικών και Χημικών Συστημάτων με τη Βοήθεια Γραμμικών Παραμετρικών Μοντέλων
 80. Τζελάτης Ι. (1996), “Μορφοποίηση διά Έγχυσης Ενισχυμένων Πολυμερών
 81. Μήτρακα Μ. (1996), “Εγκλεισμός Ενζύμου Αμυλάσης σε Μικροσφαιρίδια Αλγινικού Ασβεστίου/ Κυτοσύνης
 82. Ιωαννίδης Γ. (1996), “Μελέτη των Θερμοδυναμικών Ιδιοτήτων του Νερού με τη Μέθοδο Monte-Carlo
 83. Μινοπούλου Ε. – Τζήκα Μ. (1996), “Προκαταρκτικός Σχεδιασμός της Διάταξης Μικροεγκλεισμού Ακροφυσίου Εμβαπτισμένης Εκβολής
 84. Κεραμόπουλος Α. – Ρηγόπουλος Σ. (1997), “Γραφικά Περιβάλλοντα Επικοινωνίας με το Χρήστη και Εφαρμογές τους στη Χημική Μηχανική
 85. Πίντζου Α. (1997), “Μαθηματική Προσομοίωση Κατανομής Μεγέθους Σταγονιδίων σε Συστήματα Διασποράς Υγρού – Υγρού
 86. Καραγεωργίου Β. (1998), “Προσδιορισμός του Μοριακού Βάρους (Συμ)πολυμερών με τις Μεθόδους της Χρωματογραφίας Πηκτώματος και της Ιξωδομετρίας
 87. Πρώιος Π. (1998), “Επίλυση Διαφορικών – Αλγεβρικών Προβλημάτων Βελτιστοποίησης (DAOPs) με τη Μέθοδο της Ορθογωνίου Συντοποθέτησης σε Πεπερασμένα Στοιχεία – Εφαρμογή σε Αντιδραστήρα Πσολυμερισμού
 88. Μαντέλης Χ. – Χατζηδούκας Χ. (1998), “Κινητική Αντιδράσεων Πολυμερισμού και Θερμοδυναμική Μελέτη Υπερκρίσιμων Ρευστών
 89. Παπαοικονόμου Ε. (1999), “Α. Σύνθεση Διεργασιών Διαχωρισμού για το Μίγμα από την Παραγωγή Οξικού Μεθυλεστέρα. Β. Σύνθεση του Οξικού Μεθυλεστέρα σε μια Στήλη Απόσταξης με Ταυτόχρονη Αντίδραση
 90. Ζαφείρη Κ. – Κυριόγλου Γ. (1999), “Ανάπτυξη Τεχνικών Αέριας Χρωματογραφίας για την Ανάλυση Διαλυμάτων Μονομερών Χαμηλής Συγκέντρωσης
 91. Παρούτη Σ. (1999), “Παρασκευή Λιποσωμάτων με τη Μέθοδο Εκβολής
 92. Αναστασιάδης Α. – Χασιώτης Α. (1999), “Υπολογισμός Συντελεστή Διάχυσης σε Πολυμερικά Υλικά
 93. Δήμκου Θ. (2000), “Ταυτόχρονη Εκτίμηση Κατάστασης και Βελτιστοποίηση της Διεργασίας Πολυμερισμού του Μεθακρυλικού Μεθυλεστέρα
 94. Μπουλτούκα Τ. (2000), “Μαθηματική Προσομοίωση της Κατανομής Μεγέθους Πολυμερικών Σωματιδίων – Εφαρμογή στον Πολυμερισμό του Βινυλοχλωριδίου
 95. Λέβης Α. – Χρόνης Α. (2000), “Θεωρητική και Πειραματική Μελέτη του Πολυμερισμού Διασποράς Μεθακρυλικού Μεθυλεστέρα σε Υπερκρίσιμο Διοξείδιο του Άνθρακα
 96. Δεληχρήστος Χ. – Μουρατίδης Δ. (2000), “Θερμοδυναμική Μελέτη Διαλυμάτων Αιθυλενίου – Πολυαιθυλενίου
 97. Κουτσοδημητρόπουλος Χ. (2000), “Εγκατάσταση, Μοντελοποίηση, Περιγραφή Ασυνεχούς Αντιδραστήρα και Συστήματος Ρύθμισης
 98. Κυριακίδου Ε. (2000), “Παρασκευή και Χαρακτηρισμός Μικροσωματιδίων Υδροπηκτών PHEMA και PHPMA με τη Μέθοδο του Πολυμερισμού Αιωρήματος
 99. Καρατράντος Α. (2000), “Μαθηματική Προσομοίωση της Διεργασίας Απογύμνωσης των Πολυμερών από Μονομερή
 100. Χατζηπαρτάλη Κ. (2001), “Σχεδιασμός Γραφικού Συστήματος Επικοινωνίας με το Χρήστη για τη Μαθηματική Προσομοίωση της Κινητικής Αντιδράσεων Πολυμερισμού Γαλακτώματος
 101. Ξάκης Ι. (2001), “Κινητική Μελέτη της Ημισυνεχούς Διεργασίας Τριπολυμερισμού Γαλακτώματος Μεθακρυλικού Μεθυλεστέρα/ Ακρυλικού Βουτυλεστέρα/ Ακρυλικού Οξέος (MMA/BuA/AA)
