Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

Διευθυντής: Δρ. Βουτετάκης Σπύρος

 


 

Γραμματεία:

Τηλ.: +30 2310 498112

Fax: +30 2310 498130
Email:

 


 

Διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

 

Διάγραμμα Γραφείων στα κτίρια του ΕΚΕΤΑ

Χάρτης περιοχής

Χάρτης Περιοχής