About C.P.E.R.I.

PDF Print

frond3

On March 30, 2012 the Chemical Process Engineering Research Institute merged with the Institute for Solid Fuels Technology and Applications to establish the Chemical Process & Energy Resources Institute (CPERI).

Read more...
 

Βραβείο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΑΠΘ

PDF Print

Scan14Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης Α.Π.Θ. βράβευσε, κατόπιν υποδείξεως του Τμήματος ΧΗΜΕΙΑΣ, στην Απολογιστική Εκδήλωσή του για το ακαδ. έτος 2016 - 2017, που πραγματοποιήθηκε στις 22/1/2018, το Φορέα Υποδοχής "ΕΚΕΤΑ - ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ", για την συμβολή & συμμετοχή του στο Πρόγραμμα "Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Α.Π.Θ.". Το Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Επιχειρησιακού Ποργράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους.

 

 

Read more...
 

Program of Scientific Seminars / Academic Period 2017-18

PDF Print

SCIENTIFIC SEMINARS
Academic Period 2017-2018

Δρ. Αν. Χασάπη, Υπολογιστική Βιολόγος, Ελβετικό Ινστιτούτο Βιοπληροφορικής (SIB).
Vital-IT competence center
Monday, 18/12/2017, 13:00, "AIOLOS", CE.R.T.H. .

Read more...
 

"Trojan Horse Prize" for APTL about health effects assessment of the diesel emissions

PDF Print

Award Baltzopoulou ETH2017 lineAPTL's work on the health effects assessment of the diesel emissions was awarded by the Swiss doctors for the Environmental Protection ("Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz") with the Trojan Horse Prize for the best contribution on the investigation health effects of automotive emissions, during the 21st ETH-Conference on Combustion Generated Nanoparticles at Zurich on June 19-22, 2017.

The work was presented by Penelope Baltzopoulou and refers to the "Cross Evaluating the Effects of a Cerium-Based Diesel Fuel Additive on Exhaust Toxicity with in vitro Air-Liquid Interface Cell Exposure Systems of Different Flow Patterns" (Penelope K. Baltzopoulou, Lynn E. Secondo, Akrivi Asimakopoulou, Daniel Deloglou, Christos Softas, Spyros Petrakis, Leonidas Chasapidis, Eleni Papaioannou, Nastassja A. Lewinski and Athanasios G. Konstandopoulos).

 

 

 

 

Read more...
 

EFCATS Applied Catalysis Award

PDF Print

IAVWe are pleased to announce that the recipient of the 2015 EFCTAS Applied Catalysis Award, sponsored by BP and administered by the European Federation of Catalysis Societies, is Iacovos Vasalos, Professor at the Chemical Engineering Department of the Aristotle University of Thessaloniki (1979-2005) and Emeritus Researcher at the Chemical Process and Energy Resources Institute, Centre for Research and Technology Hellas. The Award will be presented at Europacat XII (Kazan, Russia, August 2015).
This Award recognizes and encourages individual contributions, which demonstrate excellence, scientific novelty, technical achievements in development and scale-up, interdisciplinary teamwork between scientists and engineers and clearly show emphasis on actual or potential commercial application.

 

 

Read more...
 

Taipei 2014 Int'l Invention Show & Technomat Award

PDF Print

taipei award

Χρυσό Βραβείο για την Τεχνολογία «Ηλιακών Καύσιμων»
Η τεχνολογία παραγωγής ηλιακών καυσίμων με ουδέτερο αποτύπωμα άνθρακα που έχει αναπτυχθεί από το Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων (ΕΤΕΣΑ) του ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ, βραβεύτηκε στη Διεθνή Έκθεση Εφευρέσεων και Τεχνολογίας της Ταïβάν με χρυσό βραβείο.

Read more...
 

The BIOFUELS-2G project received the award of the Best LIFE projects for 2013 during the annual EU Green Week on June 6th 2014

PDF Print

bestenv

PROJECT DESCRIPTION:

BACKGROUND

Substituting biofuels for fossil fuels has the potential to reduce greenhouse gas emissions. However, the amount of carbon dioxide generated in the production of the biofuel should not cancel out any relative savings that might result from its use. Second generation biofuels are seen as a solution in this respect, because they are produced from waste products generated from other processes. Under EC proposals, a 5% cap must be imposed on biofuels produced from energy crops. Therefore, the use of residual feedstocks such as Waste Cooking Oils (WCO) is desirable as an alternative to energy crops, and also as a potential solution towards reaching the 2020 goal of the Renewable Energy Directive (2009/28/EC) for 10% biofuel usage in the transportation sector. Furthermore, channelling WCO into biofuels production also reduces their disposal in sewer systems, where they are contaminants that are costly to remove from wastewater.

Read more...
 

APT-STEP Workshop on "Combustion Emission Control for Clean and Efficient Vehicles"

PDF Print

apt-step-workshop-16-17-oct-2014During this two-day international workshop, experts from research and industrial organisations in Greece, Europe and the USA are invited to participate with presentations. Researchers, professional engineers and advanced/graduate students are invited to attend and discuss new discoveries and problems, exchange their views and develop plans for the future.
The workshop will facilitate the interaction of both research and industrial groups, and will promote the creation of future research exchanges and collaborations for innovation and the exploitation of research results.

Read more...
 

Προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι απορρύπανσης νερού και αποβλήτων-Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές εφαρμογών

PDF Print

Web picture 1Ο εντοπισμός στο υδατικό περιβάλλον ενός πλήθους τοξικών οργανικών ουσιών (γεωργικά φάρμακα, διαλύτες, χημικά βιομηχανικής προελεύσεως, συντηρητικά, φαρμακευτικές ουσίες, κ.ά.) από τη διάθεση ελλιπώς επεξεργασμένων και μη αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά νερά (λίμνες, ποτάμια), από τη γεωργική, την κτηνοτροφική και γενικότερα την ανθρώπινη δραστηριότητα, επιβάλλει ειδική μέριμνα για την επεξεργασία του πόσιμου νερού με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η χρήση συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας του πόσιμου νερού (όπως η κροκίδωση, η διήθηση με αμμόφιλτρα και η απολύμανση με χρήση χλωρίου) οδηγεί συνήθως σε μικρή έως ελάχιστη απομάκρυνση των παραπάνω συνθετικών οργανικών ουσιών. Επιπλέον, οι συνθετικοί αυτοί οργανικοί ρύποι παρουσιάζουν στην πλειονότητά τους ιδιαίτερη αντοχή απέναντι σε βιολογικές μεθόδους επεξεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, απαιτείται ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνολογιών απορρύπανσης του νερού, ικανών να παρέχουν καθαρό νερό απαλλαγμένο από ίχνη τοξικών μικρορυπαντών. Η εντατική έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες στην ανάπτυξη των "Προηγμένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης-ΠΟΜΑ" (Advanced Oxidation Processes-AOPs).

Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα
Application Form
Flyer
Program

 
«StartPrev123NextEnd»

Page 1 of 3