• +30 2310 498112
 • Mon - Fri 8:00 - 16:00 (GMT +2)

Παρουσίαση Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών (ΕΑΥ) του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) ιδρύθηκε στα μέσα του 2001. Στεγάζεται στην Α’ Πτέρυγα των κτιρίων του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης και καταλαμβάνει μια συνολική επιφάνεια 250 τετρ. μέτρων.

The short history of the laboratory is being compensated by the large scientific experience of its researchers in topics of applied scientific research towards the development of technological innovations, very often, with economic success. As indicated in the first page LIM positions itself at the interface between materials science, synthesis process engineering and application design aiming towards an integrated and multidisciplinary approach which is believed to be the most promising way to innovative industrial developments.

LIM is focusing its research and development activities mainly on ceramic materials and in the areas of:

 • functional ceramics (electronic and telecommunication ceramic materials, catalysts)
 • structural ceramics (defined micro- and nano-porous structures such as inorganic membranes)

Besides the synthesis and experiment oriented activities LIM considers important for it’s capabilities and is developing ‘horizontal’ activity concerning theoretical simulations of amorphous or polycrystalline microstructures aiming towards a better understanding of the various physicochemical (transport) processes taking place inside the microstructure and an a-priori behavior prediction.

Fields

Το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών του Ινστιτούτου ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας και βιομηχανικής παραγωγής ερευνητικών του αποτελεσμάτων, που αφορούν την ανάπτυξη υλικών ηλεκτρομαγνητικής απορρόφησης. Μέσω του νέου τεχνοβλαστού Fields του εργαστηρίου σήμερα πλέον διατίθενται ως δομικά υλικά θωράκισης πλακίδια των σειρών:

FerroxTile H

FerroxTile H

για απορρόφηση από υψίσυχνες πηγές όπως π.χ. τα στοιχεία του δικτύου κινητής τηλεπικοινωνίας.

FerroxTile L

FerroxTile L

για απορρόφηση από χαμηλόσυχνες πηγές όπως π.χ. τα στοιχεία του δικτύου ηλεκτροδότησης.

FerroxTile G

FerroxTile G

για εξειδικευμένες εφαρμογές υπέρ-υψηλών συχνοτήτων έως 90 GHz. -Πλέον των προϊόντων διατίθεται και υπηρεσία ηλεκτρομαγνητικών μετρήσεων για την αξιολόγηση της έντασης των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων σε καθ’ υπόδειξη χώρους.

Ερευνητικές Περιοχές

Το Eργαστήριο ΕΑΥ τοποθετείται στη διεπιφάνεια των περιοχών της επιστήμης υλικών, των διεργασιών και τεχνολογιών σύνθεσης και του σχεδιασμού τελικών εφαρμογών. Πρόκειται για ένα εργαστήριο εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη νέων υλικών για νέα προϊόντα και καινοτόμες εφαρμογές.

Aπό το ευρύ φάσμα των ανόργανων υλικών το Ε.Α.Υ. εστιάζει τις δραστηριότητές του στα κεραμικά υλικά (οξείδια ή μίγματα οξειδίων των μετάλλων) και συγκεκριμένα:

a1Υλικά για εφαρμογές μικροηλεκτρονικής ή αισθητήρων όπως μαγνητικά, διηλεκτρικά, πιεζοηλεκτρικά κεραμικά καθώς και υλικά για κατάλυση χημικών διεργασιών (π.χ. για την παραγωγή υδρογόνου).

b2Σύνθεση (με τεχνολογία sol – gel) κεραμικών μεμβρανών μικρο- ή νανοπορώδους δομής με στόχο των διαχωρισμό υγρών ή αερίων μιγμάτων (π.χ. επεξεργασία αποβλήτων).

c3Πρόκειται για μια οριζόντια ερευνητική δραστηριότητα με εφαρμογή σε όλες τις περιοχές ανάπτυξης νέων υλικών του εργαστηρίου.

