• +30 2310 498112
 • Mon - Fri 8:00 - 16:00 (GMT +2)

Παρουσίαση Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) ιδρύθηκε το 1996 στο ΙΔΕΠ (πρώην ΙΤΧΗΔ)/ΕΚΕΤΑμε βάση το ότι η επίλυση πολλών θεμάτων στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, της ενέργειας, των υλικών και των βιομηχανικών διεργασιών εξαρτάται από την κατανόηση και εκμετάλλευση της επιστήμης και τεχνολογίας των μικρο/νανο-σωματιδίων και των αιωρημάτων τους σε διάφορα ρευστά μέσα.

Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται από αυτό το πολυσχιδές, αλλά ταυτόχρονα βασισμένο σε ένα κοινό επιστημονικό υπόβαθρο, σύνολο εφαρμογών, οι στόχοι μας είναι να διεξάγουμε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα όπως και να αναπτύσσουμε νέα τεχνολογικά προϊόντα σε αυτές τις στοχευμένες περιοχές, ανταποκρινόμενοι σε καλά διαπιστωμένες ανάγκες της αγοράς στους τομείς των “καθαρών μεταφορών“, της “καθαρής ενέργειας” και των “in-situ τεχνολογιών μέτρησης σε διεργασίες“.

Ερευνητικές Περιοχές

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) είναι μέρος του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), που αποτελεί ένα από τα Ινστιτούτα του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Η Έρευνα στο ΕΤΕΣΑ είναι οργανωμένη στους ακόλουθους τομείς:

Τεχνολογίες ελέγχου εκπομπών ρύπων από κινητές και σταθερές πηγές
 • Φίλτρα αιθάλης για τον έλεγχο εκπομπών σωματιδίων Diesel
 • Τεχνολογίες ελέγχου εκπομπών αερίων ρύπων (οξείδωση HC – CO , μείωση NOx)
 • Συστήματα φίλτρων και μεμβρανών για τον καθαρισμό θερμών απαερίων
 • Σύνθεση καταλυτικών νανοσωματιδίων με τεχνικές αερολυμάτων / καύσης / υγρής χημείας
 • Τοπικά ελεγχόμενη επικάλυψη πορωδών υλικών
 • Μονολιθικοί και δομημένοι αντιδραστήρες πολλαπλών λειτουργιών

Διακρίσεις

Προσωπικό

Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Διευθυντής Εργαστηρίου, Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498192

Επιστημονικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Αναγνωσταρά Ιωάννα Μαρίνα
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498293
Δάσκαλος Εμμανουήλ
Μηχανικός Υλικών, MSc
(+30) 2310 498247
Δελόγλου Δανιήλ
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498246
Ζάρβαλης Δημήτριος
Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ
(+30) 2310 498196
Ζυγογιάννη Αλεξάνδρα
Χημικός, ΜSc
(+30) 2310 498421
Καράνη Μαρία
Φυσικός, MSc
(+30) 2310 498291
Κουραπάνης Αρσένιος
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2399051671
Λέκκος Χριστόδουλος
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498428
Παγγούρα Χρυσούλα
Μηχανικός Υλικών
(+30) 2310 498424
Παντελίδης Παντελής
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
(+30) 2310 498411
Παντολέοντος Γρηγόρης
Χημικός Μηχανικός, ΜΒΑ
(+30) 2310 498414
Πέρρου Ελίνα
Αρχιτέκτων Μηχανικός
Τσαρούχη Ευσταθία
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498289
Τσογγίδης Νίκος
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498256
Χασαπίδης Λεωνίδας
Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498253
Χρυσικοπούλου Μαρίνα
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498429

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Οικονομίδου Χρυσούλα
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2399 051671
Ποραβού Χαρά
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498417
Συρίγου Μαρία
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498293

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές / Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Βλάχος Νικόλας
Δρ Αεροναυπηγός Μηχανικός
(+30) 2310 498136
Δημητράκης Δημήτριος
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498416
Ζαχαροπούλου Βίλλυ
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498418
Παπαϊωάννου Ελένη
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498193
Σακελλαρίου Κυριακή
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498418
Σαραγιώτης Παναγιώτης
Δρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
(+30) 2310 498139

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Βατός Μιχάλης
Μηχανικός Αυτοκνήτων
(+30) 2310 498425
Καραντώνης Δημήτριος
Τεχνικός
(+30) 2310 498427
Μεταλλινού Ροζίνα
(+30) 2310 498209
Φιλιππούση Λένα
Φυσικός, MSc
(+30) 2310 498209

Εξοπλισμός

APTL’s research activities in the areas of automotive emission control, clean transport and green mobility and renewable energy technologies, are carried out incomprehensive experimental facilities that are supported by state-of the art laboratory equipment. A list of the available facilities is given below:

In the area of 'Catalyst Synthesis and Coating'

Nanoparticle & nanostructured materials synthesis reactors
Aerosol based synthesis methods are preferentially employed for the synthesis of nanoparticles. These so-called Engineered Nanoparticles (ENP) can have tailored characteristics (size, composition, morphology, surface area, crystallinity, defect structure, pore size, etc) and may further be direct deposited in a single step on various substrates to produce nanoparticle-functionalized bodies. Several aerosol reactor/deposition setups are available for the upon request small and pilot scale production and direct coating/functionalization of different bodies, including full scale structured and monolithic reactors employed in emission control. The synthesis of novel materials related for applications in energy, environment and health are carried out in dedicated, in-house designed and built pilot reactors, featuring aerosol based, wet chemistry, and solid state based synthesis routes at high temperatures. These routes are inherently environmentally friendly, consume less energy and allow the production of materials with higher purity, including metastable phases with controlled defects (e.g. a variety of doped and mixed oxides).

In the area of 'Emission Control Systems Testing'

Particle and gas measurement equipment

In the area of 'Solar Thermochemical Technologies'

Solar Simulator

The solar simulator facility is a ‘sun-in-a-box’, a lab-scale, highly adjustable device that provides concentrated radiation with a spectrum that closely matches that of the sun.

The solar simulator consists of eleven xenon shortarc lamps, of 66 kW total power, close-coupled to ellipsoidal aluminium mirrors, that are individually controlled and are able to concentrate the produced radiation on a single spot, with the possibility of operating on two separate spots, where high temperatures can be achieved.

This facility, which is unique in Greece and among a handful worldwide, was developed for the study of candidate materials and process conditions related to solar-thermochemical cycles for water (H2O) and carbon dioxide (CO2) splitting for solar fuel generation. The solar simulator is able to achieve temperatures higher than 2000oC in a focal spot of ~60mm diameter and concentrations over 4000 suns.

The  solar simulator produces light of similar wavelength and distribution to the solar spectrum and may stand as an “always sunny” test bench,useful in many solar powered applications, allowing experimental tests under a well controlled environment, regardless the weather conditions.

Applications that make use of the solar simulator facility are listed below:

 • Innovative research for solar chemistry, solar fuels
 • Pre-Screening instead of expensive solar field tests
 • Accelarated aging of materials, material properties, thermal schocks
 • Life cycles of materials
 • Uniform large-area radiation of porous materials
 • Prescreening of Modules for volumetric Receivers
 • Photochemistry – photocatalysis

In the area of 'Simulation'

Facilities for multiscale simulation on parallel clusters

Εκτελούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

ΤίτλοςΔιάρκεια

Ευρωπαϊκή Ένωση

Development of a bifunctional hierarchically structured zeolite based nano-catalyst using 3D-technology for direct conversion of methane into aromatic hydrocarbons via methane dehydroaromatization (ZEOCAT-3D) 2019-2022
Thermochemical HYDROgen production in a SOLar structured reactor: facing the challenges and beyond (HYDROSOL-beyond) - Coordinator: APTL 2019-2022
Advanced direct biogas fuel processor for robust and cost - effective decentralised hydrogen production (BIOROBURplus) 2017-2020
Renewable Power Generation by Solar Particle Receiver Driven Sulphur Storage Cycle (Pegasus) 2016-2020
Understanding and measuring SUb-23 nm particle emissions from direct injection engine sincluding REAL driving conditions (SUREAL-23) Coordinator: APTL 2016-2019
Chemistry of Smart Energy Carriers and Technologies (SMARTCATS) 2015-2019
Electrolyte, Cathode and Anode Improvements for Market-near Next-generation Lithium Ion Batteries (eCAIMAN) 2015-2018
Development of Auxiliary Power Unit for Recreational yachts (PURE) 2013-2015
Thermochemical HYDROgen production in a SOLar monolithic reactor:construction and operation of a 750 kWth PLANT (HYDROSOL-PLANT) - Coordinator: APTL 2014-2018
>Biogas robust processing with combined catalytic reformer and trap (BIOROBUR) 2013-2016
The European SOLAR Research Infrastructure for Concentrating Solar Power (EU-SOLARIS) 2012-2016
Advanced Multifunctional Reactors for Green Mobility and Solar Fuels (ARMOS)- Coordinator: A.G. Konstandopoulos 2011-2016
Fully Artificial Photo-Electrochemical Device for Low Temperature Hydrogen Production (ArtipHyction) 2012-2015
Redox Materials-based Structured Reactors/Heat Exchangers for Thermo-Chemical Heat Storage Systems in Concentrated Solar Power Plants (Restructure) 2011-2015
Unlocking APTL’s Scientific and Technological Research Potential in Green Mobility (APT-STEP) - Coordinator: A.G. Konstandopoulos 2012-2015
High Temperature Thermal Energy Storage by Reversible Thermochemical Reaction (STORRE) 2012-2015
New Method for Superior Integrated Hydrogen Generation System 2+ (Nemesis2+) 2012-2015
Hybrid Commercial Vehicle (HCV) 2010-2013
Clean European Rail-Diesel (CleanER-D) 2009-2013
Scale Up of Thermochemical Hydrogen Production in a Solar Monolithic Reactor: a 3rd Generation Design Study (Hydrosol 3D) - Coordinator: APTL 2009-2012
Technologies for Synthesis, Recycling and Combustion of Metallic Nanoclusters as Future Transportation Fuels (COMETNANO) 2009-2012
Aerosol Technologies and Hierarchical Assembly/ Manufacturing for Advanced Nano-Structured Porous Materials (ATLANTIS) 2007-2011
Materials and Components for Hydrogen Production by Sulphur Based Thermochemical Cycles (HYCYCLES) 2008-2011
Innovative Particle Trap System for Future Diesel Combustion Concepts (IPSY) 2007-2011
Highly Integrated Combustion Electric Propulsion System (HI-CEPS) 2006-2010
Safe, Integrated & Controlled Production of High-Tech Multifunctional Materials and their Recycling (SAPHIR) 2006-2010
Hydrogen from Solar Thermal Energy: High Temperature Solar Chemical Reactor for Co-production of Hydrogen & Carbon Black from Natural Gas Cracking (SOLHYCARB) 2006-2010
Tailored On-board Activated Agents Production for Exhaust Aftertreatment Performance Enhancement (TOP-EXPERT) 2006-2009
Post-treAtment for the next Generation Of Diesel Engines (PAGODE) 2006-2009
Solar Hydrogen via Water Splitting in Advanced Monolithic Reactors for Future Solar Power plants (HYDROSOL II) - Coordinator: APTL 2005-2009
New Method for Superior Integrated Hydrogen Generation System (NEMESIS) 2005-2008
Solar Steam Reforming of Methane Rich Gas for Synthesis Gas Production (SOLREF) 2004-2007
Infrared Microsystem for Polluting Emission Control on Cars 2 (IMPECC2) 2003-2005
Catalytic Monolith Reactor for Hydrogen Generation from Solar Water Splitting (HYDROSOL) - Coordinator: APTL 2002-2005
Simulation Tool for Dynamic Flow Analysis in Foam Filters (STYFF-DEXA) - DEXA Cluster Coordinator: APTL 2002-2005
Multidisciplinary Approach for Airborne Pollutant Health Related Issues: Modelization with Combustion Engine Exhausts (MAAPHRI) 2002-2005
Coated Sintered Metal Trap (COMET) 2002-2005
Smart NOx Abatement Systems for Next Generation Environmental Technologies (SMART) 2002-2005
Integrated Material and Information Technologies for Novel Emission Control Systems (IMITEC) - Coordinator: APTL 2002-2005
Flow simulations on-demand using grid computing (FLOWGRID) 2002-2004
Pre-Normative Work on Sampling and Testing of Solid Biofuels for the Development of Quality Assurance Systems (BIONORM) 2001-2004
System Level Optimisation and Control Tools for Diesel Exhaust Aftertreatment (SYLOC-DEXA) - DEXA Cluster Coordinator: APTL 2000-2003
Advanced Regeneration Technologies for Diesel EXhaust Particulate Aftertreatment (ART-DEXA) - DEXA Cluster Coordinator: APTL 2000-2002
Particulate Size and Composition Measurements for Diesel Exhaust Aftertreatment (PSICO-DEXA) - DEXA Cluster Coordinator: APTL 2000-2002
Development of Innovative Instrumental Techniques for Coal Combustion (DITEC) 1999-2002
Advanced Solar Volumetric Air Receiver for Commercial Solar Tower Power Plants (SOLAIR) 1999-2002
Multi-Wavelength Sensor for Sub-Micron Particle Analysis (MULTISENS) 1999-2001
Functionalized Ceramic Membrane Filter for Highly Efficient Soot Particle Removal (CERFIL) 1998-2000
Compact Hot Gas Clean-up System for Particulate Removal (HOTGASYS) 1998-2000
Improvement of the Availability and Reduction of the Operating Costs of Coal Combustion Plants (ECSC COAL TECH) 1997-2000
Development of an Integrated Compact Oil Burner Boiler Unit (BRST- CT97-0703) 1998-1999
Integrated Aftertreatment System of DI Diesels for Cars (DIDTREAT) 1996-1998

