Ο τομέας δημιουργήθηκε στις 30 Μαρτίου του 2012 και περιέχει τα εργαστήρια του πρώην Ινστιτιούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών. 

Η δημιουργία ερευνητικών δομών, ικανών να διασφαλίσουν την επιστημονική αριστεία του ΙΔΕΠ στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (Εuropean Research Area), αποτελεί έναν από τους κυριότερους στρατηγικούς στόχους του ΙΔΕΠ. Η δημιουργία κρίσιμης ερευνητικής μάζας σε μία νέα τεχνολογική περιοχή και ο συντονισμός των ερευνητικών προγραμμάτων διασφαλίζονται με τη λειτουργία οκτώ εργαστηρίων που οργανώνονται σε τέσσερις επιστημονικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις:

Close Menu