Παρουσίαση Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) είναι μία από τις ιδρυτικές μονάδες του ΙΔΕΠ και λειτουργεί από το 1985 υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Αναστάσιου Ι. Καράμπελα. Το ΕΦΕΜ συνεργάζεται στενά από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του με το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο ΕΦΕΜ διεξάγεται βασική και εφαρμοσμένη έρευνα με αντικείμενο την ανάπτυξη και τη βελτιστοποίηση φυσικο-χημικών διεργασιών, τεχνολογιών επεξεργασίας νερού και αντιμετώπισης της ρύπανσης του περιβάλλοντος, μεθόδων αξιοποίησης εναλλακτικών μορφών ενέργειας και άλλων φυσικών πόρων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην υποστήριξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής οικονομίας μέσα από την ανάπτυξη εμπειρογνωμοσύνης, τη σύναψη συνεργασιών με κορυφαίους επιστημονικούς/τεχνολογικούς οργανισμούς, την εκπαίδευση προσωπικού και την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στη βιομηχανία σε διεθνές επίπεδο. Τεχνολογικοί Στόχοι
  • Διεργασίες για αφαλάτωσηκαθαρισμό πόσιμου νερού & λυμάτων για ανακύκλωση
  • Καινοτόμες μέθοδοι για ευρύ φάσμα βιομηχανικών διαχωρισμών
  • Προηγμένες Οξειδωτικές Μέθοδοι (Φωτο-καταλυτικές, Fenton) για καθαρισμό νερού
  • Ολοκληρωμένη αξιοποίηση αγροτικών βιομηχανικών παραπροϊόντων
  • Μέθοδοι για αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (γεωθερμική και ηλιακή)
  • Μέθοδοι παραγγής εναλλακτικών καυσίμων (βιοαέριο, βιοαιθανόλη)
  • Πολύ-φασικά συστήματα (στήλες με πληρωτικά υλικά, εναλλάκτες θερμότητας)

Διακρίσεις

Ερευνητικές Περιοχές

Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες εργάζεται συστηματικά το Εργαστήριο ΕΦΕΜ αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια...

Προσωπικό

Η πλήρη σύνθεση του προσωπικού του εργαστηρίου...​

Εξοπλισμός

Όλα τα αναλυτικά όργανα που διαθέτει το Εργαστήριο για τις ερευνητικές του δραστηριότητες...​

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει...​

Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον ποιοτικό έλεγχο/αξιολόγηση των προιόντων...

Συνεργασίες

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΕΦΕΜ έχει συμμετάσχει σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε βιομηχανίες.

Δημοσιεύσεις

Κατάλογος την δημοσιεύσεεων τουθ Εργαστηρίου από την ίδρυσή του έως σήμερα...

Διδακτορικές & Διπλωματικές Εργασίες

Οι διδακτορικές και οι πτυχιακές εργασίες που έχουν εκτελεστεί με την βοήθεια του εργαστηρίου στα πλαίσια της έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε…

Καθ. Αναστάσιος Καράμπελας
Τ.Θ. Box 60361
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498181
Fax: (+30) 2310 498189
E-mail:

Close Menu