  

ΤίτλοςΔιάρκεια

Εθνικά

Use of concentrated SOLar radiation in the CEMENT industry: Design of a suitable, integrated and low carbon footprint process for limestone calcination (SOLCEMENT) - Coordinator: APTL 2018-2021
Development of a biogas reformer using stand-alone membrane systems for theproduction and recovery of high purity hydrogen (PUREHY) 2018-2021
Development of a Mobile system for processing and energy exploitation of recovered industrial materials, Bioliquids, biological resources, waste/rejections utilizing Solar thermochemical technology (MoBiSol) - Coordinator: APTL 2018-2021
Valorization of CARbon DIOxide containing industrial streams via non-conventional catalytic systems and SOLarized processes (CARDIOSOL) - Coordinator: APTL 2014-2016
Continuous Operation of Processes for Solar Fuel Production (CONTISOL) - Coordinator: APTL 2013-2015
A Novel Energy STORage and transportation concept based on concentrated solar irradiation-aided CaO-looping (NESTOR) 2013-2015
Production of Carbon Neutral Hydrocarbons in a Solar Thermochemical Plant from Water and Carbon Dioxide (HYDROSOL-PLUS) 2013-2015
EASYTRIP: GR-BG E-Mobility Solutions (EASYTRIP) 2012-2014
Nanostructured Redox Materials and Monolithic Reactors from Industrial Raw Materials and By-Products for the Production of Solar Hydrogen (NANOREDSOL)- Coordinator: APTL 2011-2014
Mobile Laboratory for Environmental Pollution Measurements and Emission Control Systems Evaluation (MOBILAB) - Coordinator: APTL 2006-2008
Valorization of Industrial Non-Metallic Mineral Wastes in the Manufacture of High-Added-Value Products for Exhaust Gas Aftertreatment Applications (VALORMIN) - Coordinator: APTL 2003-2007
Simulation Tools for Νanoparticle Separators for Environmental and Pharmaceutical Applications (EPAN Greek-French) 2003-2005
Pilot-Scale Unit for Coating Catalytic Converters (EPET PAVE 2.1) 1999-2001
Electrochemically Promoted Chemical Vapor Deposition of Silicon Carbide Films (GSRT, PENED 99, Project 1939) 1999-2001
Development of an Exhaust Aftertreatment Simulator for Diesel Powered Vehicles (GSRT, Greek-Italian Collaborative Program) - Coordinator: APTL 1999-2001
Development of an Integrated System of Catalytic Ceramic Filters, Membranes and Sensors for the Reduction and Control of Soot Particulate Emissions from Mobile and Stationary Sources (EPET II, OPTR-II 127) - Coordinator: APTL 1998-2001

Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων παρέχει υπηρεσίες στις κάτωθι περιοχές:

 • Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση συστημάτων μετεπεξεργασίας καυσαερίων
 • Σχεδιασμός συσκευών διεργασιών με τη βοήθεια Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής
 • Δειγματοληψίας, μέτρηση και χαρακτηρισμός σωματιδίων.
 • Δειγματοληψία και χαρακτηρισμός εκπομπών καυσαερίων από κινητές και ακίνητες πηγές

Συνεργασίες

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων, το ΕΤΕΣΑ είναι σε στενή συνεργασία με πολλά ερευνητικά κέντρα και βιομηχανίες.

Βιομηχανίες

 • ABB
 • AEA Technology
 • BOSCH
 • CTI
 • FEV
 • Fiat
 • Johnson Matthey
 • Daimler Chrysler
 • NoTox Int.
 • Rheinbraun
 • Volkswagen
 • AVL
 • Renault

Μια πολύ στενή συνεργασία με το Εργαστήριο ανάπτυξης και μελέτης λεπτών υμενίων  (Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ), που δίνει την δυνατότητα στο ΕΤΕΣΑ να έχεοι πρόσβαση σε Advanced Physical Vapor Deposition (PVD) συστήματα (DC, RF και unbalanced magnetron sputtering, ion beam deposition, e-gun evaporation, etc), optical characterisation techniques (spectrometric and FTIR ellipsometry, Raman spectroscopy), X-ray reflectomerty & diffraction, nanohardness measurement, SEM, κλπ.  , (Dept. of Physics of AUTh) that gives to the APT Laboratory access to advanced Physical Vapor Deposition (PVD) systems (DC, RF and unbalanced magnetron sputtering, ion beam deposition, e-gun evaporation, etc), optical characterisation techniques (spectrometric and FTIR ellipsometry, Raman spectroscopy), X-ray reflectomerty & diffraction, nanohardness measurement, SEM, etc.

Δημοσιεύσεις

Publications in Peer-Reviewed Journals

Konstandopoulos A.G., Metallinou R. (2020) "Parametric Representation of Pressure Drop during Particulate Filter Loading", SAE Technical Paper 2020-01-1433.

Melas A.D., Koidi V., Deloglou D., Daskalos E., Zarvalis D., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2020) "Development and Evaluation of a Catalytic Stripper for the Measurement of Solid Ultrafine Particles Emissions from Internal Combustion Engines", Aerosol Science and Technology, 54 (6), pp. 704-717. DOI: 10.1080/02786826.2020.1718061.

Publications in Peer-Reviewed Conferences

Papaioannou E., Melas A., Zarvalis D., Baltzopoulou P., Konstandopoulos A.G., Nicol G., Zinola S., Di Iorio S., Del Castillo J.C., Burtscher H. (2020, April 27-30). SUREAL-23 project: Understanding and Measuring Sub-23 nm Particle Emissions from Direct Injection Engines. Transport Research Arena 2020, Helsinki, Finland. (Conference canceled).

Kastrinaki G., Zarvalis D., Azaïs P., Trad K., Drnec J., Marino C., Waldmann T., Konstandopoulos A.G.(2020, April 27-30). TEESMAT: Open Innovation Test Bed for Electrochemical Energy Storage Materials; SEI characterization by in situ Raman spectroscopy. Transport Research Arena 2020, Helsinki, Finland. (Conference canceled).

Presentations/Posters in Conferences

Tsongidis N.I., Poravou C.A., Zacharopoulou V.A., Dimitrakis D.A., Zygogianni A., Konstandopoulos A.G. (2020) "Plastic Waste Valorization with Solar-Aided Hydrothermal Liquefaction Technology", 26th SolarPACES Conference, September 28 ‐ October 2, Online Conference.​

Burtscher H., Papaioannou E., Zarvalis D., Baltzopolou P., Konstandopoulos A.G. (2020) "Reliable Engine Emission Measurement of Particles Down to 10 nm", European Aerosol Conference - EAC 2020, August 31 – September 4, Online Conference. 

