Παρουσίαση Εργαστηρίου

Η Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών (ΜΑΥ) δημιουργήθηκε αρχικά σαν Εργαστήριο Ανάλυσης και Χαρακτηρισμού Στερεών (ΕΑΧΣ) το 1995 και από 1/4/2007 απέκτησε την σημερινή της μορφή. Καταλαμβάνει έκταση 280 m2. Βασικός στόχος της μονάδας είναι η συγκέντρωση όλων των αναλυτικών οργάνων του ΙΤΧΗΔ και η παροχή υψηλής ποιότητας, αξιόπιστου και ολοκληρωμένου χαρακτηρισμού υλικών, τόσο σε αναλύσεις ρουτίνας όσο και σε προηγμένο θεμελειώδες επίπεδο, οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν με επιτυχία προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας. lacs_iso Οι γενικοί-μακροπρόθεσμοι στόχοι της μονάδας εστιάζονται στη δημιουργία ενός άρτια εξοπλισμένου και οργανωμένου φορέα, ο οποίος θα είναι σε θέση να προσφέρει υψηλής ποιότητας αναλυτικές υπηρεσίες τόσο στον παραγωγικό τομέα, όσο και σε ερευνητικούς φορείς. Η μονάδα είναι διαπιστευμένη κατά ISO 9002 για τις αναλυτικές υπηρεσίες που παρέχει. Παράλληλα, διατηρεί τις συνεργασίες τόσο με άλλα εργαστήρια του Ινστιτούτου όσο και με ιδιωτικούς φορείς, εξασφαλίζοντας έτσι σημαντικούς πόρους διαβίωσης και συντήρησης του εξοπλισμού της. Αποστολή της Μονάδας Αναλυτικών Υπηρεσιών (ΜΑΥ) Η Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών (ΜΑΥ) θα παρέχει υψηλής ποιότητας, χαμηλού κόστους φυσικοχημικές αναλύσεις και τεχνική υποστήριξη για την λύση τεχνολογικών προβλημάτων των πελατών μας (Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών, Πανεπιστήμια και άλλοι) και θα διεξάγει τεχνολογική έρευνα εφαρμόζοντας τις αναλυτικές τεχνικές που διαθέτει.

Ερευνητικές Περιοχές

Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες εργάζεται συστηματικά το Εργαστήριο ΕΠΚΥ αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια...

Προσωπικό

Η πλήρη σύνθεση του προσωπικού του εργαστηρίου...

Εξοπλισμός

Όλα τα αναλυτικά όργανα που διαθέτει το Εργαστήριο για τις ερευνητικές του δραστηριότητες...

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει...

Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον ποιοτικό έλεγχο/αξιολόγηση των προιόντων...

Συνεργασίες

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΕΠΚΥ έχει συμμετάσχει σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε βιομηχανίες.

Δημοσιεύσεις

Κατάλογος την δημοσιεύσεεων του Εργαστηρίου από την ίδρυσή του έως σήμερα...

Διδακτορικές & Διπλωματικές Εργασίες

Οι διδακτορικές και οι πτυχιακές εργασίες που έχουν εκτελεστεί με την βοήθεια του εργαστηρίου στα πλαίσια της έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε…

Κα Όλγα Ορφανού
Τ.Θ. 60361
570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498153
Fax: (+30) 2310 498131
E-mail:

Close Menu