Ακαδημαϊκά Σεμινάρια 2019-2020

Στρ. Πιστικόπουλος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Ενέργειας A&M του Τέξας, καθώς και Διακεκριμένος Καθηγητής Έρευνας στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών Artie McFerrin του Πανεπιστημίου A&M του Τέξας.A …

Ακαδημαϊκά Σεμινάρια 2018-19

Λ. Ναλμπαντιάν, Ερευνήτρια Β’, Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ. Κεραμικά υλικά με προκαθορισμένες ιδιότητες: Σύνθεση, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και αξιολόγηση σε διαφορετικές εφαρμογές Παρασκευή, 19/04/2019, 13:00, “ΑΙΟΛΟΣ”, …

Close Menu