 1. Tsongidis N.I., Asimakopoulou A.G., Pantoleontos G., Konstandopoulos A.G. (2019) "Transportation and Solar-Aided Utilization of CO2: Technoeconomic Analysis of Spanning Routes of CO2 Conversion to Solar Fuels", Journal of CO2 Utilization30, pp. 142-157.
 2. Zygogianni A., Syrigou M., Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (2019) "Oxidative Reactivity of Particulate Samples from Different Diesel Combustion Systems and Its Relation to Structural and Spectral Characteristics of Soot", Emission Control Science and Technology5 (2), pp. 99-123.
 3. Baltzopoulou P., Melas A., Vlachos N., Deloglou D., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2019) "Solid Nucleation Mode Engine Exhaust Particles Detection at High Temperatures with an Advanced Half Mini DMA", SAE Technical Paper 2019-24-0052, SAE Int. J. of Advances and Current Practices in Mobility. DOI: 10.4271/2019-24-0052; Also in 14th Int. Conf. on Engines & VehiclesICE 2019, Capri, Italy, September 15-18. DOI: 10.4271/2019-24-0052. * Selected as one of the very best papers from SAE events.
 4. Chasapidis L., Melas A., Tsakis A., Zarvalis D., Konstandopoulos A.G. (2019) "A Sampling and Conditioning Particle System for Solid Particle Measurements Down to 10 nm", SAE Technical Paper 2019-24-0154, SAE Int. J. of Advances and Current Practices in Mobility. DOI: 10.4271/2019-24-0154; Also in 14th Int. Conf. on Engines & VehiclesICE 2019, Capri, Italy, September 15-18. DOI: 10.4271/2019-24-0052. * Selected as one of the very best papers from SAE events.
 5. Zinola S., Leblanc M., Rouleau L., Dunand X., Baltzopoulou P., Chasapidis L., Deloglou D., Melas A.D., Konstandopoulos A.G., Ruggeberg T., Fierz M., Burtscher H., Tejero A., Amo M., Zamora D. (2019) "Measurement of Sub-23 nm Particles Emitted by Gasoline Direct Injection Engine with New Advanced Instrumentation", SAE Technical Paper 2019-01-2195; Also in JSAE/SAE Powertrains, Fuels and Lubricants International Meeting, Kyoto, Japan, August 26-29.
 1. Konstandopoulos A.G., Metallinou R., Dimitrakis D.A. (2018) "Growth and Restructuring Phenomena of Deposits in Particulate Filters", SAE Technical Paper 2018-01-1265.
 2. Pantoleontos G., Koutsonikolas D., Lorentzou S., Karagiannakis G., Lekkos C.P., Konstandopoulos A.G. (2018) "Dynamic Simulation and Optimal Heat Management Policy of a Coupled Solar Reforming-Heat Storage Process", Chemical Engineering Research and Design, 131, pp. 600-616.
 3. Montenegro Camacho Y.S., Bensaid S., Lorentzou S., Vlachos N., Pantoleontos G., Konstandopoulos A.G., Luneau M., Meunier F.C., Guilhaume N., Schuurman Y., Werzner E., Herrmann A., Rau F., Krause H., Rezaei E., Ortona A., Gianella S., Khinsky A., Antonini M., Marchisio L., Vilardo F., Trimis D., Fino D. (2018) "Development of a Robust and Efficient Biogas Processor for Hydrogen Production. Part 2: Experimental campaign", International Journal of Hydrogen Energy, 43 (1), pp. 161-177.
 4. Kastrinaki G., Lorentzou S., Karagiannakis G., Rattenbury M., Woodheadb J., Konstandopoulos A.G. (2018) "Parametric Synthesis Study of Iron Based Nanoparticles via Aerosol Spray Pyrolysis route", Journal of Aerosol Science, 115, pp. 96-107.
 5. Sidiropoulou E, Feidantsis K., Kalogiannis S., Gallios G.P., Kastrinaki G., Papaioannou E., Václavíková M., Kaloyianni M. (2018) "Insights Into the Toxicity of Iron Oxides Nanoparticles in Land Snails", Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 206-207, pp. 1-10.
 6. Zarvalis D., Chasapidis l., Dolios I., Chrysikopoulou M., Konstandopoulos A.G. (2018) "A Tutorial on Testing Particulate Filters with a Side-Stream Reactor (SSR) Exhaust Setup", Emission Control Science and Technology, 4 (4), pp. 312-320.
 7. Chasapidis l., Grigoratos T., Zygogianni A., Tsakis A., Konstandopoulos A.G. (2018) "Study of Brake Wear Particle Emissions of a Minivan on a Chassis Dynamometer", Emission Control Science and Technology, 4(4), pp. 271-278.
 8. Baltzopoulou P., Kostoglou M., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2018) "On the Effective Density and Fractal–Like Dimension of Diesel Soot Aggregates as a Function of Mobility Diameter", Emission Control Science and Technology, 4(4), pp. 240-246.
 9. Lorentzou S., Zygogianni A., Pagkoura C., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G., Saeck J.P., Breuer S., Lange M., Lapp J., Fend T., Roeb M., Jose Gonzalez A., Vidal Delgado A., Brouwer J.P., Makkus R.C., Kiartzis S.J. (2018) "HYDROSOL-PLANT: Structured Redox Reactors for H2 Production from Solar Thermochemical H2O Splitting", AIP Conference Proceedings, 2033, Art. No. 130010, pp. 1-11; Also in SolarPaces 2017 International Conference Proceedings, Santiago, Chile, September 26-29.
 1. Ganas G., Kastrinaki G., Zarvalis D., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G., Versaci D., Bodoardo S. (2017) "Synthesis and Characterization of LNMO Cathode Materials for Lithium-ion Batteries", Materials Today: Proceedings, In Press.
 2. Dimitrakis D.A., Syrigou M., Lorentzou S., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2017) "On Kinetic Modelling for Solar Redox Thermochemical H2O and CO2 Splitting over NiFe2O4 for H2, CO and Syngas Production", Physical Chemistry Chemical Physics, 19 (39), 2017, pp.  26776-26786.
 3. Lemontzoglou A., Pantoleontos G., Asimakopoulou A.G., Tsongidis N.I., Konstandopoulos A.G. (2017) "Analysis of CO2Transport Including Impurities for the Optimization of Point-to-Point Pipelines Networks for Integration into Future Solar Fuel Plants", International Journal of Greenhouse Gas Control, 66, pp. 10-24.
 4. Lorentzou S., Dimitrakis D., Zygogianni A., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2017) "Thermochemical H2O and CO2Splitting Redox Cycles in a NiFe2O4 Structured Redox Reactor: Design, Development and Experiments in a High Flux Solar Simulator", Solar Energy, 155, pp. 1462-1481.
 5. Montenegro Camacho Y.S., Bensaid S., Lorentzou S., Vlachos N., Pantoleontos G., Konstandopoulos A.G., Luneau M., Meunier F.C., Guilhaume N., Schuurman Y., Werzner E., Herrmann A., Rau F., Krause H., Rezaei E., Ortona A., Gianella S., Khinsky A., Antonini M., Marchisio L., Vilardo F., Trimis D., Fino D. (2017) "Development of a Robust and Efficient Biogas Processor for Hydrogen Production. Part 1: Modelling and Simulation", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (36), pp. 22841-22855.
 6. Pantoleontos G., Koutsonikolas D., Lorentzou S., Karagiannakis G., Lekkos C.P., Konstandopoulos A.G. (2017) "Dynamic Simulation and Optimal Heat Management Policy of a Coupled Solar Reforming-Heat Storage Process", Chemical Engineering Research and Design, In Press, Corrected Proof.
 7. Montenegro Camacho Y.S., Bensaid S., Lorentzou S., Russo N., Fino D. (2017) "Structured Catalytic Reactor for Soot Abatement in a Reducing Atmosphere", Fuel Processing Technology, 167, pp. 462-473.
 8. Sakellariou K.G., Tsongidis N.I., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2017) "Shortlisting of Composite CaO-Based Structured Bodies Suitable for Thermochemical Heat Storage with the CaO/Ca(OH)2 Reaction Scheme", Energy and Fuels, 31 (6), pp. 6548-6559.
 9. Lorentzou S., Pagkoura C., Zygogianni A., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2017) "Thermochemical Cycles Over Redox Structured Reactors", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (31), pp. 19664-19682.
 10. Obermeier J.,  Sakellariou K.G.,  Tsongidis N.I.,  Baciu D.,  Charalambopoulou G.,  Steriotis T.,  Müller K.,  Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G.,  Stubos A.,  Arlt W. (2017) "Material Development and Assessment of an Energy Storage Concept Based on the CaO-Looping Process", Solar Energy, 150, pp. 298-309.
 11. Konstandopoulos A.G., Zarvalis D., Chasapidis L., Deloglou D., Vlachos N., Kotrba A., Anderson G. (2017) "Investigation of SCR Catalysts for Marine Diesel Applications", SAE Technical Paper 2017-01-0947, SAE International Journal of Engines, 10 (4), pp. 1653-1666.
 12. Merico E., Gambaro A., Argiriou A., Alebic-Juretic A., Barbaro E., Cesari D., Chasapidis L., Dimopoulos S., Dinoi A., Donateo A., Giannaros C., Gregoris E., Karagiannidis A., Konstandopoulos A.G., Ivošević T., Liora N., Melas D., Mifka B., Orlić I., Poupkou A., Sarovic K., Tsakis A., Giua R., Pastore T., Nocioni A., Contini D. (2017) "Atmospheric Impact of Ship Traffic in Four Adriatic-Ionian Port-Cities: Comparison and Harmonization of Different Approaches", Transportation Research Part D: Transport and Environment, 50, pp. 431-445.
 13. Sakellariou K.G., Criado Y.A., Tsongidis N.I., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2017) "Multi-Cyclic Evaluation of Composite CaO-Based Structured Bodies for Thermochemical Heat Storage via the CaO/Ca(OH)2 Reaction Scheme", Solar Energy, 146, pp. 65-78.
 14. Kalyva A.E., Vagia E.C., Konstandopoulos A.G., Srinivasa A.R., T-Raissi A., Muradov N., Kakosimos K.E. (2017) "Hybrid Photo-Thermal Sulfur-Ammonia Water Splitting Cycle: Thermodynamic Analysis of the Thermochemical Steps", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (15), pp. 9533-9544.
 15. Kalyva A.E., Vagia E.C., Konstandopoulos A.G., Srinivasa A.R., T-Raissi A., Muradov N., Kakosimos K.E. (2017) "Particle Model Investigation for the Thermochemical Steps of the Sulfur-Ammonia Water Splitting Cycle", International Journal of Hydrogen Energy, 42 (6), pp. 3621-3629.
 16. Kakosimos K., Al-Haddad G., Sakellariou K., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G. (2016) "Characterization of Qatar’s Surface Carbonates for CO2 Capture and Thermochemical Energy Storage", AIP Conference Proceedings, 1850 (1), pp. 090003 (1-6); Also in Solar Paces 2016 International Conference, Abu Dhabi, United Arab Emirates, October 11-14.
 17. Karagiannakis G., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G., Tescari S., Singh A., Roeb M., Lange M., Marcher J., Jové A., Prieto C., Rattenbury M., Chasiotis A. (2017) "Thermochemical Storage for CSP via Redox Structured Reactors/Heat Exchangers: The RESTRUCTURE Project", AIP Conference Proceedings, 1850 (1), pp. 090004 (1-9); Also in SolarPaces 2016 International Conference, Abu Dhabi, United Arab Emirates, October 11-14.
 18. Tescari S., Singh A., de Oliveira L., Breuer S., Agrafiotis C., Roeb M., Sattler C., Marcher J., Pagkoura C., Karagiannakis G., Konstandopoulos A. (2017) "Experimental Proof of Concept of a Pilot-ScaleThermochemical Storage Unit", AIP Conference Proceedings, 1850 (1), pp. 090006 (1-8); Also in SolarPaces 2016 International Conference, Abu Dhabi, United Arab Emirates, October 11-14.
 19. Malliotakis, C. Banyon, H.J. Curran, M. Founti, C.Keramiotis, G. Vourliotakis, P. Koutmos,  G. Paterakis, K. Souflas, F. Mauss, J.J Rodriguez, G. Skevis (2017), "A Comparative Study on the Oxidation of Gaseous and Liquid fuels in a Swirl Stabilized Flame via Chemiluminescence Measurements", Fuel, 216:826-834.
 1. Karagiannakis G., Pagkoura C., Halevas E.,  Baltzopoulou P., Konstandopoulos A.G. (2016), "Cobalt/Cobaltous Oxide Based Honeycombs for Thermochemical Heat Storage in Future Concentrated Solar Power Installations: Multi-cyclic Assessment and Semi-quantitative Heat Effects Estimations", Solar Energy, 133, pp. 394-407.