Διακρίσεις

Προσωπικό

Ερευνητές

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Καλδής Σωτήρης
Κύριος ΕΛΕ, Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498254

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Ζασπάλης Βασίλειος
Καθηγητής, Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
(+30) 2310 498115
Κικκινίδης Ευστάθιος
Καθηγητής, Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
(+30) 2310 498116

Επιστημονικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Αναγνωστάκης Νίκος
Χημικός Μηχανικός
Εύδου Αντιγόνη
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498145
Κόγιας Γεώργιος
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498114
Ματσούκα Χαριτίνη
Χημικός Μηχανικός, MSc
(+30) 2310 498250
Παπαϊωάννου Σαββίνα-Μαρία
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498419
Παπασπυροπούλου Μαρία
Χημικός Μηχανικός

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Γκρέκου Τριανταφυλλιά
Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498254

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές / Διδάκτορες

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Καστρινάκη Γεωργία
Δρ Φυσικός
(+30) 2310 498419
Τσακαλούδη Βασιλική
Δρ Χημικός
(+30) 2310 498109, (+30) 2310 498116

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό

Ονοματεπώνυμο
Ειδικότητα
Email
Τηλέφωνο
Χάιδου Κωνσταντίνα
Δρ Χημικός Μηχανικός
(+30) 2310 498288

Εξοπλισμός

Το εργαστήριο για την επιτυχή διεκπεραίωση των ερευνητικών του υποχρεώσεων διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που το καθιστά σαν ένα από τα πιο εξοπλισμένα εργαστήρια ανόργανων υλικών στον Ελλαδικό χώρο. Το εργαστήριο διαθέτει:

Εξοπλισμό τεχνολογίας κατεργασίας κόνεως

Among the available equipment are included:

 • Rotary blade dry mixing machines
 • Powder ball milling equipment at variable milling intensities
 • Air or infrared drying devices for the drying of powder suspensions
 • Powder de-aggregating and crashing devices
 • Roll granulation devices for the manufacturing of granulated powders with good rheological properties (i.e. good press matrix filling properties)
 • Pelletising machines for the manufacturing of relatively dense pellets (flakes) from powder mixtures.
 • Sieving set for morphological classification of pellets or granules.
 • Compaction equipment at pressures up to 1000 kg/cm 2 for the manufacturing of various simple geometry samples (i.e. cylindrical, rectangular or toroidal shapes).
 • Prefiring furnaces for prefiring of solid mixtures up to 1100o C under ambient or nitrogen atmospheres.

Fully computerized and programmable sintering furnaces at temperatures up to 1400o C able to execute firings under programmable conditions of temperature and partial pressure of oxygen.

Εκτελούμενα Ερευνητικά Προγράμματα

ΤίτλοςΠροϋπολογισμός (€)Διάρκεια
Methods for in-situ ncharacterizationanopore  163,000 2004-2008
Hydrogen Production Technologies 65,000 2003-2006
Development of Catalysts for Solar Water Dissociat. 240,000 2002-2005
Development of Simulation Models 151,250 2002-2005
Development of Ceramic Membranes 180,000   2001-2004
Ενίσχυση Εργαστηρίου Ανόργανων Υλικών  500,000 2003-2006 
Development of new high frequency magnetic materials  400,000 2005-2007
Development of telecom magnetic materials 400,000 2003-2006
Development of new magnetic materials 500,000 2001-2003

Total

2,599,250

  

Υπηρεσίες

Στα πλαίσια των δυνατοτήτων του το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών διαθέτει τον εξοπλισμό του για την παροχή υπηρεσιών στην εγχώρια ή ευρωπαϊκή εν γένει βιομηχανία. Συγκεκριμένα το εργαστήριο μπορεί να παρέχει υπηρεσίες:

