Μετά την συνχώνευση των δυο Ινστιτούτων (του Ινστιτούτου Τεχνικής Χημικών Διεργασιών και του   Ινστιτούτου Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων) το νέο Ινστιτούτο που προέκυψε οργανώθηκε σε δύο βασικούς τομείς. Τον τομέα της Τεχνικής Χημικών Διεργασιών και τον τομέα της Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων.

Close Menu