Προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι απορρύπανσης νερού και αποβλήτων-Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές εφαρμογών

PDF Print

Web picture 1Ο εντοπισμός στο υδατικό περιβάλλον ενός πλήθους τοξικών οργανικών ουσιών (γεωργικά φάρμακα, διαλύτες, χημικά βιομηχανικής προελεύσεως, συντηρητικά, φαρμακευτικές ουσίες, κ.ά.) από τη διάθεση ελλιπώς επεξεργασμένων και μη αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά νερά (λίμνες, ποτάμια), από τη γεωργική, την κτηνοτροφική και γενικότερα την ανθρώπινη δραστηριότητα, επιβάλλει ειδική μέριμνα για την επεξεργασία του πόσιμου νερού με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η χρήση συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας του πόσιμου νερού (όπως η κροκίδωση, η διήθηση με αμμόφιλτρα και η απολύμανση με χρήση χλωρίου) οδηγεί συνήθως σε μικρή έως ελάχιστη απομάκρυνση των παραπάνω συνθετικών οργανικών ουσιών. Επιπλέον, οι συνθετικοί αυτοί οργανικοί ρύποι παρουσιάζουν στην πλειονότητά τους ιδιαίτερη αντοχή απέναντι σε βιολογικές μεθόδους επεξεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, απαιτείται ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνολογιών απορρύπανσης του νερού, ικανών να παρέχουν καθαρό νερό απαλλαγμένο από ίχνη τοξικών μικρορυπαντών. Η εντατική έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες στην ανάπτυξη των "Προηγμένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης-ΠΟΜΑ" (Advanced Oxidation Processes-AOPs).

Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα
Application Form
Flyer
Program

 

Best poster presentation award at the International Desalination Association IDA World Congress

PDF Print

DSCN0491The poster entitled "Monitoring the membrane scaling propensity of retentate in reverse osmosis desalination plants" by. A. J. Karabelas, S. Mitrouli, J. Gragopoulos, A. Karanasiou, (Natural Resources and Renewable Energies Laboratory, Chemical Process and Energy Resources Institute, CERTH) N. P. Isaias and A. S. Al Rammah (Saudi Aramco), received the Best Poster Presentation Award at the International Desalination Association World Congress, which took place in Tianjin, China, October 20-25.

 

Read more...
 

Best poster prize award on "Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes" Conference

PDF Print

Prize 004The 1st poster prize for the presentation "Efficient Electro-Fenton Degradation of Pharmaceutically Active Compounds in a Novel Flow-Through Device" was awarded to Dr. Konstantinos Plakas, PostDoc researcher in NRRE/CPERI, in the context of the 3rd European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes (EAAOP3) that took place in Almeria, Spain, from 27 to 30 October 2013.
The poster presented the main research findings of "NHRON" project which is financially supported by the General Secretariat for Research and Technology, Greek Ministry of Education, through the programme EPAN-II/ESPA: "SYNERGASIA", Project No. 09-SYN-42-630. The Laboratory of Inorganic Materials at CPERI /CERTH and the enterprise TEMAK A.E.T.E. are partners in this project.

Poster

 

Workshop: Novel methods for integrated exploitation of residues from processing agricultural products, November 19-20, CERTH

PDF Print

Banner-logo 1Scope

Solid residues and effluents from processing fruits (peaches, pomegranate, grapes, oranges etc) contain various compounds, some of them of great dietary and commercial value. However, such residues are either unexploited or become sources of serious environmental pollution.

In parallel, in the past two decades, significant progress has been made in the development of various novel types of methods; e.g. membrane technology, bio-technological methods, advanced oxidation processes, etc. These methods or combinations thereof allow the integrated treatment of natural by-products as well as of related polluting effluents toward the recovery of marketable products and/or energy and of clean water for reuse, thus effectively achieving environmental protection and sustainability.

Read more...
 

Best Student Scientific Presentation Award at the 11th International Conference on Ferrites

PDF Print

yamazakiThe presentation with the title "New MnZn-ferrite with high saturation flux density" by Kogias G., Tsakaloudi V., Zaspalis V. from the Laboratory of Inorganic Materials of the Chemical Process and Energy Resources Institute of CERTH received the "ICF 11 Yamazaki Yohtaro Memorial Student Award" at the 11th International Conference on Ferrites, 15-19 April Okinawa-Japan.

 

 

 

 

 

 

Read more...
 

Hμερίδα "ENERGY WASTE" (Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ - 25/04/2013)

PDF Print

To EKETA / ΙΔΕΠ σας προσκαλεί στην Ημερίδα που διοργανώνει στις 25/4/2013 στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα: «Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση Στερεών Ανακτηθέντων Καυσίμων» – Παρουσίαση Έργου ENERGY WASTE.

Συνημμένα το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.

 

Job Posting

PDF Print

1. Προκήρυξη για μια θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας (Post-doc) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
Περισσότερα...

2. Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Συστημάτων Φυσικοχημικών Διεργασιών, Ενέργειας και Χημικών Προϊόντων με Προηγμένες Υπολογιστικές Μεθόδους και Τεχνολογίες» και μία (1) θέση ερευνητή Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτροχημικές Διεργασίες και Υλικά για Διατάξεις Αναγεννούμενων Κυψελών Καυσίμων»
Περισσότερα...

 

Call for tender: EU-SOLARIS Consulting on Legal and Financial Issues

PDF Print

CTAERDear partners,

We inform you that the Advanced Technology Centre for Renewable Energies (CTAER) has opened a Call for Tender for Consulting and Technical Assistance services for the EU-SOLARIS Legal and Financial aspects, outlined in the Description of Work of the project.

 

Read more...
 

HYDECON – Info-day in Thessaloniki

PDF Print

The Info-day titled “Hydrogen Technology and Fuel Cells: Investment prospects in an emerging market” will be held on Tuesday 12 March 2013, at 9.30 a.m., at the "Vergina" Auditorium of CERTH, within the framework of the project
Hydrogen Economy Cooperation Network for Research - Public Awareness - Business Opportunities across Greek-Bulgarian borders – HYDECON" under the "European Territorial Cooperation" Operational Programme Greece - Bulgaria 2007-2013.

The info-day includes:

  • a short presentation of the HYDECON project
  • 4 presentations based on the study “Hydrogen Technology related Business opportunities in the regions of Greece and Bulgaria” which was conducted on behalf of the HYDECON project
  • a presentation, by the manufacturing company, of the design and the assembly of the H2 fuel Cell Scooter within the framework of the HYDECON project
  • a guided visit of all participants at the “Photovoltaic Hydrogen production Unit” which was installed in CERTH for the needs of the HYDECON project

All businesses, professionals, researchers and students, with interest in the area of H2 technologies are invited to participate in the Info day.
Attached are the Invitation, the Program and the Participation Form.

Lori Nalbandian
Coordinator of the HYDECON project

 
«StartPrev123NextEnd»

Page 2 of 3