Παρουσίαση Εργαστηρίου

Από τη σύσταση του ως αυτόνομος ερευνητικός φορέας (το 1987 ως ΚΤΕΣΚ και αργότερα την περίοδο 2002-2012 ως Ινστιτούτο), ο τομέας Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων – ΙΤΕΣΚ του «Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων» του ΕΚΕΤΑ έχει καταφέρει να διακριθεί μέσω της συμμετοχής του σε πολλαπλά ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά και εθνικά έργα, προσφέροντας υψηλή τεχνογνωσία και καταρτισμένο ερευνητικό προσωπικό.
Στην παρούσα φάση, ο τομέας ΙΤΕΣΚ, ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες ευρωπαϊκές τεχνολογικές προκλήσεις στον Τομέα της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, έχει καταφέρει να διατηρήσει τον ηγετικό ρόλο που κατέχει σε θέματα ορυκτών καυσίμων και παράλληλα να διευρύνει το ερευνητικό αντικείμενο, που ενδεικτικά περιλαμβάνει την ανάπτυξη σύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνολογιών για τη μείωση κυρίως του ανθρακικού αποτυπώματος μεγάλων βιομηχανιών, την αξιοποίηση πράσινων εναλλακτικών καύσιμων με επίκεντρο τα βιοκαύσιμα, τη βελτιστοποίηση παραγωγικών διαδικασιών, την εξοικονόμηση και την αποθήκευση ενέργειας, την κυκλική οικονομία και τη βιομηχανική συμβίωση, καθώς και την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων σε αυτόνομα ενεργειακά συστήματα, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχεδιάγραμμα.


Συνοπτικά ο τομέας ΙΤΕΣΚ έχει αποκτήσει υψηλή εξειδίκευση στις παρακάτω θεματικές περιοχές:

  •  Βέλτιστες τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης ορυκτών καυσίμων με χαμηλό ή μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα
  • Περιβαλλοντικές τεχνολογίες για τη δραστική μείωση ή/και εξάλειψη των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από ενεργοβόρες βιομηχανίες
  • Τεχνολογίες, δίκτυα και εφαρμογές που σχετίζονται με τη βιομάζα ή τα βιογενή καύσιμα γενικότερα
  •  Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση προηγμένων ενεργειακών συστημάτων για την παραγωγή ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας και ψύξης/θέρμανσης, την ευέλικτη λειτουργία ΑΗΣ και την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
  • Βελτιστοποίηση διαχείρισης αυτόνομων ενεργειακών συστημάτων με τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας και ενσωμάτωση τεχνολογιών έξυπνων δικτύων
  •  Ανάπτυξη υπολογιστικών μοντέλων και ενσωμάτωση αυτών σε εμπορικούς ή ανοιχτούς κώδικες Υπολογιστικής Ρευστομηχανικής με στόχο την εκπόνηση Υπολογιστικών Προσομοιώσεων (CFD) σε ενεργειακά συστήματα
  •  Ανάπτυξη εφαρμογών κυκλικής οικονομίας με αξιολόγηση κύκλου ζωής (LCA) και κόστους ζωής (LCC)
  •  Φυσικοχημικές αναλύσεις καυσίμων και υλικών, καθώς και μετρήσεις αέριων ρύπων στην Ενέργεια και Μεταφορές

 

Πρότυπο εργαστήριο Πτολεμαΐδας

Το Εργαστήριο Στερεών Καυσίμων είναι κομμάτι του Ινστιτούτου χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Προσωπικό

Οι ερευνητές του τομέα ΙΤΕΣΚ...

Εξοπλισμός

Όλα τα αναλυτικά όργανα που διαθέτει ο Τομέας για τις ερευνητικές του δραστηριότητες...

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει...

Υπηρεσίες

Ο Τομεάς είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες...

Συνεργασίες

Ο τομέας ΙΤΕΣΚ έχει συνεργασία με ελληνικές και ξένες βιομηχανίες, καθώς και με πολλά Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Δημοσιεύσεις

Κατάλογος την δημοσιεύσεεων του Τομέα από την ίδρυσή του έως σήμερα...

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε…

Πτολεμαΐδα

4ο χλμ Πτολεμαϊδας-Μποδοσακείου
Τ.Κ. 50200, Πτολεμαΐδα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 24630 55300 / 54679
Fax: (+30) 24630 55301

Αθήνα

Αιγιαλείας 52, Μαρούσι
Τ.Κ. 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 211 1069500
Fax: (+30) 211 1069501

Close Menu