 2. Konstandopoulos A.G., Pagkoura C., Lorentzou S., Kastrinaki G. (2016) "Catalytic Soot Oxidation: Effect of Ceria-Zirconia Catalyst Particle Size", SAE Technical Paper 2016-01-0968, SAE International Journal of Engines, 9 (3). pp. 1709-1719.
 3. Pantoleontos G., Skevis G., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2016), “A Heterogeneous Multiscale Dynamic Model for Simulation of Catalytic Reforming Reactors”, International Journal of Chemical Kinetics, 48, pp. 239-252.
 4. Mandilas C., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G., Beatrice C., Lazzaro M., Di Blasio G., Molina S., Pastor J.V., Gil A. (2016), "Study of Oxidation and Combustion Characteristics of IronNanoparticles under Idealized and Enginelike Conditions", Energy and Fuels, 30 (5), pp. 4318-4330.
 5. Dimitrakis D.A., Tsongidis N.I., Konstandopoulos A.G. (2016) "Reduction Enthalpy and Charge Distribution of Substituted Ferrites and Doped Ceria for Thermochemical Water and Carbon Dioxide Splitting with DFT+U", Physical Chemistry Chemical Physics, 18 (34), pp. 23587-23595.
 6. Gini M.I., Helmis C., Melas A.D., Papanastasiou D., Orfanopoulos G., Giannakopoulos K.P., Drossinos Y., Eleftheriadis K. (2016) "Characterization of Carbon Fractal-Likeaggregates by Size Distribution Measurements and Theoretical Calculations", Aerosol Science and Technology, 50 (2), 133-147.
 7. Taze C., Panetas I., Kalogiannis S., Feidantsis K., Gallios G.P., Kastrinaki G., Konstandopoulos A.G., Václavíková M., Ivanicova L., Kaloyianni M. (2016) "Toxicity Assessment and Comparison Between Two Types of Iron Oxide Nanoparticles in Mytilus Galloprovincialis", Aquatic Toxicology, 172, pp. 9-20.
 8. Beatrice C., Rispoli N., Di Blasio G., Konstandopoulos A.G., Papaioannou E. (2016) "Impact of Emerging Engine and After-Treatment Technologies for Improved Fuel Efficiency and Emission Reduction for the Future Rail Diesel Engines", Emission Control Science and Technology, 2 (2), pp 99-112.
 9. Argyropoulos G., Samara C., Voutsa D., Kouras A., Manoli E., Voliotis A., Tsakis A., Chasapidis L., Konstandopoulos A.G., Eleftheriadis K. (2016) "Concentration Levels and Source Apportionment of Ultrafine Particles in Road Microenvironments", Atmospheric Environment, 129, pp. 68-78.
 10. Mandilas C., Zarvalis D., Karagiannakis, G., Pagkoura C., Deloglou D., Konstandopoulos A.G. (2016) "Zinc-Copper Oxide Coated Monolithic Reactors for High Capacity Hydrogen Sulphide Removal from Gaseous Streams", International Journal of Hydrogen Energy, 41 ( 46 ) pp. 21251 - 21260 .
 11. Pagkoura C., Karagiannakis G., Halevas L., Konstandopoulos A.G. (2016) "Co3O4-Based Honeycombs as Compact Redox Reactors/Heat Exchangers for Thermochemical Storage in the Next Generation CSP Plants", AIP Conference Proceedings, 1734 (1), pp. 050037 (1-8); Also in International Conference on Concentrating Solar Power and Chemical Energy Systems, SolarPACES 2015, October 13-16, Cape Town, South Africa.
 12. Sakellariou G., Tsongidis N., Karagiannakis G., Konstandopoulos A., Baciu D., Charalambopoulou G., Steriotis T., Stubos A., Arlt W. (2016) "Development and Evaluation of Materials for Thermochemical Heat Storage based on the CaO/CaCO3Reaction Couple", AIP Conference Proceedings 1734, 050040 (1-9); Also in Proceedings of SolarPACES 2015 International Conference, Cape Town, South Africa, October 13-16.
 13. Doss, T.P., Keramiotis, C., Vourliotakis, G., Zannis, G., Skevis, G., Founti, M.A. (2016) “Experimental investigation on the influence of simulated EGR addition on swirl-stabilized CH4 flames”. Journal of Energy Engineering, 142 (2), art. no. E4015008.
 14. Vourliotakis, G., Malliotakis, Z., Keramiotis, C., Skevis, G., Founti, M.A. “Allene and Propyne Combustion in Premixed Flames: A Detailed Kinetic Modeling Study”. Combustion Science and Technology, 188 (4-5), pp. 776-792.
 15. Papadimitriou, I., Skevis, G., Konstandopoulos, A.G. (2016) “Methane oxidation over doped nickel catalysts under reforming conditions: A DFT study” Catalysts, Under Review
 1. Martin S., Kraaij G., Ascher T., Baltzopoulou P., Karagiannakis G., Wails D., Wörner A. (2015), ''Direct steam reforming of diesel and diesel–biodiesel blends for distributed hydrogen generation'', International Journal of Hydrogen Energy, 40 (1), pp. 75–84
 2. Melas A.D., Isella L., Konstandopoulos A.G., Drossinos Y. (2015) "A Methodology to Calculate the Friction Coefficient in the Transition Regime: Application to Straight Chains", Journal of Aerosol Science, 82, pp. 40-50.
 3. Baltzopoulou P., Kallis K.X., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2015) "Diesel Fuel Desulfurization via Adsorption with the Aid of Activated Carbon: Laboratory- and Pilot-Scale Studies", Energy and Fuels, 29 (9), pp. 5640-5648.
 4. Sakellariou K.G., Karagiannakis G., Criado Y.A., Konstandopoulos A.G. (2015) "Calcium Oxide based Materials for Thermochemical Heat Storage in Concentrated Solar Power Plants", Solar Energy, 122, Art. No. 4602, pp. 215-230.
 5. Lorentzou S., Karagiannakis G., Dimitrakis D., Pagkoura C., Zygogianni A., Konstandopoulos A.G. (2015) "Thermochemical Redox Cycles over Ce-Based Oxides", Energy Procedia, 69, pp. 1800-1809; Also in Proceedings of SolarPACES 2014 International Conference, Beijing, China, September 16-19.
 6. Tescari S., Breuer S., Roeb M., Sattler C., Flucht F., Schmücker M., Karagiannakis G., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G. (2015) "Design of a Thermochemical Storage System for Air-Operated Solar Tower Power Plants", Energy Procedia, 69, pp. 1039-1048; Also in Proceedings of SolarPACES 2014 International Conference, Beijing, China, September 16-19.
 7. Pagkoura C., Karagiannakis G., Zygogianni A., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2015) "Cobalt Oxide Based Honeycombs as Reactors/Heat Ex-changers for Redox Thermochemical Heat Storage in Future CSP Plants", Energy Procedia, 69, pp. 978-987; Also in Proceedings of SolarPACES 2014 International Conference, Beijing, China, September 16-19.
 8. Iwata H., Konstandopoulos A.G., Nakamura K., Ogiso A., Ogyu K., Shibata T., Ohno K. (2015) "Further Experimental Study of Asymmetric Plugging Layout on DPFs: Effect of Wall Thickness on Pressure Drop and Soot Oxidation", SAE Tech. Paper No. 2015-01-1016.
 9. Kastrinaki G., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2015) "Soot Oxidation Kinetics of Different Ceria Nanoparticle Catalysts", Emission Control Science and Technology, 1 (3), pp. 247-253.
 10. Contini D., Donateo A., Gambaro A., Argiriou A., Melas D., Cesari D., Poupkou A., Karagiannidis A., Tsakis A., Merico E., Cesari R., Dinoi A. (2015) "Impact of Ship Traffic to PM2.5 and Particle Number Concentrations in Three Port-Cities of the Adriatic/Ionian Area", World Academy of Science, Engineering and Technology, International Journal of Chemical, Nuclear, Materials and Metallurgical Engineering, 9 (4), pp. 486-491.
 11. Kastrinaki G., Samsouris C., Kosmidis E.K., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G., Theophilidis G. (2015) "Assessing the Axonal Translocation of CeO2 and SiO2 Nanoparticles in the Sciatic Nerve Fibers of the Frog: An Ex Vivo Electrophysiological Study", International Journal of Nanomedicine, 10, pp. 7089-7096.
 12. Vourliotakis, G., Skevis, G., Founti, M.A. (2015) “Some aspects of combustion chemistry of C1-C2 oxygenated fuels in low pressure premixed flames.” Proceedings of the Combustion Institute, 35 (1), pp. 437-445.
 13. Papadimitriou, I., Skevis, G., Konstandopoulos, A.G. (2016) “Methane oxidation over doped nickel catalysts under reforming conditions: A DFT study” Proceedings of the Combustion Institute, Submitted (2015)
 14. Doss, T.P., Keramiotis, C., Vourliotakis, G., Zannis, G., Skevis, G., Founti, M.A. (2015) “Experimental investigation on the influence of simulated EGR addition on swirl-stabilized CH4 flames”. Journal of Energy Engineering, 142 (2), art. no. E4015008.
 1. Melas A.D., Lorenzo Isella L., Konstandopoulos A.G., Drossinos Y. (2014) "Morphology and Mobility of Synthetic Colloidal Aggregates", Journal of Colloid and Interface Science, 417, pp. 27-36.
 2. Mandilas C., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G., Beatrice C., Lazzaro M., Di Blasio G., Molina S., Pastor J.V., Gil A. (2014) "Study of Basic Oxidation and Combustion Characteristics of Aluminum Nanoparticles under Enginelike Conditions", Energy and Fuels, 28 (5), pp. 3430-3441.
 3. Kostoglou M., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2014) "Improved Kinetic Model for Water Splitting Thermochemical Cycles using Nickel Ferrite", International Journal of Hydrogen Energy, 39 (12), pp. 6317-6327.
 4. Pagkoura C., Karagiannakis G., Zygogianni A., Lorentzou S., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G., Rattenburry M., Woodhead J.W. (2014) "Cobalt Oxide Based Honeycombs as Reactors/Heat Exchangers for Redox Thermochemical Heat Storage in Future CSP Plants", Solar Energy, 108, pp. 146-163.
 5. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (2014) "Analysis of Asymmetric and Variable Cell Geometry Wall-Flow Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2014-01-1510, SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 7 (2), pp. 489-495.
 6. Nakamura K., Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Shibata T., Hashizume Y. (2014) "New Asymmetric Plugging Layout of Diesel Particulate Filters for the Pressure Drop Reduction", SAE Tech. Paper No. 2014-01-1512.
 7. Iwata H., Konstandopoulos A.G., Nakamura K., Ogyu K., Ohno K. (2014) "Experimental Study of Physical and Chemical Properties of Soot under Several EGR Conditions", SAE Tech. Paper No. 2014-01-1593.
 8. Lorentzou S., Karagiannakis G., Pagkoura C., Zygogianni A., Konstandopoulos A.G. (2014) "Thermochemical CO2 and CO2/H2O Splitting over NiFe2O4 for Solar Fuels Synthesis", Energy Procedia, 49, pp. 1999-2008; Also in Proceedings of the 2013 SolarPACES International Conference, Las Vegas, USA, 2013, September 17-20.
 9. Karagiannakis G., Pagkoura C., Zygogianni A., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2014) “Monolithic Ceramic Redox Materials for Thermochemical Heat Storage Applications in CSP Plants”, Energy Procedia, 49, pp. 820-829; Also in Proceedings of the 2013 SolarPACES International Conference, Las Vegas, USA, 2013, September 17-20.
 10. Melas A.D., Isella L., Konstandopoulos A.G., Drossinos Y. (2014) "Friction Coefficient and Mobility Radius of Fractal-Like Aggregates in the Transition Regime", Aerosol Science and Technology, 48 (12), pp. 1320-1331.
 11. G. Vourliotakis, G. Skevis, M.A. Founti (2014) "Some Aspects of Combustion Chemistry of C1-C2 Oxygenated Fuels in Low Pressure Premixed Flames", Proceedings of the Combustion Institute. doi: 10.1016/j.proci.2014.06.060.
 1. Mandilas C., Daskalos E., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2013) "Synthesis of Aluminium Nanoparticles by Arc Plasma Spray under Atmospheric Pressure", Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 178 (1), pp. 22-30.
 2. Zarvalis D., Pappas D., Lorentzou S., Akritidis T., Chasapidis L., Konstandopoulos A.G. (2013) "Experimental Study of Thermal Aging on Catalytic Diesel Particulate Filter Performance" SAE Technical Paper 2013-01-0524, SAE International Journal of Engines, 6 (2), pp. 688-698.
