Βράβευση εργασίας του ΕΚΕΤΑ | ΙΔΕΠ στο «8ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»

Διακρίσεις-ΕΠΚΥ Εμφανίσεις: 948

Βράβευση εργασίας του ΕΚΕΤΑ | ΙΔΕΠ στο «8ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»

prize 8th int 

Το βραβείο της καλύτερης αναρτημένης εργασίας (poster) στο «8ο Διεθνές Συνέδριο Βιώσιμης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων»,  που πραγματοποιήθηκε  στις 23-25 Ιουνίου 2021 στη Θεσσαλονίκη, έλαβε η ομάδα του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ.  H επιστημονική εργασία αναδείχθηκε η καλύτερη αναμεσά σε περισσότερες από 200 που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Η εργασία είχε τον τίτλο “Impact of hydrogenation on miscibility of fast pyrolysis bio-oil with refinery fractions towards bio-oil refinery integration” και αφορούσε τη μελέτη της συμβατότητας υδρογονωμένου βιο-ελαίου πυρόλυσης με πετρελαϊκά κλάσματα στα πλαίσια της προοπτικής αξιοποίησης του βιο-ελαίου ως εναλλακτική τροφοδοσία σε υφιστάμενα διυλιστήρια, προς παραγωγή καυσίμων χαμηλού άνθρακα.

Η επιστημονική ομάδα του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ αποτελείται από τους: Σ. Μπεζεργιάννη, Α. Δημητριάδη, και  Δ. Λιάκο. Σημαντική ήταν και συμβολή της καθ. Μ. Μουστάκα – Γούνη (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τμήμα Βιολογίας), Dr. U. Pfisterer (BP Europe) και καθ. Δ. Καρώνη (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τμήμα Χημικών Μηχανικών).
Βραβείο
Poster

Εκτύπωση