 102. Κανελλόπουλος Β. (2001), “Μαθηματική Μοντελοποίηση της Ανάπτυξης Πολυμερικού Σωματιδίου κατά τον Ετερογενή Καταλυτικό Πολυμερισμό Ολεφινών
 103. Κοτσιφός Γ. (2002), “Μελέτη της Μη Ιδανικής Ανάμειξης στην Αντίδραση Πολυμερισμού του Αιθυλενίου χρησιμοποιώντας το Μοντέλο της Φλόγας
 104. Σαλιάκας Β. (2002), “Γραφικό Περιβάλλον Επικοινωνίας με το Χρήστη για Προσομοιωτές Χημικών Διεργασιών με Δυνατότητα Σχεδιασμού Διαγραμμάτων Ροής
 105. Κεχαγιόπουλος Π. (2002), “Α. Προσομοίωση Χημ.Διεργασιών με το Πρόγραμμα HYSYS. Β. Προγραμματισμός & Επεκτάσεις του HYSYS για την Ενσωμάτωση Μαθ. Μοντέλων Διεργασιών: Εφαρμογή στη Μαθ. Μοντελοποίηση Συνεχούς Διεργασίας Συμπολυμερισμού Μεθακρ. Μεθυλεστέρα & Οξ.Βινυλεστέρα
 106. Κοτρώτσιου Ο. – Πανταζάτου Α. (2002), “Ανάπτυξη Τεχνικών Χαρακτηρισμού για τη Μελέτη των Μοριακών Ιδιοτήτων του Τριπολυμερούς Μεθακρυλικού Μεθυλεστέρα/ Ακρυλικού Βουτυλεστέρα/ Ακριλικού Οξέος
 107. Βιττώριας Ι. (2003), “Δυναμική Προσομοίωση Πολυμερισμού Στυρενίου
 108. Κουτούφαρης Ι. (2003), “Πρόβλεψη της Εσωτερικής Μορφολογίας Αναπτυσσόμενων Πολυμερικών Σωματιδίων κατά τον Ετερογενή Καταλυτικό Πολυμερισμό Αέριων Ολεφινών
 109. Μεϊμάρογλου Δ. (2003), “Επίλυση Προβλημάτων Δυναμικής Βελτιστοποίησης σε Συστήματα Ομοπολυμερισμού και Συμπολυμερισμού
 110. Σγούρος Α. (2005), “Μαθηματική Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Λειτουργίας Βιοαντιδραστήρων
 111. Ανεσιάδης Ν. – Τουλουπίδης Β. (2005), “Ανάπτυξη Εφαρμογών Χημικής Μηχανικής σε MatLab
 112. Αργυροπούλου Β.Γ. – Αυγερινίδου Γ. (2005),  “Βελτιστοποίηση Φυσικών και Χημικών Διεργασιών με τη βοήθεια μη-Γραμμικών Υπολογιστικών Εργαλείων
 113. Λάμπρου Α. (2006), “Μελέτη της Παρασκευής Υβριδικών Πολυμερικών Νανοσωματιδίων με τη Μέθοδο του Πολυμερισμού Μινι-Γαλακτώματος
 114. Κυπαρισσίδης Δ.-Α. (2006), “Ανάλυση Ευαισθησίας Μεταβολικών Μονοπατιών
 115. Γεωργής Δ. (2007), “Τεχνο-οικονομική Μελέτη Αυτόνομης Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας μέσω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
 116. Ευαγγελίδου Ν. – Μπάντη Α. (2008), “Καθήλωση Ενζύμων
 117. Αποστολίδης Α. – Μπιλιούρης Κ. (2008), “Διεργασίες Παραγωγής Βιοαιθανόλης και Βιοντήζελ
 118. Μαρτή Π. – Παναγιώτου Π. (2008), “Βιοκαύσιμα από Ενεργειακά Φυτά
 119. Κοκκίνου E., (2010), “Εφαρμογή της Τεχνικής της Μοριακής Αποτύπωσης στην Επεξεργασία του Νερού
 120. Κουτίτα Κ. (2010), “Μοντελοποίηση της Αγγειογένεσης και Καταστολή της στον Καρκίνο
 121. Κοντονικόλα Αι. (2010), “Παραγωγή Βιοαποικοδομήσιμου Πολύ-(3-υδροξυ-βουτυρικού) Εστέρα [P-(3HB)] με Μικροβιακή Ζύμωση Ορού Γάλακτος (Cheese Whey) από το Μικροοργανισμό Α.Latus
 122. Καραμανίδου Θ. – Μπουργάνης Β. (2010), “Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Τρισδιάστατων Πορωδών Ικριωμάτων από PLGA για Εφαρμογές στην Ανάπλαση Οστών και Χόνδρου
 123. Ντουρουτλής Μ. (2011), “Βιομιμητικά Εμφυτεύματα και Μηχανική Συμπεριφορά του Αρθρικού Χόνδρου
 124. Μοσχίδης Σ. (2011), “Τεχνολογίες Συγκεντρωτικών Ηλιακών Συστημάτων για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