 3. Iwata H., Konstandopoulos A.G., Nakamura K., Kasuga T., Ogyu K., Ohno K. (2013) "Durability of Filtration Layers Integrated into Diesel Particulate Filters" SAE Technical Paper 2013-01-0837.
 4. Beatrice C., Rispoli N., Di Blasio G., Patrianakos G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G., Imren A., Denbratt I., Palacin R. (2013) "Emission Reduction Technologies for the Future Low Emission Rail Diesel Engines: EGR vs SCR" SAE Technical Paper 2013-24-0087.
 5. Oostingh G.J., Papaioannou E., Chasapidis L., Akritidis T., Konstandopoulos A.G., Duschl A. (2013) "Development of an On-line Exposure System to Determine Freshly Produced Diesel Engine Emission-Induced Cellular Effects", Toxicology in Vitro, 27 (6), pp. 1746-1752.
 6. Roeb M., Thomey D., de Oliveira L., Sattler C., Fleury G., Pra F., Tochon P., Brevet A., Roux G., Gruet N., Mansilla C., Le Naour F., Poitou S., Allen R.W.K., Elder R., Kargiannakis G., Agrafiotis C., Zygogianni A., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G., Giaconia A., Sau S., Tarquini P., Haussener S., Steinfeld A., Canadas I., Orden A., Ferrato M. (2013) “Sulphur Based Thermochemical Cycles: Development and Assessment of Key Components of the Process", International Journal of Hydrogen Energy, 38 (14), pp. 6197-6204.
 7. Asimakopoulou A., Daskalos E., Lewinski N., Riediker M., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2013) "Development of a Dose-Controlled Multiculture Cell Exposure Chamber for Efficient Delivery of Airborne and Engineered Nanoparticles", Journal of Physics: Conference Series, 429, Art. No. 012023; Also in International Conference on Safe production and use of Nanomaterials, Nanosafe 2012 (Nanosafe 2012), November 13-15, Grenoble, France.
 8. Agrafiotis C., Zygogianni A., Pagkoura C., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2013) "Hydrogen Production via Solar-Aided Water Splitting Thermochemical Cycles with Nickel Ferrite: Experiments and Modeling", AIChE Journal, 59 (4), pp. 1213-1225.
 1. Pagliaro M., Konstandopoulos A.G. (2012) "Solar Hydrogen: Fuel of the Future", Published by Royal Society of Chemistry, ISBN: 978-1-84973-195-9.
 2. Konstandopoulos A.G., Pagkoura C., Lorentzou S. (2012) “Solar Fuel and Industrial Solar Chemistry”, Invited Chapter in Concentrating Solar Power Technology: Principles, Developments and Applications, Part 3 Optimisation, Improvements and Applications, (Lovegrove K., Ed.), Woodhead Publishing Series in Energy No. 21, ISBN 1 84569 769 3.
 3. Zarvalis D., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2012) "Multi-Functional Reactor for Advanced Diesel Engine Emission Control", Procedia-Social and Behavioral Sciences, 48, pp. 3681-3690.
 4. Kostoglou M., Bissett E.J., Konstandopoulos A.G. (2012) "Frictional and Heat Transfer Characteristics of Flow in Square Porous Tubes of Wall-Flow Monoliths", Industrial & Engineering Chemistry Research, 51 (40), pp. 13062-13072.
 5. Bissett E.J., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2012) "Frictional and Heat Transfer Characteristics of Flow in Square Porous Tubes of Wall-Flow Monoliths", Chemical Engineering Science, 84, pp. 255-265.
 6. Mandilas C., Daskalos E., Karagiannakis G., Konstandopoulos A.G. (2012) "Synthesis of Aluminium Nanoparticles by Arc Plasma Spray under Atmospheric Pressure", Materials Science and Engineering B: Solid-State Materials for Advanced Technology 178 (1) , pp. 22-30.
 7. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Lorentzou S., Vlachos N. (2012) "Aspects of Multifunctional Diesel Particulate Filters and their Efficient Simulation", Catalysis Today, 188 (1), pp. 2-13.
 8. Patrianakos, G., Kostoglou, M.,Konstandopoulos, A.G. (2012) "Effect of Seeding on Hydrogen and Carbon Particle Production in a 10 MW Solar Thermal Reactor for Methane Decomposition", International Journal of Hydrogen Energy, 37 (21), pp. 16570–16580.
 9. Caliot C., Flamant G., Patrianakos G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2011) “Two-Dimensional Model of Methane Thermal Decomposition Reactors with Radiative Heat Transfer and Carbon Particle Growth”, AIChE Journal, 58 (8), pp. 2545-2556.
 10. Karagiannakis G., Agrafiotis C.C., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G., Thomey D., De Oliveira L., Roeb M., Sattler C. (2012) “Hydrogen Production via Sulfur-Based Thermochemical Cycles: Part 3: Durability and Post-Characterization of Silicon Carbide Honeycomb Substrates Coated with Metal Oxide-Based Candidate Catalysts for the Sulfuric Acid Decomposition Step”, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (10), pp. 8190-8203.
 11. Agrafiotis C.C., Pagkoura C., Zygogianni A., Karagiannakis G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2012) “Hydrogen Production via Solar-Aided Water Splitting Thermochemical cycles: Combustion synthesis and Preliminary Evaluation of Spinel Redox-Pair Materials”, International Journal of Hydrogen Energy, 37 (11), pp. 8964-8980.
 12. Nakamura, K., Vlachos, N., Konstandopoulos, A., Iwata, H. Kazushige O. (2012) "Performance Improvement of Diesel Particulate Filter by Layer Coating", SAE Tech. Paper No. 2012-01-0842, SP, 2324, pp. 211-220.
 13. Agrafiotis C., Zygogianni A., Pagkoura C., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2012) "Hydrogen Production via Solar-Aided Water Splitting Thermochemical Cycles with Nickel Ferrite: Experiments and Modeling", AIChE Journal, In Press. DOI 10.1002/aic.12767.
 1. Karagiannakis G., Agrafiotis C.C., Zygogianni A., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G. (2011) “Hydrogen Production via Sulfur-Based Thermochemical Cycles: Part 1: Synthesis and Evaluation of Metal Oxide-Based Candidate Catalyst Powders for the Sulfuric Acid Decomposition Step”, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (4), pp. 2831-2844.
 2. Giaconia A., Sau S., Felici C., Tarquini P., Karagiannakis G., Pagkoura C., Agrafiotis C., Konstandopoulos A.G., Thomey D., de Oliveira L., Roeb M., Sattler C. (2011) “Hydrogen Production via Sulfur-Based Thermochemical Cycles: Part 2: Performance Evaluation of Fe2O3-Based Catalysts for the Sulfuric Acid Decomposition Step”, International Journal of Hydrogen Energy, 36 (11), pp. 6496-6509.
 3. Rodat S., Abanades S., Grivei E., Patrianakos G., Zygogianni A., Konstandopoulos A.G., Flamant G. (2011) “Characterisation of Carbon Blacks Produced by Solar Thermal Dissociation of Methane”, Carbon, 49 (9), pp. 3084-3091.
 4. Roeb M., Säck J.P., Rietbrock P., Prahl C., Schreiber H., Neises M., de Oliveira L., Graf D., Ebert M., Reinalter W., Meyer-Grünefeldt M., Sattler C., Lopez A., Vidal A., Elsberg A., Stobbe P., Jones D., Steele A., Lorentzou S., Pagkoura C., Zygogianni A., Agrafiotis C., Konstandopoulos A.G. (2011) “Test Operation of a 100 kW Pilot Plant for Solar Hydrogen Production from Water on a Solar Tower”, Solar Energy, 85 (4), pp. 634-644.
 5. Patrianakos G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2011) "One-Dimensional Model of Solar Thermal Reactors for the Co-Production of Hydrogen and Carbon Black from Methane Decomposition", International Journal of Hydrogen Energy, 36 (1), pp. 189-202.
 6. Zarvalis D., Vlachos N., Buergler L., Seewald G., Prenninger P., Konstandopoulos A.G. (2011) "A Metal Fibrous Filter for Diesel Hybrid Vehicles", SAE Tech. Paper No. 2011-01-0604, SAE International Journal of Engines, 4(1), pp. 537-552. Also in SP, 2318, pp. 199-214.
 7. Zarvalis D., Zygogianni A., Lorentzou S., Severin C., Schoenen M., Vedder R., Fiebig M., Lavy J., Zinola S., Konstandopoulos A.G. (2011) "Performance Assessment of a Multi-Functional Reactor Under Conventional and Advanced Combustion Diesel Engine Exhaust Conditions", SAE Tech. Paper No. 2011-01-0606, SAE International Journal of Engines, 4(1), pp. 553-568. Also in SP, 2318, pp. 227-242.
 8. Karagiannakis G., Mandilas H., Konstandopoulos A.G., Beatrice C., Lazzaro M., Rispoli N., Pastord  J.V., Molina  S., Ros E. (2011) ‘‘Determination of Oxidation Characteristics and Studies on the Feasibility of Metallic Nanoparticles Combustion under ICE-like Conditions’’,  SAE Tech. Paper No. 2011-24-0105, SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 4 (2), pp. 282-297.
 9. Asimakopoulou A., Daskalos E., Chasapidis L., Akritidis T., Vlachos N.D., Papaioannou E., Athanasios G. Konstandopoulos A.G. (2011) “Characterization of a Multiculture In-Vitro Cell Exposure Chamber for Assessing the Biological Impact of Diesel Engine Exhaust”, Journal of Physics: Conference Series, 304 (1), Art No. 012005.
 10. Wattieaux G., Lecerf P., Meyer L., Boufendi L., Leconte Y., Sublemontier O., Herlin N., Asimakopoulou A., Tsakis A., Daskalos E., Konstandopoulos A.G., Ouf F. X. (2011) “On Line Characterization of SiC Nanoparticles Produced by Laser Pyrolysis”, Journal of Physics: Conference Series, 304 (1), Art No. 012021.
 11. Lorentzou S., Kastrinaki G., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G. (2011) “Oxide Nanoparticles for Hydrogen Production from Water-Splitting and Catalytic Oxidation of Diesel Exhaust Emissions”, Nanoscience and Nanotechnology Letters, 3 (5), pp. 697-704(8).
 12. Roeb M., Thomey D., Graf D., Sattler C., Poitou S., Pra F., Tochon P., Mansilla C., Robin J.C., Le Naour F., Allen K.R., Elder R., Atkin I., Karagiannakis G., Agrafiotis C., Konstandopoulos A.G, Musella M., Haehner P., Giaconia A., Sau S., Tarquini P., Haussener S., Steinfeld A., Martinez S., Canadas I., Orden A., Ferrato M., Hinkley J., Lahoda E., Wong B. (2011) "HycycleS: A Project on Nuclear and Solar Hydrogen Production by Sulphur-Based Thermochemical Cycles", International Journal of Nuclear Hydrogen Production and Applications, 2 (3), pp. 202-226.
 1. Konstandopoulos A.G., Lorentzou S. (2010) "Novel Monolithic Reactors for Solar Thermochemical Water Splitting", Invited Chapter in SOLAR HYDROGEN AND NANOTECHNOLOGY, (Ed. Vayssieres L), John Wiley & Sons P: 623-639 2010
 2. Deutchmann O, Konstandopoulos AG (2010) "Catalytic Technology for Soot and Gaseous Pollution Control", Invited Chapter in HANDBOOK OF COMBUSTION (Eds: Lackner M, Winter F, Agarwal AK), Wiley VCH., Vol. 2: Combustion Diagnostics and Pollutants P: 465-509 2010
 3. Pagliaro M, Konstandopoulos AG, Ciriminna R, Palmisano G "Solar Hydrogen: Fuel of the Near Future", ENERGY & ENVIRONMENTAL SCIENCE, V: 3 P: 279-287 2010
 4. Muller L, Comte P, Czerwinski J, Kasper M, Mayer ACR, Gehr P, Burtscher H, Morin JP, Konstandopoulos A, Rothen-Rutishauser B "New Exposure System To Evaluate the Toxicity of (Scooter) Exhaust Emissions in Lung Cells in Vitro", ENVIRONMENTAL SCIENCE & TECHNOLOGY, v: 44 (7) p: 2632-2638 2010
 5. Konstandopoulos AG, Kostoglou M "Computationally Fast Implementations of Convection, Diffusion and Chemical Reaction Phenomena in Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2010-01-0890, DIESEL EXHAUST EMISSION MODELING, V: SAE SP, 2288 p: 129-144 2010
 1. Hoguet J.C., Karagiannakis G.P., Valla J.A., Agrafiotis C.C., Konstandopoulos A.G., (2009) "Gas and Liquid Phase Fuels Desulphurization for Hydrogen Production via Reforming Processes", International Journal of Hydrogen Energy, 34, pp. 4953-4962.