 • Χημικής ανάλυσης
 • Δομικής ανάλυσης
 • Μορφολογικής ανάλυσης
 • Θερμικής ανάλυσης
 • Θερμομηχανικής ανάλυσης
 • Μικροσκοπικής (μορφολογικής και χημικής) εξέτασης δειγμάτων
 • Τεχνολογιών κατεργασίας κόνεως
 • Πλήρους χαρακτηρισμού ηλεκτρικών και μαγνητικών ιδιοτήτων στερεών
 • Δοκιμαστικού διαχωρισμού υγρών μιγμάτων
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΕΛΑΤΗΣΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΗΘΗΚΑΝ
HispanoFerritas-Spain Product failure causes identification
Ferroxcube-the Netherlands Benchmarking and competitor material analysis and evaluation
FerPol-Poland Method development for unit operation and process control
Filippoloulos-Greece Evaluation of membrane processes for BOD reduction in olive oil refineries below the specified limit for biological treatment acceptance
Municipality of N.Efkarpia-Greece Evaluation of atmospheric pollution around the community
Siemens-Greece Accelerated life time test methods in telecom modules
Core Consulting-Germany Evaluation of nanoparticles prepared by different methods
Thyssen Krupp Stahl-Germany Evaluation of membrane process for upgrading liquid waste streams
Institute of Materials, Demokritus-Greece Preparation of spinel ferrite targets for gas phase deposition
Universiy of Ioannina-Greece Testing of the catalytic activity of various perovskite materials

Συνεργασίες

Εκτός των συνεργασιών που έχει αναπτύξει το εργαστήριο με διάφορα ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη συνεργασιών με παραγωγικούς φορείς. Αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα συνεργασίες (κυρίως με τη μορφή ερευνητικών προγραμμάτων) με τις βιομηχανίες:

 • University of Delft – Ολλανδία
 • University of Krakow – Πολωνία
 • University of Montpellier – Γαλλία
 • Demokritos – Ελλάδα
 • Hispanoferritas – Ισπανία
 • Ferroxcube – Ολλανδία
 • Pro Core Management – Γερμανία
 • Thyssen Krupp Stahl – Γερμανία
 • Filippopoulos – Ελλάδα
 • Repsol – Ισπανία
 • DLR – Γερμανία
 • TNO

