ΑΡΤΕΜΙΣ

ΑΡΤΕΜΙΣΕργαστήριο καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΑΡΤΕΜΙΣΕργαστήριο καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

Αποστολή

Αποστολή του Εργαστηρίου Καινοτόμων Τεχνολογιών & Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον (ΑΡΤΕΜΙΣ), που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2022, είναι η εφαρμοσμένη ανάπτυξη βιώσιμων τεχνολογιών αιχμής, με έμφαση στην ηλιακή θερμότητα, τη βιομάζα και την καύση καθώς και καινοτόμων υλικών, με ιδιαίτερη εστίαση στα κεραμικά. Σκοπός είναι η βέλτιστη εφαρμογή και ολοκλήρωσή αυτών στα πλαίσια του πράσινου μετασχηματισμού βιομηχανικών εφαρμογών και η αντιμετώπιση των σχετικών κοινωνικών προκλήσεων και προτεραιοτήτων της εθνικής και ευρωπαϊκής ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής.

Επιστημονικά Αντικείμενα

Οι βασικές ερευνητικές κατευθύνσεις του ΑΡΤΕΜΙΣ περιλαμβάνουν:

  • Υλικά και υποσυστήματα για παραγωγή ενεργειακών φορέων από ηλιοθερμικές και ηλιοθερμοχημικές διεργασίες.
  • Τεχνολογίες υδρογόνου.
  • Διεργασίες καύσης και τεχνολογίες ελέγχου εκπομπών.
  • Προσομοίωση φυσικών, χημικών, βιολογικών και βιοχημικών διεργασιών με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων υπολογιστικής μηχανικής.
  • Τεχνολογίες αερολυμάτων και μεθοδολογίες έκθεσης/αποτίμησης των επιπτώσεων διασπορών σωματιδίων στην υγεία ή/και σε φυτικούς οργανισμούς.

Οι υφιστάμενες δραστηριότητες του Εργαστήριου ΑΡΤΕΜΙΣ απαντούν σε προκλήσεις που σχετίζονται σαφώς με τους Τομείς της «Καθαρής Ενέργειας», το «Περιβάλλον» και την «Αειφόρο Βιομηχανία», ενώ οι νεο-αναπτυσσόμενες δραστηριότητές έρχονται να καλύψουν συγκεκριμένους υποτομείς που άπτονται του Τομέα των «Βιοεπιστημών».

Ιστορία

Το Εργαστήριο ΑΡΤΕΜΙΣ δημιουργήθηκε σε συνέχεια της απόφασης αναδιάρθρωσης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), με στόχο την ενοποίηση και ενίσχυση δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) σε συναφείς επιστημονικούς τομείς. Η πράξη αυτή είχε ως βασικό κίνητρο και την ευθυγράμμιση του ΙΔΕΠ με συγκεκριμένες συστάσεις της ΓΓΕΚ στα πλαίσια της τελευταίας αξιολόγησης του Ινστιτούτου (Μάιος 2022).

Με βάση αυτή την απόφαση, το πρώην Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) ένωσε τις δυνάμεις του με άλλες 3 Ερευνητικές Ομάδες του ΙΔΕΠ για να σχηματίσουν όλοι μαζί το νεότερο, μέχρι σήμερα, εργαστήριο του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ.

Έργα & Δράσεις

ΑΡΤΕΜΙΣ

H2-Marine

Από: 01/01/2024
Έως: 31/12/2027
48 μήνες
ΑΡΤΕΜΙΣ

Crete-Valley

Από: 01/12/2023
Έως: 30/11/2028
60 μήνες
ΑΡΤΕΜΙΣ

Hydra

Από: 01/11/2023
Έως: 31/10/2027
60 μήνες
ΑΡΤΕΜΙΣ

Crave H2

Από: 01/06/2023
Έως: 31/05/2028
60 μήνες
ΑΡΤΕΜΙΣ

24/7 ZEN

Από: 01/02/2023
Έως: 31/01/2026
36 μήνες
ΑΡΤΕΜΙΣ

i-STENTORE

Από: 01/01/2023
Έως: 31/12/2025
36 μήνες

Προσωπικό

ΑΡΤΕΜΙΣ

Ασημακοπούλου Ακριβή

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Βαβάλας Κωνσταντίνος

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Τεχνικός Αυτοκινήτων
ΑΡΤΕΜΙΣ