 2. Lorentzou S., Zygogianni A., Tousimi K., Agrafiotis C., Konstandopoulos A.G., (2009) "Advanced Synthesis of Nanostructured Materials for Environmental Applications", Journal of Alloys and Compounds, 483, pp. 302-305.
 3. Zarvalis D., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2009) "Multi-Functional Reactor for Emission Reduction of Future Diesel Engine ExhaustMulti-Functional Reactor for Emission Reduction of Future Diesel Engine Exhausta", SAE Tech. Paper No. 2009-01-0287, SAE SP, 2254, Diesel Exhaust Emission Control, pp. 143-153.
 4. Zarvalis D., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2009) "A Methodology for the Fast Evaluation of the Effect of Ash Aging on the Diesel Particulate Filter Performance", SAE Tech. Paper No. 2009-01-0630, SAE SP, 2254, Diesel Exhaust Emission Control, pp. 277-289.
 5. Vlachos N., Patrianakos G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G, (2009) "Micro-Simulation of NO-NO2 Transport and Reaction in the Wall of a Catalyzed Diesel Particulate Filter", SAE International Journal of Fuels and Lubricants, 1, pp. 201-209,
 6. Lorentzou S., Pagkoura C., Zygogianni A., Kastrinaki G., Konstandopoulos A.G., "Catalytic Nano-structured Materials for Next Generation Diesel Particulate Filters", SAE International Journal of Materials and Manufacturing, 1, pp. 181-198.
 7. Konstandopoulos A.G., Lorentzou S. (2009) "Novel Monolithic Reactors for Solar Thermochemical Water Splitting", invited chapter in Solar Hydrogen and Nanotechnology, edited by Vayssieres L., John Wiley & Sons, in press
 8. Deutchmann O., Konstandopoulos A.G., (2009) "Catalytic Technology for Soot and Gaseous Pollution Control", invited chapter in Handbook of Combustion, edited by Lackner M., Winter F., Agarwal A.K., Wiley VCH., Vol. 2: Combustion Diagnostics and Pollutants, in press
 9. Roeb M., Thomey D., Graf D., Sattler C., Poitou S., Pra F., Tochon P., Konstandopoulos A.G., (2009) "HycycleS A Project on Nuclear and Solar Hydrogen Production by Sulphur Based Thermochemical Cycles", International Journal of Nuclear Hydrogen Production, in press.
 1. Lorentzou S., Agrafiotis C., Konstandopoulos A.G. (2008) "Aerosol Spray Pyrolysis Synthesis of Water-Splitting Ferrites for Solar Hydrogen Production", Granular Matter10(2), pp. 113-122.
 2. Lorentzou S., Pagkoura C., Zygogianni A., Kastrinaki G., Konstandopoulos A.G. (2008) "Catalytic Nano-structured Materials for Next Generation Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2008-01-0417. Also in SAE International Journal of Materials and Manufacturing1 (1), pp. 189-198 (2009). 
 3. Vlachos N., Patrianakos G., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2008) "Micro-Simulation of NO-NO2Transport and Reaction in the Wall of a Catalyzed Diesel Particulate Filter", SAE Tech. Paper No. 2008-01-0442, SAE SP, 2155Diesel Exhaust Emission Control Modeling, pp. 11-19. Also in SAE International Journal of Fuels and Lubricants1, pp. 201-209, (2009).
 4. Lorentzou S., Pagkoura C., Konstandopoulos A.G., Boettcher J. (2008) "Advanced Catalyst Coatings for Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2008-01-0483, SAE SP, 2154Diesel Exhaust Emission Control, pp. 233-239.
 5. Ogyu K., Oya T., Ohno K., Konstandopoulos A.G. (2008) "Improving of the Filtration and Regeneration Performance by the SiC-DPF with the Layer Coating of PM Oxidation Catalyst" SAE Tech. Paper No. 2008-01-0621, SAE SP, 2154, Diesel Exhaust Emission Control.
 6. Zuberi B., Liu J.J., Pillai S.C, Weinstein J.G., Konstandopoulos A.G., Lorentzou S., Pagkoura C. (2008) "Advanced High Porosity Ceramic Honeycomb Wall Flow Filters", SAE Tech. Paper No. 2008-01-0623, SAE SP, 2154, Diesel Exhaust Emission Control, pp. 351-361.
 7. Zarvalis D., Tsakis A., Konstandopoulos A.G., Prati M.V., Costagliola M.A. (2008) "A Mobile Laboratory for On-board and Ambient Level Emissions Measurement", SAE Tech. Paper No. 2008-01-0756, SAE SP, 2150Emissions Measurement and Testing, pp. 33-44.
 8. Morin J.P, Hasson V., Fall M., Papaioanou E., Preterre D., Gouriou F., Keravec V., Konstandopoulos A.G., Dionnet F. (2008) “Prevalidation of In Vitro Continuous Flow Exposure Systems as Alternatives to In Vivo Inhalation Safety Evaluation Experimentations: Outcome from MAAPHRI-PCRD5 Research Program”, Experimental and Toxicologic Pathology60(2-3), pp. 195-205.
 9. Konstandopoulos A.G., Papaioannou E. (2008) “Update on The Science and Technology of Diesel Particulate Filters”, KONA Powder and Particle Journal26, pp. 36-65. INVITED PAPER.
 1. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Vlachos N., Kladopoulou E. (2007) "Advances in the Science and Technology of Diesel Particulate Filter Simulation", Advances in Chemical Engineering33, pp. 213-275. (INVITED PAPER).
 2. Balomenou S.P., Tsiplakides D., Vayenas C. G., Poulston S., Houel V., Collier P., Konstandopoulos A.G., Agrafiotis C. (2007) “Electrochemical Promotion in a Monolith Electrochemical Plate Reactor Applied to Simulated and Real Automotive Pollution Control”, Topics in Catalysis44(3), pp. 481-486.
 3. Agrafiotis C.C., Mavroidis I., Konstandopoulos A.G., Hoffschmidt B., Stobbe P., Romero M., Fernandez-Quero V. (2007) “Evaluation of Porous Silicon Carbide Monolithic Honeycombs as Volumetric Receivers/Collectors of Concentrated Solar Radiation”, Journal of Solar Energy Materials and Solar Cells91(6), pp. 474-488.
 4. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G., Burtscher H. (2007) "Size Distribution Dynamics of Fuel-Borne Catalytic Ceria Nanoparticles", Journal of Aerosol Science38(6), pp. 604-611.
 5. Konstandopoulos A.G., Zarvalis D., Dolios I. (2007) "Multi-instrumental Assessment of Diesel Particulate Filters", in SAE Tech. Paper, No. 2007-01-0313, SAE SP, 2089Emissions Measurement and Testing, pp. 91-104.
 6. Ogyu K., Oya T., Ohno K., Dolios I., Kladopoulou E., Lorentzou S., Konstandopoulos A.G. (2007) "Study on Catalyzed-DPF for Improving the Continuous Regeneration Performance and Fuel Economy", in SAE Tech. Paper, No. 2007-01-0919, SAE SP, 2080Diesel Exhaust Emission Control, pp. 237-246.
 7. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Lorentzou S., Pagkoura C., Papaioannou E., Ohno K., Ogyu K., Oya T. (2007) "Soot Oxidation Kinetics in Diesel Particulate Filters", in SAE Tech. Paper, No. 2007-01-1129, SAE SP, 2140Diesel Exhaust Emission Control Modeling. Also in SAE Trans. 116( Fuels & Lubricants), pp. 173-181.
 8. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Lorentzou S. (2007) "Wall-scale Reaction Models in Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper, No. 2007-01-1130, SAE SP, 2140Diesel Exhaust Emission Control Modeling.
 9. Konstandopoulos A.G., Vlachos N., Patrianakos G. (2007) "Application of Digital Material Methods to Silicon Carbide Diesel Particulate Filters", in SAE Tech. Paper, No. 2007-01-1131, SAE SP, 2140Diesel Exhaust Emission Control Modeling.
 10. Fukushima S., Ohno K., Vlachos N., Konstandopoulos A.G. (2007) "New Approach for Pore Structure and Filtration Efficiency Characterization", SAE Tech. Paper 2007-01-1918.
 11. Konstandopoulos A.G., Lorentzou S., Pagkoura C., Ohno K., Ogyu K., Oya T. (2007) "Sustained Soot Oxidation in Catalytically Coated Filters", SAE Tech. Paper 2007-01-1950.  Also in SAE Trans. 116( Fuels & Lubricants), pp. 508-515.
 12. Agrafiotis C., Pagkoura C., Lorentzou S., Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2007) "Hydrogen Production in Solar Reactors", Catalysis Today127(1-4), pp. 265-277.
 13. Konstandopoulos A.G., Lorentzou S., Pagkoura C, Boettcher J. (2007) “Advanced Catalyst Coating Technology for Porous Substrates”, SAE Tech. Paper 2007-01-1951. Also in SAE Trans. 116( Fuels & Lubricants) pp. 516-520.
 1. Konstandopoulos A.G., Modis T., Skillas G. (2006) “Cycles of Political Violence: Urban Guerrilla and Insurgent Groups”, in NATO Security through Science Series: Human and Societal Dynamics (Devezas T.C., Ed.),  5, Kondratieff Waves, Warfare and World Security, pp. 352, ISBN: 1-58603-588-6.
 2. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G., Friedlander S.K. (2006) "Bivariate Population Dynamics Simulation of Fractal Aerosol Aggregate Coagulation and Restructuring", Journal of Aerosol Science37 (9), pp. 1102-1115.
 3. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Vlachos N. (2006) “The Multiscale Nature of Diesel Particulate Filter Simulation”, International Journal of Vehicle Design41 (1-4), pp. 256-284. (Invited paper)
 4. Ryno M., Rantanen L., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G., Koskentalo T., Savela K. (2006) “Comparison of Pressurized Fuid Extraction, Soxhlet Extraction and Sonication for the Determination of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Urban Air and Diesel Exhaust Particulate Matter”, Journal of Environmental Monitoring(4), pp. 488-493.
 5. Konstandopoulos A.G. (2006) “Particle Sticking/Rebound Criteria at Oblique Impact”, Journal of Aerosol Science37 (3), pp. 292-305.
 6. Roeb M., Sattler C., Klueser R., Monnerie N., de Oliveira L., Konstandopoulos A.G., Agrafiotis C., Zaspalis V.T., Nalbandian L., Steele A., Stobbe P. (2006) “Solar Hydrogen Production by a Two-Step Cycle Based on Mixed Iron Oxides”, Journal of Solar Energy Engineering, Transactions of the ASME128 (2), pp. 125-133; Also in Proceedings of ISEC 2005: ASME International Solar Energy Conference, pp. 671-678, August 6-12, 2005, Orlando, Florida, USA.
 7. Vlachos N., Konstandopoulos A.G. (2006) "Digital Materials Methods for DPF Development", SAE Tech. Paper No. 2006-01-0260, SAE SP, 2023, Diesel Exhaust Emission Control Modeling; Also in SAE Trans. (Journal of Fuels & Lubricants), 115, pp. 79-89.
 8. Konstandopoulos A.G., Zarvalis D., Kladopoulou E., Dolios I. (2006) "Multi-Reactor Assembly for Screening of Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2006-01-0874, SAE SP, 2022, Diesel Exhaust; Also in SAE Trans. (Journal of Fuels & Lubricants), 115, pp. 309-320.
 9. Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2006) "A Selective Particle Size Sampler Suitable for Biological Exposure Studies of Diesel Particulate", SAE Tech. Paper No. 2006-01-1075, SAE SP, 2024, Emission: Measurement, Testing & Modeling; Also in SAE Trans. (Journal of Fuels & Lubricants), 115, pp. 389-399.
 10. Konstandopoulos A.G., Agrafiotis C. (2006) “Hydrosol: Advanced Monolithic Reactors for Hydrogen Generation from Solar Water Splitting Assessment Methodology for Diesel Particulate Filter Technologies”,  Revue des Energies Renouvelables9 (3) , pp. 121-126.
 1. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2005) “Effect of Soot Layer Microstructure on Diesel Particulate Filter Regeneration”, AIChE Journal51(9), pp. 2534-2546.
 2. Agrafiotis C., Roeb M., Konstandopoulos A.G., Nalbandian L., Zaspalis V.T., Sattler C., Stobbe P., Steele A.M. (2005) “Solar Water Splitting for Hydrogen Production with Monolithic Reactors”, Solar Energy79(4), pp. 409-421.
 3. Ido T., Ogyu K., Ohno K., Konstandopoulos A.G. (2005) “Study on the Filter Structure of SiC-DPF with Gas Permeability for Emission Control”, SAE Technical Paper No. 2005-01-0578, SAE SP, 1942Diesel Exhaust Emission Control, pp. 85-92.
