Παρουσίαση Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών (ΕΑΥ) του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) ιδρύθηκε στα μέσα του 2001.
Στεγάζεται στην Α’ Πτέρυγα των κτιρίων του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης και καταλαμβάνει μια συνολική επιφάνεια 250 τετρ. μέτρων.
The short history of the laboratory is being compensated by the large scientific experience of its researchers in topics of applied scientific research towards the development of technological innovations, very often, with economic success.
As indicated in the first page LIM positions itself at the interface between materials science, synthesis process engineering and application design aiming towards an integrated and multidisciplinary approach which is believed to be the most promising way to innovative industrial developments.
LIM is focusing its research and development activities mainly on ceramic materials and in the areas of:
  • functional ceramics (electronic and telecommunication ceramic materials, catalysts)
  • structural ceramics (defined micro- and nano-porous structures such as inorganic membranes)

Besides the synthesis and experiment oriented activities LIM considers important for it’s capabilities and is developing ‘horizontal’ activity concerning theoretical simulations of amorphous or polycrystalline microstructures aiming towards a better understanding of the various physicochemical (transport) processes taking place inside the microstructure and an a-priori behavior prediction.

Fields

Το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών του Ινστιτούτου ολοκλήρωσε με επιτυχία τις διαδικασίες μεταφοράς τεχνολογίας και βιομηχανικής παραγωγής ερευνητικών του αποτελεσμάτων, που αφορούν την ανάπτυξη υλικών ηλεκτρομαγνητικής απορρόφησης. Μέσω του νέου τεχνοβλαστού Fields του εργαστηρίου σήμερα πλέον διατίθενται ως δομικά υλικά θωράκισης πλακίδια των σειρών:
FerroxTile L για απορρόφηση από χαμηλόσυχνες πηγές όπως π.χ. τα στοιχεία του δικτύου ηλεκτροδότησης.
FerroxTile H για απορρόφηση από υψίσυχνες πηγές όπως π.χ. τα στοιχεία του δικτύου κινητής τηλεπικοινωνίας.
FerroxTile G για εξειδικευμένες εφαρμογές υπέρ-υψηλών συχνοτήτων έως 90 GHz.
-Πλέον των προϊόντων διατίθεται και υπηρεσία ηλεκτρομαγνητικών μετρήσεων για την αξιολόγηση της έντασης των ηλεκτρικών και μαγνητικών πεδίων σε καθ’ υπόδειξη χώρους.

Διακρίσεις

Ερευνητικές Περιοχές

Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες εργάζεται συστηματικά το Εργαστήριο ΕΑΥ αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια...

Προσωπικό

Η πλήρη σύνθεση του προσωπικού του εργαστηρίου...

Εξοπλισμός

Όλα τα αναλυτικά όργανα που διαθέτει το Εργαστήριο για τις ερευνητικές του δραστηριότητες...

Ερευνητικά Προγράμματα

Τα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχει...

Υπηρεσίες

Το Εργαστήριο είναι σε θέση να προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες...

Συνεργασίες

Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το ΕΑΥ έχει συμμετάσχει σε ανταγωνιστικά προγράμματα της ΕΕ και έχει προσφέρει υπηρεσίες σε βιομηχανίες.

Δημοσιεύσεις

Κατάλογος την δημοσιεύσεεων του Εργαστηρίου από την ίδρυσή του έως σήμερα...

Διδακτορικές & Διπλωματικές Εργασίες

Οι διδακτορικές και οι πτυχιακές εργασίες που έχουν εκτελεστεί με την βοήθεια του εργαστηρίου στα πλαίσια της έρευνας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε…

Καθ. Β. Ζασπάλης
Τ.Θ. 60361
570 01, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498114
Fax: (+30) 2310 498131
E-mail:  

Close Menu