Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Διευθυντής: Δρ. Βουτετάκης Σπύρος


Γραμματεία:
Τηλ.:
+30 2310 498112
Fax: +30 2310 498130
Email:


Διεύθυνση:
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Locating Offices

Χάρτης Περιοχής

Χάρτης Περιοχής