Χάρτης Περιοχής
Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.)

Διευθυντής: Δρ. Βουτετάκης Σπύρος

Γραμματεία:
Τηλ.:
 +30 2310 498112
Fax: +30 2310 498130
Email:

Εγκαταστάσεις
Διεύθυνση:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (Ι.Δ.Ε.Π.)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης
57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Close Menu