Βοηθήματα

Email

Application / OS
Windows 10/11
Mac OS X
iOS
Android
Microsoft Outlook 2013
Instructions (pdf)
Instructions (pdf)
Registry files (zip)
Microsoft Outlook 2016/2019
Instructions (pdf)
Instructions (pdf)
Registry files (zip)
Thunderbird
Instructions (pdf)
GMail
Instructions (pdf)
Apple Mail
Instructions (pdf)

WiFi

SSID / OS
Windows 10/11
Mac OS X
iOS
Android
CPERI LAN
Instructions (pdf)
EDUROAM
Instructions (pdf)

VPN

VPN / OS
Windows 10/11
Mac OS X
iOS
Android
Microsoft VPN
Instructions (pdf)
L2TP (pdf)
L2TP (pdf)
SoftEther VPN
Instructions (pdf)
Configuration (pdf)
Client (zip)

Annual Reports

Templates για νέες καταχωρήσεις στην ιστοσελίδα

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)