Παρουσίαση Εργαστηρίου

Tο Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών (EMAΠ) έχει αναπτύξει σημαντική υποδομή στα πλαίσια σειράς ερευνητικών έργων, υποδομή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφενός για την διεκπεραίωση ανταγωνιστικών προγραμμάτων και αφετέρου για την προσφορά τεχνολογικής υποστήριξης σε ελληνικές και ευρωπαϊκές βιομηχανίες στον ευρύτατο τομέα των πολυμερικών υλικών.

Ερευνητικές Περιοχές

Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες εργάζεται συστηματικά το Εργαστήριο...

Προσωπικό

Η πλήρη σύνθεση του προσωπικού του εργαστηρίου...

Εξοπλισμός

Όλα τα αναλυτικά όργανα που διαθέτει το Εργαστήριο για τις ερευνητικές του δραστηριότητες...

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει...

Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο ειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών για τον σχεδιασμό, την επίβλεψη, την βελτιστοποίηση και τον έλεγχομεγάλου εύρους αντιδράσεων στην βιομηχανική παραγωγή πολυμερών..

Συνεργασίες

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΕΜΑΠ έχει συμμετάσχει σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε πολλές βιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των πολυμερών.

Δημοσιεύσεις

Κατάλογος την δημοσιεύσεεων τουθ Εργαστηρίου από την ίδρυσή του έως σήμερα...

Διδακτορικές & Διπλωματικές Εργασίες

Οι διδακτορικές και οι πτυχιακές εργασίες που έχουν εκτελεστεί με την βοήθεια του εργαστηρίου στα πλαίσια της έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε…

Δρ Κ. Κυπαρισσίδης
Τ.Θ. 60361
570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498161
Fax: (+30) 2310 498160
E-mail:

Close Menu