Ακαδημαϊκά Σεμινάρια 2018-19

Λ. Ναλμπαντιάν, Ερευνήτρια Β’, Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών, ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ.
Κεραμικά υλικά με προκαθορισμένες ιδιότητες: Σύνθεση, φυσικοχημικός χαρακτηρισμός και αξιολόγηση σε διαφορετικές εφαρμογές
Παρασκευή, 19/04/2019, 13:00, “ΑΙΟΛΟΣ”, Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

Καθ. Ειρ. Αγγελιδάκη, Dept. of Environmental Engineering, Technical University of Denmark.
Bioconversion of organic matter to useful chemicals and fuels in a circular bioeconomy approach
Πέμπτη, 21/03/2019, 13:00, “ΑΙΟΛΟΣ”, Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Καθ. Αιμιλία Κονδύλη, Εργαστήρια Αριστοποίησης Παραγωγικών συστημάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας σε Νησιωτικές Περιοχές. Ερευνητικές Δραστηριότητες και Έργα Εφαρμογής
Παρασκευή, 30/11/2018, 13:00, “ΑΙΟΛΟΣ”, Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ, ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ “ΑΙΟΛΟΣ”
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΚΕΤΑ ΣΤΙΣ 13.00 ΜΜ.

Close Menu