Δημοσιεύσεις

 1. V. L. Yfanti, E.S. Vasiliadou, S. Sklari, A.A. Lemonidou, "Hydrodeoxygenation of glycerol with in situ H2 formation over Pt catalysts supported on Fe modified Al2O3: effect of Fe loading", Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 92(9), 2236-2245, 2017
 2. Z. Vryzas, V. C. Kelessidis, L. Nalbantian, V. Zaspalis, D. I. Gerogiorgis, Y. Wubulikasimu, "Effect of temperature on the rheological properties of neat aqueous Wyoming sodium bentonite dispersions", Applied Clay Science 126, 26-36, 2017
 3. C. Beatrice, V. Tsakaloudi, S. Dobak, V. Zaspalis, F. Fiorillo, "Magnetic Losses versus sintering treatment in Mn-Zn Ferrites", J. Magn. Magn. Mat. 429, 129-137, 2017
 4. L. Nalbandian, A. Evdou, V.T. Zaspalis, "Industrial waste minerals and naturally occurring minerals as inexpensive oxygen carriers for chemical looping combustion", Intern. J. Global Warming 13(3,4), 353, 2017
 5. I. Teknetzi , P. Nessi, V. Zaspalis, L. Nalbandian, "Ni-ferrite with structural stability for solar thermochemical H2O/CO2 splitting", Intern. J. Hydrogen Energy (42, 26231_242, 2017
 6. E. Ksepko, P. Babiński, L. Nalbandian, "The redox reaction kinetics of Sinai ore for chemical looping combustion applications", Applied Energy, 190, 1258-1274, 2017
 7. M. Mitov, E. Chorbadzhiyska, L. Nalbandian, Y. Hubenova, "Nickel-based electrodeposits as potential cathode catalysts for hydrogen production by microbial electrolysis", Journal of Power Sources, 356, 467-472, 2017
 8. G. Pantoleontos, T. Theodoridis, M. Mavroudi, E.S. Kikkinides, S.P. Kaldis, A.E. Pagana, A.E., "Modelling, simulation, and membrane wetting estimation in gas-liquid contacting processes", Canadian Journal of Chemical Engineering, 95(7), 1352-1363, 2017
 1. A. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian, "Ferrites as RedOx Catalysts for Chemical Looping Processes", Fuel 165, 367-378, 2016
 2. L. Νalbandian, E. Patrikidou, V. Zaspalis, A. Patrikidou, E. Hatzidaki, C. Papandreou, "Magnetic Nanoparticles in Medical Diagnostic Applications: Synthesis, Characterization and Proteins Conjugation", Current nanoscience 2016, 12
 3. K. V. Plakas, S. D. Sklari, D. A. Yiankakis, G. T. Sideropoulos, V. T. Zaspalis, A. J. Karabelas, "Removal of organic micropollutants from drinking water by a novel electro-Fenton filter: Pilot-scale studies", Water Research 91, 183-194, 2016
 4. G. Kogias, V.T. Zaspalis, "Temperature stable MnZn ferrites for applications in the frequency region of 500 kHz", Ceramics International, 2016
 5. A. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian, "Experimental Study of Fe-Mn minerals as low cost oxygen carriers in chemical looping combustion processes", WSEAS Trans. on environ. and Devel., 12, 20-26, 2016
 6. C.A. Stergiou, V. Zaspalis, "Impact of ferrite shield properties on the low power inductive power transfer", IEEE Tans. On Magn. 52(8), 8401609, 2016
 7. Ksepko, E., Babinski, P., Evdou, A., Nalbandian, L., "Studies on the redox reaction kinetics of selected, naturally occurring oxygen carrier", Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 124(1), pp. 137-150
 8. Mitov, M., Chorbadzhiyska, E., Nalbandian, L., Hubenova, Y., "Nickel-based electrodeposits as potential cathode catalysts for hydrogen production by microbial electrolysis", Journal of Power Sources (In Press)
 9. S. Bezergianni, V. Dagonikou, S. Sklari, "The suspending role of H2O and CO on catalytic hydrotreatment of gas-oil; Myth or reality?", Fuel Processing Technology, 144 (2016) 20-26
 10. D. Koutsonikolas, G. Pantoleontos, M. Mavroudi, E.S. Kikkinides, D. Konstandinidis, "Pilot tests of CO2 capture in brick producing industry using gas-liquid contact membranes", Int. J. of Energy and Environ. Engineering, 7(1), 61-68, 2016
