Ημερίδα Sunies

Διημερίδα στα πλαίσια του έργου SUNIES
25 - 26 Ιουνίου, Πάτμος

Η διημερίδα αφορά στο πρόγραμμα “SUNIES” (https://www.sunies-fuelcell.eu/) στα πλαίσια της διμερούς συνεργασίας Ελλάδας και Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας, της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Οι βασικοί φορείς που συμμετέχουν είναι το ΕΚΕΤΑ (https://www.certh.gr/), ως συντονιστής και η ΔΕΗ ΑΕ (https://www.dei.gr/en/i-dei/i-etairia/omilos-dei-ae/dei-ae) από την ελληνική πλευρά και αντίστοιχα η Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH (https://power.mhi.com/regions/emea/), το Ερευνητικό Κέντρο GWI (https://www.gwi-essen.de/) και το Πανεπιστήμιο Duisburg-Essen (https://www.uni-due.de/en/) από την γερμανική. 

Στόχοι του έργου είναι η μελέτη της λειτουργικότητας ενός πρωτότυπου υβριδικού συστήματος κελιού καυσίμου στερεού οξειδίου (SOFC) υπό συγκεκριμένες συνθήκες φορτίου και καυσίμου και η αξιολόγηση πιθανών σεναρίων εφαρμογής του παραπάνω συστήματος σε νησιωτικά ή απομονωμένα αυτόνομα δίκτυα.

Η Πάτμος μελετήθηκε ως ένα από τα νησιωτικά συστήματα για την εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας. Η επιλογή της προέκυψε έπειτα από αξιολόγηση των δεδομένων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους θερμικούς σταθμούς του νησιού, καθώς και την παραγόμενη ισχύ από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).  Στις 25 και 26 Ιουνίου θα παρουσιάσουμε την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια αυτού του έργου στην Σκάλα της Πάτμου, ως παράδειγμα νησιού για την εφαρμογή του συστήματος κελιού καυσίμου.
Εδώ μπορείτε να βρείτε την ατζέντα της διημερίδας.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.sunies-fuelcell.eu


Εκτύπωση