Ονοματεπώνυμο Ειδικότητα EMail
Διευθυντής
Βουτετάκης Σπύρος
Διευθυντής ΙΔΕΠ
Δρ Χημικός Μηχανικός

Αναπληρωτής Διευθυντής
Λάππας Άγγελος
Διευθυντής Ερευνών
Δρ Χημικός Μηχανικός

Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο
Πρόεδρος
Μπεζεργιάννη Στέλλα
Κύρια Ερευνήτρια
Δρ Χημικός Μηχανικός

Μέλη
Ηλιοπούλου Ελένη
Κύρια Ερευνήτρια
Δρ Χημικός Μηχανικός

Καμμώνα Όλγα
Κύρια Ερευνήτρια
Δρ Χημ. Μηχανικός

Καραγιαννάκης Γιώργος
Εντεταλμένος Ερευνητής
Δρ Χημ. Μηχανικός

Μπαλομένου Στέλλα
Εντεταλμένη Ερευνήτρια
Δρ Χημ. Μηχανικός

Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Εντεταλμένος Ερευνητής
Δρ Χημ. Μηχανικός

Παπαϊωάννου Ελένη
Χημ. Μηχανικός

Σκεύης Γεώργιος
Κύριος Ερευνητής
Δρ Χημ. Μηχανικός

Close Menu