 11. G. N. Nikolaidis, E.S. Kikkinidis, M.C. Georgiadis, "Model-Based Approach for the Evaluation of Materials and Processes for Post-Combustion Carbon Dioxide Capture from Flue Gas by PSA/VSA Processes", Ind. and Engin. Chem. Res. 55(3), 635-646, 2016
 1. A. Stergiou, V. Zaspalis, "The role of prefiring in the development of Mn–Zn spinel ferrites for inductive power transfer", Ceramics International 41, 4798-4804, 2015
 2. K. Stylianou, S. D. Sklari, D. Zamboulis, V. T. Zaspalis, "Development of bubble-less ozonation and membrane filtration process for the treatment of contaminated water", Journal of Membrane Science, 492, 40-47, 2015
 3. Sklari, A. Pagana, L. Nalbandian, V. Zaspalis, "Ceramic Membrane Materials and Process for the Removal of As(III)/As(V) ions from water", Journal of Water Process Engineering, 5, 42-47, 2015
 4. Sklari, K. Plakas, P. Petsi, V. Zaspalis, A. Karabelas, "Toward the Development of a Novel Electro-Fenton System for Eliminating Toxic Organic Substances from Water. Part 2. Preparation, Characterization, and Evaluation of Iron-Impregnated Carbon Felts as Cathodic Electrodes", Industrial & Engineering Chemistry Research, 54(7), 2059-73, 2015
 5. Kogias, V. Zaspalis, "New MnZn-Ferrite with low losses at 500 kHz over a broad temperature range", Physics Procedia, 75, 1286-1293, 2015
 6. A. Stergiou, V. Zaspalis, "High frequency properties of ferrite/Fe-Si-Al alloy soft magnetic composites", 75, 1389-1395, 2015
 7. Chorbadzhiyska, M.Mitov, L.Nalbandian,Y.Hubenova, "Effect of the support material type on the electrocatalytic activity of Pd-Au electrodeposits in neutral electrolyte", International Journal of Hydrogen Energy, 40(23), 7329-7334
 8. N. Nikolaidis, E. S. Kikkinides, M. C. Georgiadis, "Modelling and Simulation of Pressure Swing Adsorption (PSA) Processes for post-combustion Carbon Dioxide (CO2) capture from flue gas", Computer Aided Chemical Engineering, 37, 287-292, 2015
 9. S. Kikkinides, P. A. Monson, "Dynamic density functional theory with hydrodynamic interactions: Theoretical development and application in the study of phase separation in gas-liquid systems", Journal of Chemical Physics, 142(9), Art. Nr. 094706, 2015
 10. A. Stergiou, A. Z. Stimoniaris, C. G. Delides, "Hybrid Nanocomposites With Organoclay and Carbon-Based Fillers for EMI Suppression", IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility, 57(3), 470-476, 2015
 11. Papastergiadis, S. Sklari, A. Zouboulis, A. Chasiotis, P. Samaras, "The use of steelmaking slag for sewage sludge stabilization", E. Papastergiadis, S. Sklari, A. Zouboulis, A. Chasiotis, P. Samaras, Desalination and Water Treatment, 55(7), 1697-1702, 2015
 1. V. Tsakaloudi, G. Kogias, V. Zaspalis, "Process and material parameters towards the design of fast firing cycles fast firing cycles for high permeability MnZn-ferrites", Journal of Alloys and Compounds 588, 222-227, 2014
 2. C. A. Stergiou, V. Zaspalis, "Analysis of the complex permeability of NiCuZn-ferrites up to 1GHz with regard to the Cu-content and sintering temperature", Ceramics International 20, 357-366. 2014
 3. V. Tsakaloudi, D. Holz, V. Zaspalis, "The effect of externally applied uniaxial compressive stress on the magnetic properties of MnZn-ferrites", Journal of Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, 61(1),p.204, 2014
 4. G. Kogias, D. Holz, V. Zaspalis, "New MnZn Ferrites with High Saturation Flux Density", Journal of Japan Society of Powder and Powder Metallurgy. 61(1), p.201, 2014
 5. D.Holz, A. Pagana, V. Tsakaloudi, G. Kogias, V. Zaspalis, "Fundamentals of the Densification Mechanism of NiCuZn-Ferrites", Journal of Japan Society of Powder and Powder Metallurgy, 61(1), p.75, 2014
 6. L. Nalbandian, A. Evdou, D. Holz Z. Nikolaidou, V. Zaspalis, "Ferrites as RedOx Catalysts for Chemical Looping and Thermochemical Water Splitting Processes", Journal of Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 61(1), p.173, 2014
