• +30 2310 498112
 • Mon - Fri 8:00 - 16:00 (GMT +2)

Επιτεύγματα

Τα ερευνητικά επιτεύγματα του ΙΔΕΠ έχουν σημαντική απήχηση και επίδραση στο χώρο της Χημικής Μηχανικής και υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι τα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα του ΙΔΕΠ έχουν μεταφερθεί επιτυχώς στην αγορά. Επιπλέον της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, το ΙΔΕΠ επιδιώκει τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάπτυξη νέων εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ετήσια Έσοδα

Επιστημονική Αριστεία

Προσωπικό

Τα επιτεύγματα του ΙΔΕΠ έχουν αναγνωρισθεί από τη διεθνή βιομηχανική κοινότητα και έχουν συντελέσει στην ανάληψη πολλών βιομηχανικών ερευνητικών έργων και έργων παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, λειτουργούν ως οδηγός και κίνητρο για την ευθυγράμμιση των ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΙΔΕΠ με τις σύγχρονες τεχνολογικές απαιτήσεις. Η επιτυχία του ΙΔΕΠ στην ανάληψη βιομηχανικών ερευνητικών έργων και έργων παροχής υπηρεσιών αντανακλά στον ποιοτικό και καινοτόμο χαρακτήρα της ερευνητικής και τεχνολογικής του ανάπτυξης.

Ακολουθούν μερικά από τα επιτεύγματα του ΙΔΕΠ:

 • Ίδρυση του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης (ΤΠΘ)
 • Ανάπτυξη μοναδικών εργαστηρίων και εργαστηριακού εξοπλισμού
 • Ίδρυση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
 • Διασφάλιση ενός δημιουργικού περιβάλλοντος εργασίας σε νέους ταλαντούχους ερευνητές και μηχανικούς
 • Μακροχρόνιες Συνεργασίες με παγκόσμιου κύρους εταιρείες
 • Ίδρυση μιας ταχέως αναπτυσσόμενης εταιρείας «spin-off» στον τομέα της προσφοράς υπηρεσιών αξιολόγησης καταλυτών για την πετροχημική βιομηχανία (CPERI Solutions), μιας εταιρείας στο χώρο του προηγμένου λογισμικού για την βιομηχανία πολυμερών (PolymerS), ενώ υπάρχουν σχέδια για ίδρυση μιας εταιρείας στο χώρο της τεχνολογίας ηλεκτρομαγνητικής προστασίας (Fields).
 • Καθιέρωση της διεθνούς φήμης των ερευνητών του ΙΔΕΠ, πολλοί από τους οποίους συμμετέχουν πολύ συχνά ως τιμώμενοι (plenary/keynote) και προσκεκλημένοι ομιλητές σε διεθνή συνέδρια.
Για τη συμβολή του στον τομέα της τεχνολογικής έρευνας και ειδικότερα στη σύνδεση με βιομηχανικούς χρήστες, το ΙΔΕΠ έχει αναδειχθεί από διεθνή επιτροπή κριτών ως ερευνητικός φορέας επιστημονικής και βιομηχανικής αριστείας κατακτώντας την πρώτη θέση ανάμεσα σε 52 Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ.

Το έργο των ερευνητών του ΙΔΕΠ έχει αναγνωρισθεί με τις εξής υψηλού κύρους διεθνείς διακρίσεις…
Image
...και βραβεία...
Image

Όραμα

Το ΙΔΕΠ πρέπει να διατηρήσει τον ηγετικό του ρόλο ως κέντρο αριστείας μέσα στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ERA). Γι’ αυτό, τα μελλοντικά του σχέδια είναι προς την κατεύθυνση της βελτίωσης πρωτοποριακών τεχνολογιών και προϊόντων που θα κάνουν δυνατή την υλοποίηση της αποστολής του ΙΔΕΠ. Σαν αποτέλεσμα, δίνεται μεγάλη έμφαση στην έρευνα και στις τεχνολογικές προτεραιότητες που είναι σύμφωνες με τους σκοπούς του 7ου και των μελλοντικών Κοινοτικών Πλαισίων για την Έρευνα και τις μελλοντικές απαιτήσεις της βοιμηχανίας και της κίνησης της αγοράς. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, μπορεί κανείς να οραματιστεί την ανάπτυξη μέσα στα επόμενα χρόνια μιας διαδρομής εξέλιξης μέσα από τις ήδη εξασφαλισμένες και ανεπτυγμένες περιοχές δραστηριότητας του Ινστιτούτου (όπως Πετροχημικές Διεργασίες, Τεχνολογίες νανοσωματιδίων και Προηγμένων Υλικών) προς τις ανερχόμενες περιοχές που είναι στις δυνατότητες των ερευνητών του ΙΔΕΠ (Πράσινη Τεχνολογία, Πράσινη Χημεία και Βιοχημεία, Ασφαλής Ενέργεια, Τρόφιμα και Υγεία). Οι προσπάθειές μας τότε θα εστιαστούν στην δημιουργία κατάλληλων συνθηκών που θα δώσουν νέες διεξόδους στις δραστηριότητες του Ινστιτούτου.

