Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα Email
Διευθυντής
Βουτετάκης Σπύρος Διευθυντής ΙΔΕΠ
Δρ Χημικός Μηχανικός
Βουτετάκης
Αναπληρωτής Διευθυντής
Λάππας Άγγελος Διευθυντής Ερευνών
Δρ Χημικός Μηχανικός
Λάππας
Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Μπεζεργιάννη Στέλλα Κύρια Ερευνήτρια
Δρ Χημικός Μηχανικός
Μπεζεργιάννη
Μέλη
Ηλιοπούλου Ελένη Εντεταλμένη Ερευνήτρια
Δρ Χημ. Μηχανικός
Ηλιοπούλου
Καμμώνα Όλγα Κύρια Ερευνήτρια
Δρ Χημ. Μηχανικός
Καμμώνα
Καραγιαννάκης Γεώργιος Εντεταλμένος Ερευνητής
Δρ Χημ. Μηχανικός
Καραγιαννάκης
Μπαλομένου Στέλλα Εντεταλμένη Ερευνήτρια
Δρ Χημ. Μηχανικός
Μπαλωμένου
Παπαδόπουλος Αθανάσιος Εντεταλμένος Ερευνητής
Δρ Χημ. Μηχανικός
Παπαδόπουλος
Παπαϊωάννου Ελένη Χημ. Μηχανικός Παπαϊωάννου
Σκεύης Γεώργιος Κύριος Ερευνητής
Δρ Χημ. Μηχανικός
Σκεύης