 7. E. Eleftheriou, V. Tsakaloudi, G. Kogias, M. Zagorowska, V. Zaspalis, "Hexagonal Ferrite Materials for the Manufacturing of Very High Frequency (~95 GHz) Non Reciprocal Components", Journal of Japan Society of Powder and Powder Metallurgy 61(1), p.296, 2014
 8. V. T. Zaspalis, V. Tsakaloudi, G. Kogias, "Ceramic Magnetic Materials: Targeted Design for New Emerging Applications", European Physics Journal 75,04004, 2014
 9. E. Papastergiadis, S. Sklari, A. Zouboulis, A. Chasiotis, P. Samaras, "The use of steelmaking slag for sewage sludge stabilization", Desalination and Water Treatment, 51(25-27) (2014) 1-6
 10. V.J. Inglezakis, A.A. Zorpas, A. Karagiannidis, P. Samaras, I. Voukalli, S. Sklari, "European Union legislation on sewage sludge management", Fresenius Environmental Bulletin, 23(2A), (2014) 635-639
 11. Kikkinides, E.S., Politis, M.G., "Linking pore diffusivity with macropore structure of zeolite adsorbents. Part I: Three dimensional structural representation combining scanning electron microscopy with stochastic reconstruction methods", Adsorption 20(1), 5-20, 2014
 12. Kikkinides, E.S., Politis, M.G., "Linking pore diffusivity with macropore structure of zeolite adsorbents. Part II: Simulation of pore diffusion and mercury intrusion in stochastically reconstructed zeolite adsorbents", Adsorption 20(1), 21-35, 2014
 1. V. Tsakaloudi, D. Holz, V. Zaspalis "The effect of uniaxial compressive stress on the magnetic properties of power MnZn-ferrites", Journal of Materials Science, 48, 3825-3833, 2013
 2. V. Tsakaloudi, D. Sakellari, E. Polychroniadis, V. Zaspalis, "Stress relaxation phenomena in NiCuZn-ferrites induced by annealing", Journal of Materials Science 48, 3692-3699, 2013
 3. K. Plakas, A. Karabelas, S. Sklari, V. Zaspalis, "Toward the development of a novel electro-fenton system for eliminating toxic organic substances from water. Part 1: In situ generation of hydrogen peroxide", Industrial and Engineering Chemistry Research 52(39, 13948-13956, 2013
 4. S.D. Sklari, S. Szymanska, P. Samaras, V. T. Zaspalis, A.I. Zouboulis, "NanoMembraneWater: Development of Innovative Hybrid Processes for Contaminated Water Treatment using Nanoporous Membranes", Desalination and Water Treatment 51(25-27), 4938-4946, 2013
 5. E. Halevas, A. Malakopoulos, A. Delimitis, V. Zaspalis, G. Litsardakis, A. Salifoglou, "Manganese Oxychloride Modified Hydrophobic Silica Targets Removal of Nitrates from Water", Water Air Soil Pollution, 224, 1958-1970, 2013
 6. D. Koutsonikolas, S.P. Kaldis, G. Pantoleontos, V. Zaspalis, G. Sakellaropoulos, "Techno Economic Assessment of polymeric ceramic and metallic membranes integration", Chemical Engineering Transactions, 35, 715-720, 2013
 7. Guest editorial, P. Samaras, A.I. Zouboulis S.D. Sklari, Desalination and Water Treatment, 51(13-15) (2013) 2871
 8. Makridis, SS; Gkanas, EI; Panagakos, G; Kikkinides, ES; Stubos, AK; Wagener, P; Barcikowski, S., “Polymer-stable magnesium nanocomposites prepared by laser ablation for efficient hydrogen storage”, INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, Volume: 38(26), 11530-11535 (2013).
 1. Kogias, V. Tsakaloudi, P. Van der Valk, V. Zaspalis (2012) "Improvement of the properties of MnZn ferrite power cores through improvements on the microstructure of the compacts" Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 324, pp. 235-244
 2. Pantelis Kouvaris, Andreas Delimitis, Vassilis Zaspalis, Dimitrios Papadopoulos, Sofia A. Tsipas, Nikolaos Michailidis (2012) "Green synthesis and characterization of silver nanoparticles produced using arbutus unedo leaf extract" Materials Letters, 76, pp. 18-20
 3. Stergiou, Charalampos, Eleftheriou, Elena, Zaspalis, Vassilis (2012) "Enhancement of the near-field UHF RFID tags with ferrite substrates" IEEE Transactions on Magnetics, 48(4), pp. 1497-1500