Βαρβέρη Φανή

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Γραμματεία Εργαστηρίου
ΑΡΤΕΜΙΣ

Βατός Μιχάλης

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Τεχνικός Αυτοκινήτων
ΑΡΤΕΜΙΣ

Βλάχος Νικόλαος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Αεροναυπηγός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Βούρρος Αναστάσιος

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Γκαγκάρη Ευδοκία

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός Μηχανικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Γκαραγκούνης Ιωάννης

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Δάσκαλος Εμμανουήλ

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Μηχανικός Υλικών
ΑΡΤΕΜΙΣ

Δελόγλου Δανιήλ

Επιστημονικό Προσωπικό
, Χημικός Μηχανικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Δημόπουλος-Τουρσίδης Παναγιώτης

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Χημικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Ζάρβαλης Δημήτριος

Επιστημονικό Προσωπικό, Μέλος ΕΣΙ
, MBA, MSc, Χημικός Μηχανικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Ζαχαροπούλου Βίλλη

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Ζέζιου Αδαμαντία

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Γραμματεία Εργαστηρίου
ΑΡΤΕΜΙΣ

Καραγιαννάκης Γεώργιος

Ερευνητής, Μέλος ΕΣΙ
, Κύριος Ερευνητής
, PhD, Χημικός Μηχανικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Καράνη Μαρία

Επιστημονικό Προσωπικό
, MSc, Φυσικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Καραντώνης Δημήτριος

Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό
, Τεχνικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Καρδαράς Γεώργιος

Υποψήφιος Διδάκτορας
, Μηχανικός Περιβάλλοντος
ΑΡΤΕΜΙΣ

Καστρινάκη Γεωργία

Συνεργαζόμενος Ερευνητής, PhD
, MSc, PhD, Φυσικός
ΑΡΤΕΜΙΣ

Καφετζής Αλέξανδρος

Υποψήφιος Διδάκτορας
, Μηχανολόγος Μηχανικός

Δημοσιεύσεις

Bampaou M., Panopoulos K., Seferlis P., Voutetakis S. 

Evaluation of novel hydrogen integration options in bio-oils introduction to petrochemical refineries

2022

Energy, 254, art. no. 124353

Zoladek M., Kafetzis A., Figaj R., Panopoulos K. 

Energy-Economic Assessment of Islanded microgrid with wind turbine, photovoltaic field, wood gasifier, battery, and hydrogen energy

2022

Sustainability, 14, 19, 12470

Bampaou M., Panopoulos K., Seferlis P., Sasiain A., Haag S., Wolf-zoellner P., Lehner M., Rog L., Rompalski P., Kolb S., Kieberger N., Dettori S., Matino I., Colla V. 

Economic Evaluation of Renewable Hydrogen Integration into Steelworks for the Production of Methanol and Methane

2022

Energies, 15 (13), 4650

Hauser A., Wolf-Zoellner P., Haag, S., Dettori S., Tang X., Mighani M., Matino I., Mocci C., Colla V., Kolb S., Bampaou M., Panopoulos K., Kieberger N., Rechberger K., Karl J. 

Valorizing Steelworks Gases by Coupling Novel Methane and Methanol Synthesis Reactors with an Economic Hybrid Model Predictive Controller

2022

Metals, 12 (6), 1023

Charitopoulou M., Stefanidis S., Lappas A., Achilias D.

Catalytic pyrolysis of polymers with brominated flame-retardants originating in waste electric and electronic equipment (WEEE) using various catalysts

2022

Sustain Chem Pharm. 26, pp. 100612

Osatiashtiani A., Zhang J., Stefanidis S., Zhang X., Bridgwater A.

The mechanism for catalytic fast pyrolysis of levoglucosan, furfural and furan over HZSM-5: An experimental and theoretical investigation

2022

Fuel. 328 pp. 125279

Socci J., Saraeian A., Stefanidis S., Banks S., Shanks B., Bridgwater T. 

The role of catalyst acidity and shape selectivity on products from the catalytic fast pyrolysis of beech wood

2022

J Anal Appl Pyrol. 162, pp. 104710

Poravou C., Tsongidis N., Lekkos C., Zacharopoulou V., Konstandopoulos A.

