Παρουσίαση Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) ιδρύθηκε το 1996 στο ΙΔΕΠ (πρώην ΙΤΧΗΔ)/ΕΚΕΤΑμε βάση το ότι η επίλυση πολλών θεμάτων στους τομείς του περιβάλλοντος, της υγείας, της ενέργειας, των υλικών και των βιομηχανικών διεργασιών εξαρτάται από την κατανόηση και εκμετάλλευση της επιστήμης και τεχνολογίας των μικρο/νανο-σωματιδίων και των αιωρημάτων τους σε διάφορα ρευστά μέσα.

Αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες που προσφέρονται από αυτό το πολυσχιδές, αλλά ταυτόχρονα βασισμένο σε ένα κοινό επιστημονικό υπόβαθρο, σύνολο εφαρμογών, οι στόχοι μας είναι να διεξάγουμε βασική και εφαρμοσμένη έρευνα όπως και να αναπτύσσουμε νέα τεχνολογικά προϊόντα σε αυτές τις στοχευμένες περιοχές, ανταποκρινόμενοι σε καλά διαπιστωμένες ανάγκες της αγοράς στους τομείς των “καθαρών μεταφορών“, της “καθαρής ενέργειας” και των “in-situ τεχνολογιών μέτρησης σε διεργασίες“.

Διακρίσεις

Ερευνητικές Περιοχές

Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες εργάζεται συστηματικά το Εργαστήριο ΕΤΕΣΑ αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια...

Προσωπικό

Η πλήρη σύνθεση του προσωπικού του εργαστηρίου...

Εξοπλισμός

Όλα τα αναλυτικά όργανα που διαθέτει το Εργαστήριο για τις ερευνητικές του δραστηριότητες...

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει...

Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες...

Συνεργασίες

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΕΤΕΣΑ έχει συμμετάσχει σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε βιομηχανίες.

Δημοσιεύσεις

Κατάλογος την δημοσιεύσεεων του Εργαστηρίου από την ίδρυσή του έως σήμερα...

Διδακτορικές & Διπλωματικές Εργασίες

Οι διδακτορικές και οι πτυχιακές εργασίες που έχουν εκτελεστεί με την βοήθεια του εργαστηρίου στα πλαίσια της έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε…

Δρ Αθ. Κωνσταντόπουλος
Τ.Θ. 60361
570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498192
Fax: (+30) 2310 498190
E-mail:

Close Menu