 4. Konstandopoulos A.G., Papaioannou E., Zarvalis, D., Skopa, S., Baltzopoulou P., Kladopoulou, E., Kostoglou M., Lorentzou S. (2005) “Catalytic Filter Systems with Direct and Indirect Soot Oxidation Activity”, SAE Technical Paper No. 2005-01-0670, SAE SP, 1942Diesel Exhaust Emission Control, pp. 167-182. Also in SAE Trans. 114( Fuels & Lubricants), pp. 243-258.
 5. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Vlachos N., Kladopoulou E. (2005) “Progress in Diesel Particulate Filter Simulation” SAE Technical Paper No. 2005-01-0946, SAE SP, 1940, Diesel Exhaust Emission Control Modeling, pp. 11-40.
 6. Konstandopoulos A.G., Vlachos N., Stavropoulos I, Skopa S., Schumacher U., Woiki D., Frey M. (2005) “Study of a Sintered Metal Diesel Particulate Trap”, SAE Technical Paper No. 2005-01-0968, SAE SP, 1940, Diesel Exhaust Emission Control Modeling, pp. 217-228. Also in SAE Trans. 114( Fuels & Lubricants), pp. 465-475.
 7. Brandstätter W., Leixnering J., Faraldi P., Borla E., Ranalli M., Vlachos N., Konstandopoulos A.G. (2005) "The STYFF-DEXA Project: Advanced Simulation Tools for Ceramic Foam Diesel Particulate Filters" SAE Technical Paper No. 2005-24-005.
 8. Konstandopoulos A.G., Modis Th. (2005) “Urban Guerrilla Activities in Greece”, Technological Forecasting and Social Change72(1), pp. 49-58.
 1. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (2004) "Microstructural Aspects of Soot Oxidation in Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2004-01-0693, SAE SP, 1861Diesel Exhaust Emission Control Modelling, pp. 91-106. Also in SAE Trans. 114 (J. Fuels & Lubricants), pp. 1-14.
 2. Konstandopoulos A.G., Zarvalis D., Papaioannou E., Vlachos N.D., Boretto G., Pidria M.F., Faraldi P., Piacenza O., Prenninger P., Cartus T., Schreier H., Brandstatter W., Wassermayr C., Lepperhof G., Scholz V., Luers B., Schnitzler J., Claussen M., Wollmann A., Maly M., Tsotridis G., Vaglieco B.M., Merola S. S., Webster D., Bergeal D., Gorsmann C., Obernosterer H., Fino D., Russo N., Saracco G., Specchia V., Moral N., D'Anna A., D'Alessio A., Zahoransky R., Laile E., Schmidt S., Ranalli M. (2004) "The Diesel Exhaust Aftertreatment (DEXA) Cluster: A Systematic Approach to Diesel Particulate Emission Control in Europe", SAE Tech. Paper No. 2004-01-0694, SAE SP, 1861Diesel Exhaust Emission Control Modelling, pp. 107-122. Also in SAE Trans. 114 (J. Fuels & Lubricants), pp. 16-31.
 3. Konstandopoulos A.G., Kladopoulou E. (2004) "The Optimum Cell Density for Wall-Flow Monolithic Filters: Effects of Filter Permeability, Soot Cake Structure and Ash Loading", SAE Tech. Paper No. 2004-01-1133, SAE SP, 1861Diesel Exhaust Emission Control Modelling, pp. 181-192. Also in SAE Trans. 114 (J. Fuels & Lubricants), pp. 32-43.
 1. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Housiada P., Vlachos N., Zarvalis D. (2003) "Multichannel Simulation of Soot Oxidation in Diesel Particulate Filters", SAE Tech. Paper No. 2003-01-0839, SAE Trans. 112 (J. Fuels & Lubricants), pp. 587-604. Also in SAE SP, 1755Diesel Emission Measurement and Modelling, pp. 131-148.
 2. Kladopoulou E., Yang S.L., Johnson J.H., Parker G.G., Konstandopoulos A.G. (2003) "A Study Describing the Performance of Diesel Particulate Filters During Loading and Regeneration-A Lumped Parameter Model for Control Applications", SAE Tech. Paper No. 2003-01-0842, SAE Trans. 112 (J. Fuels & Lubricants), pp. 647-668. Also in SAE SP, 1755Diesel Emission Measurement and Modelling, pp. 193-214.
 3. Konstandopoulos A.G., Vlachos N., Housiada P., Kostoglou M. (2003) "Simulation of Triangular-Cell-Shaped, Fibrous Wall-Flow Filters", SAE Tech. Paper No. 2003-01-0844, SAE Trans. 112 (J. Fuels & Lubricants), pp. 680-690. Also in SAE SP, 1755Diesel Emission Measurement and Modelling, pp. 227-238.
 4. Konstandopoulos A.G. (2003) "Flow Resistance Descriptors for Diesel Particulate Filters: Definitions, Measurements and Testing", SAE Tech. Paper No. 2003-01-0846, SAE Trans. 112 (J. Fuels & Lubricants), pp.700-712. Also in SAE SP, 1755Diesel Emission Measurement and Modelling, pp. 249-261.
 5. Kostoglou M., Housiada P., Konstandopoulos A.G. (2003) "Multi-Channel Simulation of Regeneration in Honeycomb Monolithic Diesel Particulate Filters", Chemical Engineering Science, 58 (14), pp. 3273-3283.
 1. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2002) “On the Transient Heat Transfer Through the Solid Phase in Aggregates and Deposits”, Industrial and Engineering Chemistry Research41 (13), pp. 3317-3325.
 2. Di Stasio S., Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (2002) “Cluster-Cluster Aggregation Kinetics and Primary Particle Growth of Soot Nanoparticles in Flame by Light Scattering and Numerical Simulations”, Journal of Colloid and Interface Science247 (1), pp. 33-46.
 3. Konstandopoulos A.G., Skaperdas E., Masoudi M. (2002) "Microstructural Properties of Soot Deposits in Diesel Particulate Traps", SAE Tech. Paper No. 2002-01-1015, SAE Trans. 111 (J. Fuels & Lubricants), pp. 434-442. Also in SAE SP, 1673Diesel Exhausts Emission Control, pp. 181-190.
 1. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Housiada P. (2001) “Spatial Non-Uniformities in Diesel Particulate Trap Regeneration”, SAE Tech. Paper No. 2001-01-0908, SAE Trans. 110 (J. Fuels & Lubricants), pp. 609-620. Also in SAE SP, 1582Diesel Emission Control, pp. 111-122.
 2. Konstandopoulos A.G., Skaperdas E., Masoudi M. (2001) “Inertial Contributions to the Pressure Drop of Diesel Particulate Filters”, SAE Tech. Paper No. 2001-01-0909, SAE Trans. 110 (J. Fuels & Lubricants), pp. 621-630.  Also in SAE SP, 1582Diesel Emission Control, pp. 123-132.
 3. Masoudi M., Konstandopoulos A.G., Nikitidis M. S., Skaperdas E., Zarvalis D., Kladopoulou E., Altiparmakis C. (2001) “Validation of a Model and Development of a Simulator for Predicting the Pressure Drop of Diesel Particulate Filters”, SAE Tech. Paper No. 2001-01-0911, SAE Trans. 110 (J. Fuels & Lubricants), pp. 650-656. Also in SAE SP, 1582Diesel Emission Control, pp. 153-160.
 4. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2001) “Evolution of Aggregate Size and Fractal dimension During Brownian Coagulation”, Journal of Aerosol Science32 (12), pp. 1399-1420.
 5. Karadimitra K., Papaioannou E., Konstandopoulos A.G. (2001) “Oxidation of Diesel Particulate in Catalytic Filters Coated by Aerosol Spray Pyrolysis”, Journal of Aerosol Science32 (Suppl. 1), pp. 233-234.
 1. Konstandopoulos A.G. (2000) "Deposit Growth Dynamics: Particle Sticking and Scattering Phenomena", Powder Technology109 (1-3), pp. 262-277.
 2. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (2000) "Reciprocating Flow Regeneration of Soot Filters", Combustion and Flame121 (3), pp. 488-500.
 3. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2000) "http://dx.doi.org/10.1016/S0021-8502(99)00066-X">Particulate Deposit Shape Evolution on Cylinders in Cross Flow at High Stokes Numbers", Journal of Aerosol Science31 (4), pp. 427-436.
 4. Konstandopoulos A.G., Kladopoulou E., Skaperdas E. (2000) "Transient Filtration of Soot Particles in Ceramic Filters", Journal of Aerosol Science31 (Suppl. 1), pp. 208-209.
 5. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (2000) "Brownian Coagulation of Fractal Aggregates", Journal of Aerosol Science31 (Suppl. 1), pp. 574-575.
 6. Konstandopoulos A.G. (2000) "Advances in Diesel Particulate Filters", Automotive Technology Asia, Sterling Publications Ltd., pp. 20-21.
 7. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M., Skaperdas E., Papaioannou E., Zarvalis D., Kladopoulou E. (2000) "Fundamental Studies of Diesel Particulate Filters: Transient Loading, Regeneration and Aging", SAE Tech. Paper No. 2000-01-1016, SAE Trans. 109 (J. Fuels & Lubricants), pp. 683-705. Also in SAE SP, 1497, Diesel Exhaust Aftertreatment, pp. 189-211. Also in Diesel Particulate Emissions: Landmark Research 1994-2001 (ISBN Number: 0-7680-0998-7).
 1. Konstandopoulos A.G., Skaperdas E., Warren, J., Allanson R. (1999) “Optimized Filter Design and Selection Criteria for Continuously Regenerating Diesel Particulate Traps”, SAE Tech Paper No. 1999-01-0468, SAE Trans. 108 (J. Fuels & Lubricants), pp. 279-287. Also in SAE SP, 1414, Diesel Exhaust Aftertreatment, pp. 183-192. Also in Diesel Particulate Emissions: Landmark Research 1994-2001 (ISBN Number: 0-7680-0998-7).
 2. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (1999) “Fractal Aggregate Coagulation Dynamics”, Journal of Aerosol Science30 (Suppl 1), pp. S447-S448.
 3. Konstandopoulos A.G., Kostoglou M. (1999) “Periodically Reversed Flow Regeneration of Diesel Particulate Traps”, SAE Tech Paper No. 1999-01-0469, SAE Trans. 108 (J. Fuels & Lubricants), pp. 289-302. Also in SAE SP, 1414, Diesel Exhaust Aftertreatment, pp. 193-206.  Also in Diesel Particulate Emissions: Landmark Research 1994-2001 (ISBN Number: 0-7680-0998-7).
 1. Konstandopoulos A.G., Rosner D.E. (1997) “The Initial Sticking Fraction of Inertially Impacting Particles on Cylindrical and Spherical Collectors”, Journal of Aerosol Science28 (Suppl. 1), pp. S89-S90.
 2. Kostoglou M., Konstandopoulos A.G. (1997) “High Stokes Number Particulate Deposit Growth Dynamic on a Cylinder in Cross-Flow”, Journal of Aerosol Science28 (Suppl. 1), pp. S651-S652.
 1. Konstandopoulos A.G., Rosner D.E. (1995) “Inertial Effects on Thermophoretic Transport of Small Particles to Walls with Streamwise Curvature-I: Theory'', International Journal of Heat and Mass Transfer38 (12), pp. 2305-2315.
 2. Konstandopoulos A.G., Rosner D.E. (1995) “Inertial Effects on Thermophoretic Transport of Small Particles to Walls with Streamwise Curvature-II: Experiment'', International Journal of Heat and Mass Transfer38 (12), pp. 2317-2327.
 3. Konstandopoulos A.G., Aifantis E.C. (1995) “A Discrete Model of Crack Growth by Stress-Assisted Migration/Aggregation of Point Defects”, Journal of the Mechanical Behavior of Materials6 (1), pp. 85-91.
 4. Rosner D.E., Tandon P., Konstandopoulos A.G. (1995) “Local Size Distributions of Particles Deposited by Inertial Impaction on a Cylindrical Target in Dust-Laden Streams”, Journal of Aerosol Science26 (8), pp. 1257-1279.
 1. Konstandopoulos A.G., Labowsky M., Rosner D.E. (1993) “Inertial Deposition of Particles from Potential Flows Past Cylinder Arrays”, Journal of Aerosol Science24 (4), pp. 471-483.
 1. Konstandopoulos A.G. (1990) “Deposition of Inhaled Aerosol Particles in a Generation of the Tracheobronchial Tree”, Journal of Aerosol Science21 (7), pp. 983-987.
 1. Konstandopoulos A.G., Johnson J.H. (1989) “Wall-Flow Diesel Particulate Filters-Their Pressure Drop and Collection Efficiency”, SAE Tech Paper No. 890405, SAE Trans. 98 sec. 3 (J. Engines), pp. 625-647;  Also included in Diesel Particulate Emissions: Measurement Techniques, Fuel Effects and Control Technology, SAE Progress in Technology Series, PT-42, pp. 421-443, (1992).
 1. Konstandopoulos A.G., Gratz L.D., Johnson J.H., Bagley S.T., Leddy D.G. (1988) “Ceramic Particulate Traps for Diesel Emissions Control-Effects of a Manganese-Copper Fuel Additive”, SAE Tech Paper No. 880009, SAE Trans. 97 sec. 6 (J. Engines) pp. 37-53.

