Παρουσίαση Εργαστηρίου

 

Τα υγρά καύσιμα χρησιμοποιούνται ευρύτατα στα μέσα μεταφοράς, στις κεντρικές θερμάνσεις και στη βιομηχανία για την παραγωγή ενέργειας και συνεπώς παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην οικονομία της χώρας μας. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν και έναν απο τους πιο σημαντικούς παράγοντες ρύπανσης. Σε πολλές Ευρωπαικές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, οι παραπάνω ενεργειακές απαιτήσεις καλύπτονται κυρίως απο μικρά διυλιστήρια η ανταγωνιστικότητα των οποίων εξαρτάται απο την τεχνική υποστήριξη που έχουν. Σήμερα η ανάγκη για τεχνική υποστήριξη αυτών των διυλιστηρίων είναι ακόμα πιο επιτακτική καθόσον η αγορά των πετρελαιοειδών στην ΕΕ έχει απελευθερωθεί πλήρως.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων (ΕΠΚΥ) είναι ένα απο τα 6 εργαστήρια του ΙΔΕΠ και προσφέρει ερευνητικές και τεχνολογικές υπηρεσίες στην βιομηχανία και σε άλλους φορείς. Οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου σχετίζονται με τις διεργασίες των υδρογονανθράκων/καυσίμων και ιδιαίτερα την καταλυτική πυρόλυση (FCC) την υδρογονοαποθείωση (HDS), την αλκυλίωση, την μετατροπή του φυσικού αερίου σε άλλα προιόντα καθώς και με την αναβάθμιση των βιοκαυσίμων. Επιπλέον το εργαστήριο ασχολείται με τη ρύπανση του περιβάλλοντος απο τις διεργασίες αυτές καθώς και με την παραγωγή φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων.

Το ΕΠΚΥ έχει συμμετάσχει απο την ιδρυσή του (1985) μέχρι σήμερα, σε πολλά ανταγωνιστικά Ευρωπαικά και Ελληνικά προγράμματα και έχει αναπτύξει τεχνολογία στον ποιοτικό έλεγχο καταλυτών δύο πολύ σημαντικών διεργασιών των διυλιστηρίων: της καταλυτικής πυρόλυσης (FCC) και της υδρογονοαποθείωσης (HDS). Ταυτόχρονα το εργαστήριο προσφέρει υπηρεσίες στον ποιοτικό ελέγχο των καυσίμων. O εξοπλισμός του εργαστηρίου πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια των ερευνητικών προγραμμάτων της ΓΓΕΤ: ΜΟΠ Βόρειας Ελλάδας, STRIDE, PRISMA, EKBAN και του Προγράμματος Ενίσχυσης Εργαστηρίων.

Διακρίσεις

Ερευνητικές Περιοχές

Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες εργάζεται συστηματικά το Εργαστήριο ΕΠΚΥ αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια...

Προσωπικό

Η πλήρη σύνθεση του προσωπικού του εργαστηρίου...

Εξοπλισμός

Όλα τα αναλυτικά όργανα που διαθέτει το Εργαστήριο για τις ερευνητικές του δραστηριότητες...

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει...

Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες στον ποιοτικό έλεγχο/αξιολόγηση των προιόντων...

Συνεργασίες

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΕΠΚΥ έχει συμμετάσχει σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε βιομηχανίες.

Δημοσιεύσεις

Κατάλογος την δημοσιεύσεεων του Εργαστηρίου από την ίδρυσή του έως σήμερα...

Διδακτορικές & Διπλωματικές Εργασίες

Οι διδακτορικές και οι πτυχιακές εργασίες που έχουν εκτελεστεί με την βοήθεια του εργαστηρίου στα πλαίσια της έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε…

Δρ Α. Λάππας
Τ.Θ. 60361
570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498305
Fax: (+30) 2310 498380
E-mail: ​

Close Menu