 4. Kalarus, G. Kogias, D. Holz, V.T. Zaspalis (2012) "High Permeability high frequency stable MnZn-ferrites" Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 324, pp. 2788-2794
 5. Koutsonikolas, S. Kaldis, V.T. Zaspalis, G.P. Sakellaropoulos (2012) "Potential Application of a Microporous Silica Membrane Reactor for Cyclohexane Dehydrogenation" International Journal of Hydrogen Energy, 37, pp. 16302-16307
 6. Anagnostou, N. G., Makridis, S. S., Kikkinides, E. S., Christodoulou, CN; Stubos (2012) "Synthesis and Characterization of TiFe0.7-xMn0.3Vx (x=0.05, and 0.1) and Ti1-yTayFe0.7Mn0.3 (y=0.2, and 0.4) Nanostructured Metal Hydrides for Low Temperature Applications" JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY,12(12), pp. 9067-9075
 7. Pantoleontos, Grigorios, Kikkinides, Eustathios S., Georgiadis, Michael C. (2012) "A heterogeneous dynamic model for the simulation and optimisation of the steam methane reforming reactor" INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 37 (21), pp.16346-16358
 8. Koultoukis, E. D., Makridis, S. S., Roentzsch, L., Pavlidou; Ioannidou, A, Kikkinides, ES, Stubos, AΚ (2012) "Structural, Microchemistry, and Hydrogenation Properties of TiMn0.4Fe0.2V0.4, TiMn0.1Fe0.2V0.7 and Ti0.4Zr0.6Mn0.4Fe0.2V0.4 Metal Hydrides" JOURNAL OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY, 12(6), pp. 4688-4696
 9. D. Ntamitrou, A. Papakonstantinou, S. Sklari, P. Samaras (2012) "Evaluation of the operation performance of a municipal activated sludge unit" Desalination and Water Treatment, 39(1-3), pp. 271-277
 10. D. Sklari, P. Samaras, A.I. Zouboulis, A. Kungolos (2012) "Guest editorial" Desalination and Water Treatment, 39(1-3), pp. 190-191
 11. I. Chaidou, G. Pantoleontos, D. E. Koutsonikolas, S. P. Kaldis & G. P. Sakellaropoulos (2012) "Gas Separation Properties of Polyimide-Zeolite Mixed Matrix Membranes" Separation Science and Technology, 47 (7), pp. 950-962
 12. Pantoleontos, S. P. Kaldis, D. Koutsonikolas, G. Skodras & G. P. Sakellaropoulos (2012) "Analytical and numerical solutions of the mass continuity equation in the lumen side of a hollow-fiber membrane contactor with linear or nonlinear boundary conditions" Chemical Engineering Communications, 197 (5) , pp. 709-732
 1. Nalbandian L., Evdou A., Zaspalis V. (2011), "La(1-x)Sr(x)M(y)Fe(1-y)O(3-delta) perovskites as oxygen-carrier materials for chemical-looping reforming", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYDROGEN ENERGY, 36 (11), pp 6657-6670
 2. Pagana A.E., Sklari S.D., Kikkinides E.S. Zaspalis V.T. (2011), "Combined adsorption-permeation membrane process for the removal of chromium (III) ions from contaminated water", JOURNAL OF MEMBRANE SCIENCE, 367 (1-2), pp 319-324
 3. Kikkinides E.S. (2011), "Design and optimization of hydrogen storage units using advanced solid materials: General mathematical framework and recent developments" COMPUTERS & CHEMICAL ENGINEERING, 35 (9) Special Issue: SI, pp 1923-1936
 4. Kikkinides E.S., Kainourgiakis M.E., Yiotis A.G., Stubos A.K. (2011) "A Boltzmann Method for Non Ideal Gases Based on the Gradient Theory of Interfaces", Computer Aided Chemical Engineering, 29, pp 1598–1602
 1. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian. “La1−xSrxFeO3−δ perovskites as redox materials for application in a membrane reactor for simultaneous production of pure hydrogen and synthesis gas” Fuel V: 89 (6) P:1265-1273 2010
 2. Tsakaloudi, V.T. Zaspalis “Tailoring the temperature characteristics of the magnetic permeability of NiZn ferrites” Journal of Magnetism and Magnetic Materials V: 322 (5), P: 517-522 2010
 3. Koutsonikolas, S.P. Kaldis, S.D. Sklari, G. Pantoleontos, V.T. Zaspalis, G.P. Sakellaropoulos “Preparation of highly selective silica membranes on defect-free γ-Al2O3 membranes using a low temperature CVI technique” Microporous and Mesoporous Materials V: 132 (1-2), P: 276-281 2010
