Βραβείο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. βράβευσε, κατόπιν υποδείξεως του Τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ, στην Απολογιστική Εκδήλωσή του για το ακαδ. έτος 2016 – 2017, που πραγματοποιήθηκε στις 22/1/2018, το Φορέα Υποδοχής “ΕΚΕΤΑ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ”, για την συμβολή & συμμετοχή του στο Πρόγραμμα “Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.”. Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Ποργράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

Close Menu