Valorization of Plastic Waste: A Lab-Scale Approach with the Aid of Solar Hydrothermal Liquefaction Technology

2022

Waste and Biomass Valorization, 2022, 13, 9, 3835-3844

Bampaou M., Panopoulos K., Seferlis P., Voutetakis S. 

Evaluation of novel hydrogen integration options in bio-oils introduction to petrochemical refineries

2022

Energy, 254, art. no. 124353

Zoladek M., Kafetzis A., Figaj R., Panopoulos K. 

Energy-Economic Assessment of Islanded microgrid with wind turbine, photovoltaic field, wood gasifier, battery, and hydrogen energy

2022

Sustainability, 14, 19, 12470

Bampaou M., Panopoulos K., Seferlis P., Sasiain A., Haag S., Wolf-zoellner P., Lehner M., Rog L., Rompalski P., Kolb S., Kieberger N., Dettori S., Matino I., Colla V. 

Economic Evaluation of Renewable Hydrogen Integration into Steelworks for the Production of Methanol and Methane

2022

Energies, 15 (13), 4650

Hauser A., Wolf-Zoellner P., Haag, S., Dettori S., Tang X., Mighani M., Matino I., Mocci C., Colla V., Kolb S., Bampaou M., Panopoulos K., Kieberger N., Rechberger K., Karl J. 

Valorizing Steelworks Gases by Coupling Novel Methane and Methanol Synthesis Reactors with an Economic Hybrid Model Predictive Controller

2022

Metals, 12 (6), 1023

Charitopoulou M., Stefanidis S., Lappas A., Achilias D.

Catalytic pyrolysis of polymers with brominated flame-retardants originating in waste electric and electronic equipment (WEEE) using various catalysts

2022

Sustain Chem Pharm. 26, pp. 100612

Osatiashtiani A., Zhang J., Stefanidis S., Zhang X., Bridgwater A.

The mechanism for catalytic fast pyrolysis of levoglucosan, furfural and furan over HZSM-5: An experimental and theoretical investigation

2022

Fuel. 328 pp. 125279

Socci J., Saraeian A., Stefanidis S., Banks S., Shanks B., Bridgwater T. 

The role of catalyst acidity and shape selectivity on products from the catalytic fast pyrolysis of beech wood

2022

J Anal Appl Pyrol. 162, pp. 104710

Poravou C., Tsongidis N., Lekkos C., Zacharopoulou V., Konstandopoulos A.

Valorization of Plastic Waste: A Lab-Scale Approach with the Aid of Solar Hydrothermal Liquefaction Technology

2022

Waste and Biomass Valorization, 2022, 13, 9, 3835-3844

Syrigou M., Anagnostara I., Konstandopoulos A.

The Effect of Variable Overlap and Primary Particle Size on Fractal-Like Aggregate Mobility Diameter and Effective Density

2022

Emission Control Science and Technology, 2022, 8, 1-8

Thanda V., Fend Th., Laaber D., Lidor A., von Storch H., Säck J., Hertel J., Lampe J., Menz S., Piesche G., Berger S., Lorentzou S., Syrigou M., Denk Th., Gonzales-Pardo A., Vidal A., Roeb M., Sattler M.

Experimental investigation of the applicability of a 250 kW ceria receiver/reactor for solar thermochemical hydrogen generation

2022

Renewable Energy, 2022, 198, 389-398

MINOAN – Smart Sustainable
Energy Conversion and Management

GREEN – Geo-Resources, Energy
& Environmental Management

GrEnEA – Green Energy
& Environmental Applications

ΕΑΥ – Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών

ΑΡΤΕΜΙΣ – Εργαστήριο Καινοτόμων Τεχνολογιών και Προηγμένων Υλικών για τη Βιωσιμότητα στην Ενέργεια και το Περιβάλλον

ΕΦΕΜ – Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας

ΕΑΝΟΣΥΣ – Εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Διεργασιών

ΕΜΑΠ – Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών

NICE – Novel materIals
for Clean Energy Applications

ΕΠΚΥ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων
(Ομάδες: HydPro & NICE)

HydPro – Hydroprocessing

ΕΥΒΙΔ – Εργαστήριο Υπολογιστικής Βιολογίας και Διεργασιών

ΕΠΕΤΕΜ – Εργαστήριο Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών ΤΕχνολογιών Μετάβασης
(Ομάδες: GrEnEA, Green & Minoan)