Το όραμα του ΙΔΕΠ θα πραγματοποιηθεί μέσα απο τους ακόλουθους άξονες δράσης:

 • Διατήρηση και επέκταση της επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας στους τομείς με σημαντική αύξηση των επιστημονικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων
 • Επέκταση των ερευνητικών δραστηριοτήτων σε νέους τομείς με στόχο φιλόδοξα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα. Πλήρης αξιοποίηση των Κοινοτικών Προγραμμάτων και του βιομηχανικού δικτύου συνεργασιών του ΙΔΕΠ.
 • Εντατικοποίηση και συνεργασία με άλλα Ινστιτούτα στο ΕΚΕΤΑ καθώς και με τοπικά Πανεπιστημιακά τμήματα στη βάση του στρατηγικού πλαισίου συμφωνιών
 • Συνεχής απόκτηση νέων τεχνικών και δεξιοτήτων μέσω εκπαίδευσης του προσωπικού ακολουθώντας τις νέες τάσεις στους τομείς αιχμής των δραστηριοτήτων του ΙΔΕΠ.
 • Διαχείριση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του ΙΔΕΠ με στόχο την πληροφόρηση και παρακίνηση της Ελληνικής κοινωνίας της αξίας και της σπουδαιότητας της έρευνας ως μέσο ανάπτυξης

 

This image for Image Layouts addon
Η αναβάθμιση και η επέκταση της υπάρχουσας παλιάς κτιριακής υποδομής του Ινστιτούτου είναι προϋπόθεση για την προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη των άριστων ερευνητικών επιτευγμάτων των ερευνητών του. Έχοντας αυτό κατά νου, η δημιουργία ενός νέου κτιρίου (που στο εξής θα το αποκαλούμε “Ενεργειακό Διάδρομο”, Σχήμα 2) που θα στεγάσει όλες τις ταχύτατα αναπτυσσόμενες ερευνητικές δραστηριότητες στη περιοχή του Ηλιακού Υδρογόνου και τις σχετικές θερμοχημικές τεχνολογίες όπως και τις εφαρμογές τους στους υπάρχοντες κινητήρες και τεχνολογίες οχημάτων/μεταφορών έχουν απόλυτη προτεραιότητα. Κοινές προσπάθειες έχουν γίνει με στόχο την εξασφάλιση χρηματοδότησης για τον “Ενεργειακό Διάδρομο” μέσα από περιφερειακούς διαρθρωτικούς πόρους.

Ιδιαίτερες δραστηριότητες

Future research activities of CPERI will be directed towards a number of existing and emerging areas such as:

 • Technologies for the production of clean fuels and bio-fuels
 • Hydrogen production from fossil and bio-based sources & fuel cells applications
 • Development of advanced membrane separation processes
 • Emission control technologies for mobile and stationary sources 4-way converters (CO, HC, NOx and particulate) for future combustion engines
 • Development of new catalytic materials
 • Novel sustainable processes
 • Novel clean technologies
 • Knowledge-based production
 • Development of advanced CFD and simulation tools to tackle industrial process and environmental problems
 • Development of technology for producing inorganic high temperature proton conducting (HTPC) fuel cells which can be produced on a relatively large scale
 • Structure-property relationships of advanced functional materials
 • Development of functional nanostructures (e.g., self-assembly systems, liposomes, biomaterials, nanogels, molecularly imprinted polymers) for novel nanotechnology applications (e.g., targeted delivery systems, gene therapy, selective recognition, separation, composite electrocoatings, etc.)
 • Development of molecularly imprinted polymeric nanoparticles (MIPs) for selective recognition and separation of biological materials (e.g., aminoacids, peptides)
 • Sensor and measurement technologies
 • Computer simulation of aerosol & particulate processes
 • Tailored nanoparticle synthesis
 • Ceramic membranes / Hydrogen
 • Magnetic / dielectric materials / radiated electromagnetic energy suppression
 • Inorganic materials for medical applications

In order to unlock further CPERI’s potential a number of support actions are pursued, exploiting the opportunities offered by European Commission initiatives such as the CAPACITIES program. CPERI has already submitted a comprehensive application to the CAPACITIES program to secure funding for :

 • Continuing education of the researchers and technical staff of CPERI through interaction with distinguished scientists and engineers of highly advanced academic and industrial research organizations (hereafter referred to as seconding organizations)
 • Establishment of short and long term visits of CPERI people to advanced academic and industrial research organizations
 • Hiring of new talented researchers according to the present needs and capabilities of the laboratories
 • Institution of awards of excellence for outstanding achievements of CPERI people

Επικοινωνία

 

Θεσσαλονίκη

+30 2310 498112

+30 2310 498130

 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
    57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Πτολεμαΐδα

+30 24630 55300 / 54679

+30 24630 55301

4ο χλμ Πτολεμαϊδας-Μποδοσακείου
    520 00, Πτολεμαΐδα, Ελλάδα

Athens

+30 211 1069500

+30 211 1069501

 Αιγιαλείας 52
    151 25, Αθήνα, Ελλάδα

Τελευταία Νέα

Επιστημονικά Σεμινάρια

window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-7VEZBMXSQC');
Στην ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούμε cookies για να σας δώσει καλύτερη εμπειρία στην περιήγησή σας.