 125. Παππά Α.-Μ. (2012), “Σύνθεση Πολυμερικών Νανοφορέων για Χορήγηση Αντιγόνων μέσω του Βλεννογόνου
 126. Δάβρης Θ. (2012), “Εφαρμογές Αντικειμενοστροφούς Προγραμματισμού σε Διεργασίες Χημικής Μηχανικής
 127. Γαβριηλίδου Α.-Φ.-Μ. (2012), “Σύνθεση Λειτουργικών Πολυμερών και Εφαρμογή αυτών στην Υγρή Χρωματογραφία
 128. Κυριάκου Π. (2012), “Ανάπτυξη Αυτο-νανογαλακτωματοποιούμενων Συστημάτων Μεταφοράς Φαρμάκων (SNEDDS) για Στοματική Χορήγηση Πρωτεϊνών
 129. Σταμάτης Χ. (2012), “Βιοχημική Διεργασία Παραγωγής Βιο-Αιθανόλης Δεύτερης Γενιάς
 130. Αρσενίδης Π. (2012), “Ανάπτυξη Μη Ιικών Φορέων για τη Μεταφορά Θεραπευτικών Γονιδίων
 131. Διδασκάλου Χ. (2013), “Παρασκευή Νανοκρυσταλλικής Κυτταρίνης από Λιγνοκυτταρινική Βιομάζα για Ιατρικές Εφαρμογές”
 132. Γρηγοριάδης Θ. (2013), “Ζύμωση Σακχάρων Λιγνοκυτταρικής Βιομάζας για την Παραγωγή Βιοαιθανόλης και Βιοπολυμερούς Πολυ(3-Υδροξυ Βουτυρικού) Εστέρα (PHB)”
 133. Μαρίνος Χ. (2013), “Σύνθεση και Χαρακτηρισμός Υδροπηκτών Πολυβινυλικής Αλκοόλης (PVA) για την Επιδιόρθωση Ατελειών του Αρθρικού Χόνδρου”
 134. Γεκτίδης Σ. (2013), “Πληθυσμιακά Ισοζύγια σε Βιοαντιδραστήρες Κυτταρικής Καλλιέργειας – Λύσεις Μόνιμης Κατάστασης”
 135. Τσότσου Σ. (2014), “Παραγωγή Νανοκρυστάλλων Κυτταρίνης από Λιγνοκυτταρινική Βιομάζα ως Ενισχυτικό του Φυσικού Πολυμερούς Χιτοζάνη για Βιοδιασπώμενες Συσκευασίες Τροφίμων”
 136. Τόττη Σ. (2014), “Παραγωγή Νανοκρυστάλλων Κυτταρίνης από Λιγνοκυτταρινική Βιομάζα ως Ενισχυτικό της Πολυβινυλικής Αλκοόλης για Βιοϊατρικές Εφαρμογές”
 137. Φιωτοδημητράκη Θ. (2014), “Υπολογιστική Μελέτη της Ωρίμανσης Ostwald σε Γαλακτώματα Μακρο- και Νανο-κλίμακας”
 138. Τζένος Χ. (2014), “Πειραματική Μελέτη Σύνθεσης και Χαρακτηρισμού του Πολυακρυλαμιδίου”
 139. Μασμανίδου Ο. (2015), “Ανάπτυξη Λειτουργικών Πολυμερικών Νανοσωματιδίων για Στόχευση Δενδριτικών Κυττάρων”
 140. Παντελή Ε. (2015), “Δυναμική Προσομοίωση των Σταδίων Βιοχημικής Μετατροπής της Λιγνοκυτταρινικής Βιομάζας σε Αιθανόλη”
 141. Βασιλειάδου Α. (2016), “Μαθηματική Μοντελοποίηση του Φαινομένου της Διάχυσης Νανοσωματιδίων μέσω Βιολογικών Μεμβρανών”

Επικοινωνία

Ομ. Καθ. Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης
Ομ. Καθ. Κωνσταντίνος ΚυπαρισσίδηςΔιευθυντής Εργαστηρίου
Τ.Θ. 60361
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498161
Fax: (+30) 2310 498160

Επικοινωνία

 

Θεσσαλονίκη

+30 2310 498112

+30 2310 498130

 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
    57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πτολεμαΐδα

+30 24630 55300 / 54679

+30 24630 55301

4ο χλμ Πτολεμαϊδας-Μποδοσακείου
    520 00, Πτολεμαΐδα, Ελλάδα

Athens

+30 211 1069500

+30 211 1069501

 Αιγιαλείας 52
    151 25, Αθήνα, Ελλάδα

Τελευταία Νέα

Επιστημονικά Σεμινάρια

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-7VEZBMXSQC');
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσει καλύτερη εμπειρία στην περιήγησή σας.