Διδακτορικές & Διπλωματικές Εργασίες

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Σε Εξέλιξη
 1. Oikonomidou Chrysoula
 2. Poravou Chara
 3. Syrigou Maria
Ολοκληρωμένες
 1. Dimitrakis D., “Solar-Thermo-Chemical Reactors with a Zero Carbon Footprint”, Department of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
 2. Kastrinaki G., “Synthesis and Characterization of Nanostructured Porous Materials for Environmental and Energy Applications”, Department of Mechanical Engineering, University of Western Macedonia
 3. Melas Α., “Experimental and Theoretical Study of the Formation and Structure of Soot Aggregates”, Department of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
 4. Pagkoura C., “Development of Catalytic Nanostructured Coatings on Porous Substrates for Environmental Applications”, Department of Mechanical Engineering, University of Western Macedonia
 5. Lorentzou S., “Aerosol Nanoparticle Synthesis and their Application on Monolithic Reactors for Catalytic Soot Oxidation and Solar Hydrogen Production from Water-Splitting”, Department of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki (2011)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε Εξέλιξη ή Ολοκληρωμένες
 1. K. Bakatselou, “Formation of Redox Materials in Monolithic Structures for Solar-Thermochemical Reactors” (2012)
 2. Μ. Maglara, “Development and Characterization of Materials for the Sabatier Reaction” (2011)
 3. E. Fotiadou, “CO2 Thermochemical Splitting” (2011)
 4. N. Psara, “Isotopic Study of Redox Materials” (2011)
 5. D. Pappas, “Evaluation of Catalytic Soot Particulate Filters” (2011)
 6. G. Kladaras, “Technoeconomical Study of Solar Thermochemical Facilities for the Production of Hydrogen from the Dissociation of Water” (2010)
 7. P. Pilavakis, “Ferrite Synthesis via the Process of Self-Propagating High Temperature Synthesis for the Solar Thermochemical Dissociation of Water” (2010)
 8. A. Koutsianos, C. Tsoukalas, “Measurement of Nanoparticles and Gaseous Pollutants in the vicinity of Thessaloniki” (2010)
 9. C. Lekkos, “Computational Study of a Solar-Thermochemical Reactor for Hydrogen Production via Vapor Splitting Reaction” (2009(
 10. Α. Kolomvaki, Α. Paraskaki, “Isotopic Characterization of Redox Materials” (2009)
 11. Α. Georgiadi, “Characterization of Materials for Solar Thermochemical Dissociation of Water” (2009)
 12. V. Polatidis, “Computational Analysis of Raman Spectra for the Characterization of Soot Nanoparticles” (2009)
 13. A. Melas, “Development and Characterization of Materials for the Chemical Looping Combustion Process” (2009)
 14. D. Tsaoulidis, “Solar-Thermal Hydrogen Production: SO3 Decomposition via S-Based Thermochemical Cycles” (2009)
 15. P. Konstandinidis, I. Mavrovas, “Construction of a Self-Controlled Reflector Heliostat for Solar-Thermochemical Processes” (2009)
 16. Zygogianni Alexandra, “Σύνθεση καταλυτικών νανοσωματιδίων μικτών οξειδίων μέσω αυτοπροωθούμενων αντιδράσεων καύσεως στην υγρή φάση, χαρακτηρισμοί και αξιολόγησή τους σε καταλυτικές διεργασίες αέριας αντιρρύπανσης” (2003)

Επικοινωνία

Καθ. Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος
Καθ. Αθανάσιος ΚωνσταντόπουλοςΚαθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου
Τ.Θ. 60361
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498192
Fax: (+30) 2310 498190

Επικοινωνία

 

Θεσσαλονίκη

+30 2310 498112

+30 2310 498130

 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
    57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πτολεμαΐδα

+30 24630 55300 / 54679

+30 24630 55301

4ο χλμ Πτολεμαϊδας-Μποδοσακείου
    520 00, Πτολεμαΐδα, Ελλάδα

Athens

+30 211 1069500

+30 211 1069501

 Αιγιαλείας 52
    151 25, Αθήνα, Ελλάδα

Τελευταία Νέα

Επιστημονικά Σεμινάρια

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-7VEZBMXSQC');
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσει καλύτερη εμπειρία στην περιήγησή σας.