 4. Kikkinides ES, Kainourgiakis ME, Yiotis AG, et al. “Lattice Boltzmann method for Lennard-Jones fluids based on the gradient theory of interfaces” PHYSICAL REVIEW E V: 82 (5) No: 056705 Part 2 2010
 5. Yiotis AG, Kainourgiakis ME, Kikkinides ES, et al. “Application of the Lattice-Boltzmann method to the modeling of population blob dynamics in 2D porous domains” COMPUTERS & MATHEMATICS WITH APPLICATIONSV: 59 (7) P: 2315-2325 2010
 1. Sakellari, V. Tsakaloudi, V. Zaspalis, E.K. Polychroniadis, (2009). “The influence of the synthesis conditions of NiCuZn Ferrites on their microscopic homogeneity”. Defects and Diffusion Forum, 283-286, 483-486
 2. Nalbandian, A. Evdou, V. Zaspalis, (2009). “La1-xSrxMO3(M=Mn,Fe) perovskites as materials for thermochemical hydrogen production in conventional and membrane reactors”. International Journal of Hydrogen Energy 34 (17), 7162-7172
 3. Evdou, L. Nalbandian, V. Zaspalis, (2009). “Perovskite membrane reactor for continuous and isothermal redox hydrogen production from the dissociation of water” Journal of Membrane Science, 334, (1-2), 148
 4. Constantinos A. Krokos, Dragan Nikolic, Eustathios S. Kikkinides, Michael C. Georgiadis, Athanasios K. Stubos, (2009). “Modelling and optimization of multi-tubular metal hydride beds for efficient hydrogen storage”. International Journal of Hydrogen Energy, 34 (22), 9128-9140
 5. Michael C. Georgiadis, Efstathios S. Kikkinides, Sofoklis S. Makridis, Konstantinos Kouramas, Efstratios N. Pistikopoulos, (2009). “Design and Optimization of Advanced Materials and Processes for Efficient Hydrogen storage”. Computer Aided Chemical Engineering, 26, 183-188
 6. Michael C. Georgiadis, Eustathios S. Kikkinides, Sofoklis S. Makridis, Konstantinos Kouramas, Efstratios N. Pistikopoulos, (2009). “Design and optimization of advanced materials and processes for efficient hydrogen storage”. Computers & Chemical Engineering, 33 (5), 1077-1090
 7. Evdou, V. Zaspalis, L. Nalbandian, (2009). “La1-xSrxFeO3-δperovskites as redox materials for application in a membrane reactor for simultaneous production of pure hydrogen and synthesis gas”. Fuel, In Press, Corrected Proof, Available online 9 October 2009
 8. Sklari, E.S. Kikkinides, T. Steriotis, V.T. Zaspalis, in M.G. Buonomenna and G. Golemme (Eds.). “Synthesis, characterization and evaluation of ceramic porous membranes for gas separation”, Advanced materials for membrane preparation, e-Book, Bentham Science Publishers
 9. Kikkinides E.S., “Microstructure Representations for the Simulation of Physicochemical Processes in Porous Media”, in Progress in Porous Media Research, Editors: Kong Shuo Tian and He-Jing Shu, Novascience, (ISBN 978-1-60692-435-8), 2009
 10. Eleftheriou, V. Tsakaloudi, G. Kogias, P. van der Valk, V. Zaspalis, “New high-frequency hexagonal ferrite materials i)900 MHz RFID Antennas, ii) 94 GHz non-reciprocal devices”, IEEE Trans. Magn., special issue, vol.13, p.1-6, 2009

Διπλωματικές & Διδακτορικές Διατριβές

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ

Σε Εξέλιξη
 1.  
Ολοκληρωμένες

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σε Εξέλιξη ή Ολοκληρωμένες

Επικοινωνία

Καθ. Βασίλης Ζασπάλης
Καθ. Βασίλης ΖασπάληςΔιευθυντής Εργαστηρίου
Τ.Θ. 60361
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498114
Fax: (+30) 2310 498131

Επικοινωνία

 

Θεσσαλονίκη

+30 2310 498112

+30 2310 498130

 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
    57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πτολεμαΐδα

+30 24630 55300 / 54679

+30 24630 55301

4ο χλμ Πτολεμαϊδας-Μποδοσακείου
    520 00, Πτολεμαΐδα, Ελλάδα

Athens

+30 211 1069500

+30 211 1069501

 Αιγιαλείας 52
    151 25, Αθήνα, Ελλάδα

Τελευταία Νέα

Επιστημονικά Σεμινάρια

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-7VEZBMXSQC');
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσει καλύτερη εμπειρία στην περιήγησή σας.