Παρουσίαση Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Βιολογικών Υπολογισμών & Διεργασιών (ΕΒΥΔ) είναι μια νέα ερευνητική ομάδα του ΙΔΕΠ, που δημιουργήθηκε το 2014.

Στόχοι:

  • Υψηλής απόδοσης υπολογιστική ανάλυση για την μηχανική βιολογικών συστημάτων
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για την ενέργεια, το περιβάλλον, την ασφάλεια, βιοχημικές διεργασίες & συνθετική βιολογία

Δραστηριότητες:

  • Advanced research in mainstream computational biology, algorithms and databases
  • Collaborative research in translational bioinformatics, variomics and exposomics
  • Exploratory research at the interface of chemical engineering & biomolecular research
    Innovative services for genomic technology, analysis & synthesis for biotechnology

Ερευνητικές Περιοχές

Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες εργάζεται συστηματικά το Εργαστήριο ΕΤΕΣΑ αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια...

Προσωπικό

Η πλήρη σύνθεση του προσωπικού του εργαστηρίου...

Εξοπλισμός

Όλα τα αναλυτικά όργανα που διαθέτει το Εργαστήριο για τις ερευνητικές του δραστηριότητες...

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει...

Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες...

Συνεργασίες

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΕΤΕΣΑ έχει συμμετάσχει σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε βιομηχανίες.

Δημοσιεύσεις

Κατάλογος την δημοσιεύσεεων του Εργαστηρίου από την ίδρυσή του έως σήμερα...

Διδακτορικές & Διπλωματικές Εργασίες

Οι διδακτορικές και οι πτυχιακές εργασίες που έχουν εκτελεστεί με την βοήθεια του εργαστηρίου στα πλαίσια της έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε…

Δρ Χρ. Ουζούνης
Τ.Θ. 60361
570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498473
Fax: (+30) 2310 498473
E-mail:

Close Menu